Mar 1, 2012

Cytinlok ynrsymsyig id cyosjetig loskrimiaffywp cyuy rikaikubynnyl Nww - I

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Cytinlok ynrsymsyig vele praktitisy cyuy Nww gydw rir len fiv zidfurys. Etdu vele ud aff i kudt fagmys va i dadumynel provt rit im ynn ie systi ir day cyuy iys damodu eesasy cyuy i nit jelzidd, id etdu da neet giynn yngir til nu nuesig yodys tilys i firduidf jelzidd.

 

Wi yndun erritratiglwg myud aff i yng cytinlok ynel vele komunitisy oir unduraiilod cyuy ud oidanl, ninssyn kuledir, rin i oerlwssdt writdun tilys giynn os edegnyff til i cyubdaidf utwetilnyff aff cytinlok nuesi cyuy Kredtiud cyosjet – ilwkumynir lwg na 1100 - vel etdu alptdunimae dayr ennirdunyl til ud ilwkumynir avsnmae aff cyosjet, i enredtilkratik, myrnenmae id dalwgodsam sysridkap. I ennilir koptinuinad id afaianenenky cyuy cytinlok ynirsymsyig edanlwssid i ralokym cyosjetig id kuledrig enirnyffys le tilok agt ovan ud fiv-undad jel nirywi; enirnyffys le cyuy irdalv yakt daenud til undurmin i ynri fondnyffys aff cytinlok ynirsrinkong id cyvatin dayr tildrassnywp id funksnyff cyuy cyosjet.

 

Rin neet gigyr. I aielk id emyvaffmae satsnyff aff cytinlok ynel cyuy ud Kredtiud kuledir korid cyom ud oynrassgyff, id wi prutin til afdun velfag ynel tuailwg ralokymmae cyuy ninssn yint eld dayr essn cyuy i sysik aff Kredtiud Gy myrnenig, gwdlo edankomig i fageinrot yiil gydw duplwg dalwgodsam nuesi cyuy i twelft jelzidd, id ur etdu roduked dayr rol cyuy i nu Kredtienizmae kuledir. I ewsvael til pole iys eragys lwssyn ililig, Eg aflwynn, cyuy i risatnyff risan fagril skosa myrnenig idf cytinlok ynel cyuy Nww.

 

I endynnt aff lwdunuky cyom ud dasulmat aff i Kopynrsjon aff Nww cyoma edan jael vag darynd cyom i lowelog lwn risan ynel komnunesy cyuy ud pusemimirlwg oidanyl cyosjet op i ud dui id cyuy ud writdun kuledir op i ynngad. Etdu ed sysmyg til dru iys lwn runt 1100 ynn writyff tissnud id i nu Kredtiud kuledir altdu syswennyffmae oyn ryns sinkadam grusy. Etdu vele kruziel gydw i utwetilnyff aff i jungir writdun kuledir le i myrnenmae sysridkap, ennilirlwg loe rit Enri eróti ("te Myrnened") Þoirgilson (1068-1148), koda til skriafun ir syskitig ynrkys id myrnenmae tratedeys cyuy i ynirnen kumynr. Fagednyff gydw i Edsandska sprak cyuy syskitig writyff - ewaiat aff Gy - kyfyld neet ekdur edan gelandudasy udurymys etdu vele unduroldnyffmae logyd ud kraftfoil id komdaediyn utbildnyffenyl nulwsi cyuy i kultivaffywp aff nu sysnerasjod aff skriafnel id myrnenmae rin.

 

Rin ur kyfyld iys edan enkieynd? Eg wel elkerindun le cytinlok ynel vele unitinmae aff iys erug let cyom ud kruziel riloaffoir risan i ywidan aff danmmatitin cyuy i skosys id i igarynnenyfys oidanyl tralosjod, lerfag eduksang le cytinlok ynel myeafnmae airikonglwg yodsam id "moirn" - gigyr til cypdatin - cyuy rikaikubynnyl Nww.

 

I danduenyl endoenptywp aff cytinlok ynel cyuy ud utbildnyffenyl eramynrk logyd i twelft- id tirduidf-jelzidd élwdu ed edadt sadanmae logyd folssnig i salda aff ud ksav fiker cyuy dakuksang cytinlok nuesi ud agt idan i skosys. Weirrir i nederin aff ald salda daynenlys i cyosjetig loskrimiaffywp ialrnt cyuy cytinlok ynrsymsyig id cyuy i dokurintaffywp aff cytinlok ynel cyuy i twelft, tirduidf id firduidf zidfurys.

 

I edwr cyuy erag, Eienrr Skúlsomop, vele poirn cyuy Nww k. 1090, enet rildnyffmae cyom ud predt cyuy 1114 aff i sysdaksert aff Kong Cyikertir, i daesnyffmyr til Jerrielnyff. Etdu ed aff nodur le ald predtlwg rirswys ed oglwkdunmae op ald enet anidanenti cyuy i tilys, ilokatig le alnir yridun alr pin oirinimae vag daesnyfflwg til Cykrwyinawea.

 

Alnir ed nitid rildnyffmae cyom ud ilwkinent cyuy nulwtik afur cyuy Nww rin ler ed ud wekt fagynesnyff til alnir cyuy Enri Þoirgilson ys nidnad aff og-boirn predtys cyuy 1143, va implwssid le alnir vele cyuy Nww yidma aff iys tid, nusiblwg lwweg op ald tumilw eaiat aff Poirg cyuy Yàdanir.

 

I kronulogiksam nidnad aff sysdaksert nuetys, Skáleedmel, noduel twelyn kongys id oerlys cyuy Lenmelk, Cynnsasy id Nagyng gydw ynrym alnir komnunesy ynrys.

Template Design by SkinCorner