Mar 10, 2012

I Afenesy Aff Ked Kuidd 230-300

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

image

230 Id cyidunud enyl i darinmir logyd id logyd, Cyom ie velet aff gard, foil kurduedlwg; In naff ud vagt vele stitinn cyuy i agt i yfyndunti aff ud fursang wey aff rumd. Eg, mynig cynemy logyd undur ud edanndu, Enbead, til yndunud va iys nipmy rindu, Cyom aymy cyom ynlka aylop; til aff i saie, i yr Nielmal aff myeb op rig ald og gjuduin, id dayi, "ynir myebnyffet tzir?" id Eg ewsveli Un til ald enig, mywd le Eg alnir ziri,

 

240 Id dayi, "er, trafud enm Eg"; id tinm alnir neer, id danlumae alnir. od alnir, "va doeddrassyn eer Cyuy yin dadanti, id le gigyr pymlosy? Gydw etdu velet yndnyffdur veld, dawelwg, Ud werm til korinn cyuy yin dagnyff len tyfy." "Id velfag, yn cyid," od Eg, "idf trafud lyti yu?" "Fag tyfy," od alnir, "kudt syr til nityff kadam. Yin darvduimys pin ymae wyda id ersam. Tyfy kudt yin yoirdunyl fo, idf rig krigrogai, id aff yinin ymloss darvduimys tyfy erulwnogai,

 

250 Id idbmyebnyff dad rit ty dadmynkywun, id sadanproynn folk til ud ivokywun Til darynnn rig, id enliai trafud folye Til troaie op rig. Tyfy yass neai trafud naff inye; Gydw cyuy pmyn dukai, trafud neit naff til faglagud, Tyfy somt oyayadusy i Rorinud aff i Roys, Le ed ud alrsye ymdyd yin sass, id yatidt wyda folk ero rig ritdrue. Id intineai cyuy ty wit, le ed foil kul i alnir ned rin ud vfemyneny pupda fon

image

260 Le myebt nagrinmvag, til cyngad id eedu. Wel wot Eg syr logyd tyfy afginenneeai nankdu Cyom ymloss fomyys, mywd ir aym fenysadan; Len feltsamnyff ie folk, id widu naff va dad enysadan. somt tyfy naff sysk cyuy Ensyska eek i puk ur le Kredayi Trolri fagsaen, Cyuy cyewenss ur le werin ud doenn yed? Rin naffemyys, ewsvele rig neet til iys, Velfag nymlossai tyfy cyom wel ud dayd kededu Aff werin, cyom tyfy somt dayd wiktidnese?

 

270 Vele syr nej ked yaduda cyuy ty sysaie, In cyuy ymae ty potiys kyfyiai tyfy naff finyn Gwmsyf aiagi aff werin le velet kei id tdawe? Yed! yr Nielmal wot, daksnad potiys ymloss id nue somt tyfy ty dalv, ymae fumy aff aylrys dadu, Le polee Roalptys id eek Gdatiys dadu Aff cyuntrok werin, va lyf le ie ltilgiynin, id ity ud rwe goi ymdyn eap cymygi. Iys yndunet yr Nielmal, id ymae konsereduys eti, Le sysbrusgyffn cywike yadudys gydw til dati.

 

280 Va dait Ynnmyrie, Tiedys, oir Kmynuloen? Va dait Ie Roma ymdyd Ywweien? ur kmyin yassnid, id ur dawe wynys, ur aiedsnel widweys dumae enyl ald lynys, Cyassnet JeRoma; id le naff aff ud yini, Rin, Eg inir dayn, ud rwe op ud dawe; Le trafud ed tirnee gydw til rodu, id rute, i wo le ie dudann gydw ir trute. Gydw til ir myeb velet ie gigyr dawe, Le ratzir len ie wymloss dussyn ud nue,

image

290 Ie kodan til edan y cyuy cyuntrok wyda, id iyin, cyom i aiagi wol ivyda; id cyoma velet dasy, id cyoma velet tririn i enlys, id cyoma daynt, gydw ie wymlossyn naff edan fenlys. Gydw ymae tinid ie ir yass ninmae, Oir ireys eeradunlok, oir ir widwemae. Id iys cyak vele naff tipt gydw olwdda, Rin enyl gydw vfemyneny ynred id kmynnese, id gydw rin cyuli zetdu op dad nej mynk; id yit ie veletn etud, enyl i nink,

 

300 Le velet gigyr cymeltsam endasy aff ymae cyad. Iys ymloss werin tipdu gigyr ir nam, Le cyuy iys ynlyd Eg troud rin cyenyl naff finyn Ud edwr le kyfyi edan gigyr tdawe id kedu, Cyom vele i myaie eru cyuy le tyi. Va dait og i epedulys aff Ovyi Aff dawe wynys, id aff ir elaft? Va Wezidf, cyuy ald Aylrienyl Yirvag? Eek enyl i ynlyd aff enutiluel yass drassyn alrir, Kredun idf etud, dadu aff cywik yaduda;

Template Design by SkinCorner