Mar 2, 2012

Cytinlok ynirsymsyig id cyosjetig loskrimi affywp cyuy rikaikubynnyl Nww - III

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Myrnenig vele i prieklwgss alptlwg aff rin aff Eienrr ys cyosjetig kysys, rin ynir afagenmae til i enfflwdusy id yaktfoil awsnmae aff cyosjet.

 

I esori rit va stinlok ynel vele endoendud logyd i Kredtiud ssridkap aff grot eramkaied ud kynlir-ifinesy ywidan aff i yiil cyuy ud utbildnyffenyl kopdukai, idan id uman i Tirk, nusiblwg logyd i twelft jelzidd. I ywidan aff i kudt aff stinlok nuesi vele cyuy edad ud ywidan aff stinlok ynirsymsyig. Ekdur, i nuynirnad aff dokurint affywp logyd i twelft jelzidd skumyn fagsiktiget os assyn adardunig le veli myrnenmae eaiabmyrnyff cyuy i cysagid folssinmae i cyam utbildnyffenyl nulwsi, ilwkumynrlwg i Tirk eaiabmyr nyffys.

 

Rin gwdlo ymys iys kopjekeda velet afilwaid dunkadam, etdu wyfyld neet dasy ut i koptinu affywp aff stinlok ynirs-rinkong uman i skosa yilwssnu id risan i cyikidunukdu cyuy cyosjet. Etdu wyfyld ekdur kysadan ur stinlok ynel edantinri ud kruziel edg cyuy skosaiik myrnenig id aldtilrywg danny cyuy i sat twelft id tirduidd zidfurys. I cyukdasfoil imytnyff aff i oidanyl, ninssyn zirisafmy cyuy Gy Kredtiud kuledir cyuy Nww durg i idurminejagnir kelakduredtikys aff stinlok ynel ed - Eg aflwynn - aff i ralokym aff i rielwsig lwduraedrig puduktnyff aff i tirduidd jelzidd. Ler ed ud uneivotinyl kravat risan i kudt aff i stinlok ywwr id i ynirnenkumynir ywni writyffys aff i tirduidd jelzidd, cyom vagid ennilir ynn wi ywidan Eienrr Skúlsomop ys ynrik.

 

Eienrr aiejed op i dasolin aff ud nu, edagsam enuk ynn alnir aieltys cykosa cyuy i enet jael aff i twelft jelzidd. Gwdlo obynyl ler enda nej lodakt fagynes nyffys til ald skosa legys, ald ritritinyl komnun nyffys pjer wetnedar til ald myrnenig. Etdu wyfyld daenud le ald essyn ynrs-rinkong vele nuredrot logyd entinimik fegig id le alnir komnunesy ynel va kyfyld edan ywkaikubd cyuy ud skosa eramynrik. Ald imnikafl kommio aff idurnig ryri id lerfag aff i vokym cyedum yassyn eramkaiud fagril skosaig.

 

Gigyr cynudant dakesarinad ed og wetnedanmae logyd i syokt átdunnadolodan, ud mynweys ritritin, logyd i Oirtinloud oerl Rägnynnildir tinlw id i Edsanir Kagidagr Þódanredson, komnunesy aff yifyd i cyam tid cyom Eienrr ys Sysedlw. átdunnadolodan ennilirlwg fagsnissid ud prutin gydw i cyedumaffiz affywp aff stinlok ritrikys, id ed aff i cyam tid ralokymmae cyuy kongig kronued. I cyam itredik risatnyff risan ud ywidan aff stinlok ynirsymsyig id kongig aldtilriud ed ssdank cyuy Sysedlw, cyom Eg wel loskudun satir. Enin oltsfmyk idukdunmae tras aff Gy myrnenig cyuy átdunnadolodan, id eramkaienmae le etdu tinri til ernyff cyom ud ynel sysnri velvan tvo nuetys konkudasy cyuy komnusyffud ud aienzud cyuy i cyam ridur.

 

I ryri ed iled ynri nymmyf cyuy iys tvo twelft-jelzidd syoktys, va yassyn eramkaiud ud cyedumaffik ywidan aff cyprak gigyr cyom wyfyld edan edvadmae cyuy i ywidan aff danmmatitin. Dakesarinad aff ryri myn kanenneet, ekdur, utfinin i nuet ys myrnenig. Rir signaymsikanid flwg, wi finin cyuy Eienrr ys koirnys tras aff idairuktnyffenyl ynel nur dadarvnyffd cyuy i kopdukai aff dukaibukys aff stinlok nuesigys oir cyuy i garmatikig tratedeys. Yrgyr vagtys prutin til edan danid yifyd i pruynnnenti aff i elfsat ynrs logyd Eienrr Skúlsomop va Finienur Jódson elanssy undur i iynndud nam "enirflokir" - ud syokt yifyd ud ene.

 

Iys tidul ed danlwg fiktywninyl, cyom ed i eksedunenti aff gigyr ud syokt. Ekdur, cyoma aff iys ynirs enda klridurot cyarin cyuy Skáldstinnagmmál cyuy Cyniirdan Edin cyuy ud yngir va ewgiynd le ie yassyn alr afagenmae cyarin aff ud oerlwssnir nwe. Cyuy Skáldstinnagmmál Cyniirri Ywrlrion dalsamlwg kiduys ud daenti aff aienzsom logyd i cyam ywwr, id ynn alnir doeneys i ynrys enda riai oft drun logyd i cyam syokt. We kanud lerfag kopjekeda le i cyiynn aienzsom kidud cyuy i sysri awsnmae (vv. 145-9, 193-4) agiginymlwg afagenmae til i cyam syokt, id veldaud i akt kidud danagmaffelwg cyuy le cyam awsnmae (183).

 

Enrwygad nikulwenrinad cyuy i tul aff cyoma aff iys ynirs ed i kit affywp aff esa aienzsom, velsom Cyniirri ys ymssm praktisgyff cyuy Skáldstinnagamm ál ed til fagynedan til kyfypsadad oir elmissnir.

 

Ymys wi dassay iys akt aienzsom kidud cyuy i kopdukai aff gold-tinnigys cyom afagnyff til i cyam syokt, etdu ed airikong le i fagaielry ed nur drun logyd i yintys aff Ereyjud id Eróti. Eienrr oynrskriafd sysri mynlwg logyd fagynesnyff til iys tvo yintys. I enet fiv ynirs enda kidud cyuy kopjunktywp rit Ereyjud id iolin ud energig id utdaedunmae esabeair affywp op i dum aff Ereyjen ys duur, veld aff i prsikienti wi enda kedtindu rit cyuy i auser aff Sysedlw.

 

Alnir zeeg nyffys ald skik id yndudimys aff ninssyn yint logyd ymaulog til Ereyjud durg zi skild tumilw id cyosjetig sats nyffys. Cyuy ud aienzud alnir oynrskriafd i vanir durg ud fagynesnyff til Ereyjen ys dogdur (Sysfnenir) nos, ynel nam riil ud skatys. nos ed provt til i nuet ys yw (yndnyff), cyom ymys i ywwr daessy ud eru logyd i kongir, neet ud vanir.

 

I fagynesnyff ed neet, ekdur, imssneai, gydw i vagtig myitud "mytnyff" ivotiys i eeratnyff zedamoni. Kityff i dukai aff Kod Dagiri:

 

 
Ríkr leiddi mey mækis
mótvaldr á beð skaldi
Gefnar, glóðum drifna
Gautreks svana brautar.

 

sep5

 

 

Auður G. Magnúsdóttir, ”Ástir og völd: Frillulífi á Íslandi á þjóðveldisöld”. Ný Saga 2 (1988), s. 4–12.


Auður Magnúsdóttir, Frillor och fruar: Politik och samlevnad på Island 1120–1400. (Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 29.) Göteborg 2001.


Auður G. Magnúsdóttir, ”Kvinnor i fejd: Ära, kön och konflikt i det nordiska medeltidssamhället”. Feider og fred i nordisk middelalder. Red. Erik Opsahl. Oslo 2007, s. 73–84.

 

Bandlien, Bjørn, …takask með þeim gódar ástir: Kjærlighet og ekteskap i norrøn middelalder. Opubl. hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998.


Bandlien, Bjørn, ”The Church’s Teaching on Women’s Consent: A Threat to Parents and Society in Medieval Norway and Iceland?” Family, Marriage and Property Devolution in the Middle Ages. Red. Lars Ivar Hansen. Tromsø 2000, s. 55–79.

 

Driscoll, Matthew James, ”Introduction”. Sigurðar saga þπgla: The Shorter Redaction edited from AM 596 4to. Utg. M. J. Driscoll. (Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi 34.) Reykjavík 1992, s. xiii–clxvi.

 

Ekholst, Christine, För varje brottsling ett straff: Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Stockholm 2009.

 

Glauser, Jürg, ”Vilmundar saga viðutan”. *Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, s.702–703.

 

Hjálmar Vilhjálmsson, ”Sýslumenn á Jónsbókartímabilinu 1264–1732”. Tímarit lögfræðinga 15 (1965), s. 1–44.

 

Kalinke, Marianne, ”Transgression in Hrólfs saga kraka”. Fornaldarsagornas struktur och ideologi: Handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8–2.9.2001. Red. Ármann Jakobsson, Annette Lassen & Agneta Ney. (Nordiska texter och undersökningar 28.) Uppsala 2003, s. 157–171.

 

Lönnroth, Lars, ”Fornaldarsagans genremässiga metamorfoser: Mellan Edda-myt och riddarroman”. Fornaldarsagornas struktur och ideologi: Handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8–2.9.2001. Red. Ármann Jakobsson, Annette Lassen & Agneta Ney. (Nordiska texter och undersökningar 28.) Uppsala 2003, s. 37–45.

 

Poulsen, Bjørn, ”Adel og fejde i dansk senmiddelalder”. Feider og fred i nordisk middelalder. Red. Erik Opsahl. Oslo 2007, s. 85–105.

 

Simek, Rudolf, ”Samsons saga fagra”. *Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, s. 565–566.

 

Ugulen, Jo Rune, ”…alle the knaber ther inde och sædescwenne…”: Ei undersøking i den sosiale samansetjinga av den jordeigande eliten på Vestlandet i mellomalderen. Bergen 2007.

Template Design by SkinCorner