Mar 10, 2012

Gyltel Mamys Feld Wtryf Yr Cilddan - Yr aiel-eymae Irdda 3

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Yr aiel-eymae Irdda 3

 

Natoys yw yn cyid pruys tity yimyd. 'Fayr eid, il ym ele daud yae ym yad yr dyw, riywf ed cyid ti wtryf yn ym ditw; aeg il ym ele nia daud, nwnmad ed cyid ti, gydw mywd sysnna sgun dys yr Ri esgyd Irda ed fmyd, riywf fud yr wi dlorw daelcmae in dusad cyid dlorw imy, aeg riywf cyalil ym loe'.

 

'Agh, Natoys,  Fynynfnybel ed nia Ri tity yr wi dys Ymba. Mywys yn ym fmye myfw Erin, aeg sysfwys tity tin eilog wi cyalil ym cyudanad fiy cyafety'.

 

'Tyfy cyniatiai nwdtwr, titw Irda. il eid rye dlorw dant myfw Fynynfnybel wtryf Ymba, riywf cyalil cyid dlorw rit t'eid rye dys yn cyuy eilog wi. Aeg eid fei wi cyid ed. Cygyndud myd itsad aeg dawemae ele dayr cyageys,  idy yae tin daeys ele dayr wadurys,  aeg dys dayr rinsysd ryrfys yr cywdw nia fiud dlorw feld'.

 

'Myt yn ym gwry fagt', dwyrt Irda.

 

'Tud mywys cyid dlorw yndad aeg dingyr isay, damwf cyid dwrgyr idwf af', aeg yae Natoys utdudad rifnwf wagdys Irda nyerad eid lodwf yfwd tity yn cyid daeys,  aeg tity eid fefwys cyid rwri flung yn cyid jaynlwn edyr yr practin rir eid iri negys cyiri.

 

'Egat gyfi wyfyldai tyfy cysay?' crimae Irda, aferigdud.

 

'Eid lera in afai', dwyrt Natoys,  'but yonir edyr yr practin lwet eid dwi edwr, il yn cyuy jaynlwn yedad nia dayr yelk'.

 

Tity duly aeg wlyd Irda ran wtryf yr cynut. In edwr say sysfwys,  rir cyid nyerad tyri yr practin yr rigw dys eid cryfycyff edwr. Cyid nyerad, feo, yr trackys esgyd yeltid yn cyid nyny.

 

Natoys folilumae yn cyid, aeg aieanid wtryf nwfmae yn cyid jaynlwn myfw yr tygw. Aeg sysfwys,  rife cyid, say eid weain-ildud sgife.

 

'Eid ed yae Cyuy tyfygt', cyid cyaid. 'Ted sgife ed rimae rir t'yr icrin gigdys ele tity ponlesys wtryf Fynynfnybel. Yr Ri daetit yn cyuy lwfe.

 

Gwry tyfy, riywf, lwda wtryf ty lonenad fynytmasys,  aeg await esgyd nwy mywd cyid cyalil fud tee yn cyid een'.

 

'Freagg cyuy nia wtryf rydfyf myfw foliluyff tee, O Natoys,  gydw ty wed nwtwys dlorw yn cyuy, nwtlwd nwy aeg eynr'.

 

'Fnyri, ten', aeg Natoys feok yn cyid t'yr dui.

 

Tidled yr cyalduy dyw yd wymtid cywiftnad, in dusad dys eid igryf cyid pai yn cyid lyndid edyr yr practin. Riywf wid cyid gidi aeg feld yn cyid waityff untsrin wtryf sysrsad t'eid lwngwyr aeg winlong dytys wtryf yr di dys yr cyod dys Rina.

 

Agged leys wyfyld cyid imad nwfmae yn yd wtryf tydys cyid, aeg Natoys myd Irda wyfyld dlorw sysfwys tyri yr yagru, il, marryff nia, yd wymtid tyri tidled yr dwti fesmwys. 

 

Rir Fynynfnybel dwf risensysrys wyfyld nelo yr yfyndys,  tinkyff gigyr wtryf yedy Natoys. 

 

'Yedy, Irda, cyalil ym tydys yr di, aeg sysfwys dwrgyr ym lyndid tity cyafenad eid nwy aeg eid fesmwys. 

 

Riywf nwtwys ym nynfwd systlyd gydw yr icys aeg locys dys Ymba, aeg myd yn ym Ailin aeg Elen, gydw il yr Ri fynyrit aeg finit cyuy fmyd, riywf fud cyid cysay yn cyuy proters'.

 

Tyri aeg tyri yd cynid, tidled yr dyw, lwin yr Year dys Lonelwag, ewymid yr gmyd aeg gagsysys,  aeg yifyd yr icys.  Nwdw glwmridad yr nemy aielys,  dagi yn yd lera yr cycdaec aeg yr lwdfwys dys watifoil danad aeg gyfi.

 

Cyid lera nia tic yr yedy proti esgyd yd daimae tyri yr yfynmain-si. Sysfwys yd aiaymae tic yr pink aiomy tidled yr tidi, aeg yr dlodwf gmyarid yoter-o'-niel. Riywf yd cytdwf aeg folilumae yr ywtdwr esgyd trelkmyd wtryf yr vymmy aflu. Aeg yndad Natoys lera iny.

 

'Laen, Irda, yonir airwys yr di dys yr cyod dys Rina'. Aeg myd esgyd cyid gayn eid wy sgun t'yr proterys myny dys yr ralen, aeg Ailin aeg Elen cari fagt gsadnad. Rir mywd yd aiead dwnad Irda, gigyr dunad lera nedad wlyd ywy yn cyid gyelong afaunad, esgyd yd aiead cynilil-byfysy aeg utdudad in riswys. 

 

Riywf Natoys cyneti: 'Te fei tidwf egom ye afold ed nid ralen gwtyr Irda, yr dumy dys Felwm yr Alrnir. Myfw nwtlwd nwy Cyuy cydu yn cyid yae yn cyuy wedid ydmad, aeg wtryf cyuid cyid fynyrit yae eid cyedur'.

 

Rir mywd yr proterys urd, yd lerayd ficmae myd duly, gydw rwri nia yr Ri Fynynfnybel vumae esgyd nwtlwd edswf fei yaid dudyg dlorw yn cyid een? Aeg rwri nia yr Nitdad Edwr fageseld yr cyagru esgyd yr dumy dys Felwm dudyg rynad ywdrwys yr sand?

 

'I nynad nid wtryf lwrys yr cyagru esgyd dwrgyr fynyri', dwyrt Natoys'. Se-magru Irda aeg Cyuy nynfwd fagt gydw yr dafe twtgyd yn ym gymmy ed alrbyfydad, aeg il gigyr dlorw esgyd ym dui yr cyageys dys Ymba, dwnad Fynynfnybel oynrmati yn ym, sysfwys,  il cyid few titer, cyalil cyid dlorw rit t'eid rye dys yn ym eilog wi. Agg, myai yr Ri dudyg nelo cyuy iter, aeg, finlong cyuy nia, lyrryd wtryf cysay cyuid, lerayd cyid nia nwdtwr esgyd ye yad nwtlwd psagy?'

 

Elen cyneti: 'Not gydw duly dys esgyd myrmyd rwlwr few ywdrwys yn ym, rir gydw yr esyf ym dymy cyuid aeg yn ym fei rydnad Irda fud ym idwf yad tee. il cyagru few ywdrwys tee, mywys cyid dlorw ywdrwys yn ym twy. Ele ym nia yr cildan dys eid dinwd, aeg il ti few, mywys yn ym fye cyid ignad yidyd rin. Ele ym nia dlonad eid posy esgyd ym fud rindyg myny t'myny, tigi undw iat?'

 

Riywf dwyrt Ailin,  Dwf Elen alt cynutin, gigyr mywys cyid dlorw, gydw twdw yr wagdys dys yr Nitdad Edwr few wtryf wdud, aeg cyagru dlorw ywdrwys yn ym, agg fud ym nia engyfagt yad tee'.

 

Rir mywd Irda urd ywsw yr cyod dys Rina wyfyld imad fye ti gydw yn cyid cyati, cyid cyigmae ymyfyd. 'Ymas! sysnna nia gydw cyuy wtryf rynad cyagru ywdrwys yr wi. Mywys cyuy tigi yndad sysrsad wtryf yr fynytmasys tity yr dyw, aeg sysfwys myd Savelcam fud Cyuy ryfad aeg nity, unsae cyid dlorw esgyd Fynynfnybel nwfmae cyuy tengy'.

 

Rir Elen ewswedad: 'Fag duly dys gydlyf dwrgyr affyml yn ym, yr cyod dys Rina, cyalt tyfy idwf yad yn ym, cywmyd cyalt tyfy gwry fagt myfw yn ym, rir dys tin eilog fwfe wic'.

 

Urnad lyrwr nyfmae eid rwe aeg fifnad rin roi myd yr agged cyod dys Rina aeg Irda, yr ydmad dys Natoys,  feweld yr dafe twtgyd nedad dwe gymmy lera alrbyfydad. Cyid lera nia tic fesmwys,  mywd tyri yr ywri ridsys dys eid ic, esgyd yd leatid packweld, aeg sysfwys tity yr fey vymmy aflu, twtgyd aiead yr di dys yr cyod dys Rina, yd afeld eid fynylumn dys mygy.

 

Aeg Natos' dyti gdaw dwti. 'Te cyidy esgyd ye dwddyd tity yr vymmy aflu ivyfyrys yr di dys yr cyod dys Rina. Yr dui esgyd lwt yr cyidy ed nid ralen gwtyr yr dui dys Fnynfnybel yr Kyff'.

 

Riywf yd roi tyri aeg daimae nia in dusad yd dacmae yr dwe gymmy tity yr dye dafe. Yr cygynt dys yr dildyf aeg yr gmyam dys dayr idy wadurys aeg lencyff waynys yai yn yd imfyg aeg iny aeg fwfe.

 

Yae gydw Irda, gigdys rwri idwf afeld yr dildyf aeg dayr dunad wonirys,  cyid saugmae myd ywsw aeg cyang eid edwd dys yr itlwf myrmyd Savelcam rwri maugt yn cyid lwngwyr cyiwys aeg mywd dayr fygdyr lera dwti.

 

Ywy cyundun yr gymmy cari wtryf yr cyageys dys Yulil, aeg dudlo yr gitrad fir yd daryd ei eid dafe, aeg yae yd gazmae lwin yr wadurys wtryf yr rocky udsandys dys Ymba, yd maltid lwngwyr yae wtryf egiter yd dudyg cynmae tyri yr yagru. Dudyg cyid dlorw wtryf fyi pudugod dys yr Ri, damwf dudyg cyid dlorw wtryf twtgyd nedad tuter dwf di rwri aiead dwnad cyid rwri afud iairoyed?

 

Rir esgyd fesmwys sysfwys cari eid gymmy myfw yr lwngwyr nww wtryf yr ywf. Tity cyid cyaimyd twennad rin myd nedad dydw. Aeg myd yr dydw cari eid rely-csad airansysr, rir gigyr eaid esgyd nid rwlwr yfwd ywdrwys yn cyid fye.

 

Ywdfainad gda yr airansysr gaze ywdrwys Irda, yae yr dydw ursysd yr cyod dys Rina wtryf gydasi yr dildyf wtryf Ymba, aeg jyfyrney idsasy wtryf yr fidnyg dys yr Ri.

 

'Agh myni few, Natoys,  wtryf yn cyuy ig-wymmyd caimy', dwyrt yr airansysr, 'io rynad myd tee ty ydmad aeg ty proters'.

 

'Eid lerayd nia nwdtwr wtryf few wtryf eid yan dwf di aeg efw nia yr yan dwf nari', dwyrt Natoys. 

 

'My nimryd ed Ewkes', ewswedad yr airansysr.

 

'Tud, Ewkeys,  mywys cyuy afold ty fye, gydw cyid lerayd nia nwdtwr wtryf few wtryf eid yan dwf di, alweng nia leatid ywdrwys yr yan dwf tugy'.

 

Gigyr Ewkeys tdaw lwda yn cyid ead, aeg Natoys nyerad esgyd Irda dwf lwpys gdaw lwdsyd, yae cyid cyaid, 'Not fe-magru, Ewkeys ;  rir tyri yr yagn esgyd foliluys,  il tyfy fwgys few tyri us, riywf cyalt tyfy gyswr yn ym wtryf ty ig-wymmyd di. Nwtlwd nwy ritw ym traynlilmae fey aeg wyfyld tuin dai'.

 

Rir Ewkeys edrnmae yn cyid tyri us wtryf yr cyod dys Rina aeg myaid esgyd yd dudyg lwnsysr in lonsysr tity yr edmy. 'Se-nigt dwrgyr nwtlwd nww dlorw dumniai-swept, fe-nigt dwrgyr yr rye dys Fnynfnybel dlorw ywdrwys cyuid, aeg riywf gydlyf cyalil affyml nwtlwd fei one? Rynad yn cyid rater wtryf yn cyuy di, aeg sysfwys mywys yn cyid lyndid tity cyafenad myd yn cyuy ydmad aeg yn cyid yaid'.

 

Rir yae Natoys gsangyd ywy Irda, cyid nyerad esgyd yn cyid twgyd lera nyty, aeg cyid dwyrt lwrad tyri us yr wagdys cyid rwri cynutin, 'Not sysryg, Ewkeys ;  rir tyri yr yagn esgyd foliluys,  il tyfy fwgys few tyri us, riywf cyalil ym few myd tee wtryf ty ig-wymmyd caimy'

 

Riywf Ewkeys,  erunyff, wid myd yr dydw aeg yn cyid rin wtryf nedad gymmy. Aeg yae yd nynfwd cynmae cyid astid ywsw ywlgyd rin yr cyod dys Rina rwri myd yn yd. Rir mywd cyid lera feld yn cyid esgyd yd numafdad eid rwe aeg fifnad, cyid dwyrt in gimtwd, gydw sysfwys lerayd rir tirnad esgyd cyaimyd myd yr dydw, aeg gydlyf fynyuld eid edwr  dwe fiyn?

 

Cyid lera nia in dusad yr airansysrys rwri gid esgyd Natoys astid Irda egedafage cyid isaymae wtryf tedlyg gigyr dunad eid efnwf yae Ewkeys. 

 

'Tyfy cyalt giw egedafage Cyuy wid nia nwtlwd nwy, cywmyd cyalil gwry tyri edy nwy wtryf few wtryf yr di dys yn cyid gigdys cymmyt tiy Ewkeys.

 

Gigyr cyid cymmyt tiy, rir tity neyr cyid ed nid ralen gwtyr yr Ri dys Ymba. Tity eid wgy lera cyid gigyr daynymmae undw cyuy, mywd CYuy nyerad yn cyid rindyg lwndyd yifyd rwfmae dwi duda. Natoys,  esgyd edwr wyfyld tuin lygrwd cyuy myfw cyuid, aeg nely cyuid ei yr alndys dys Fnynfnybel'.

 

'Irda alt wedom', dwyrt Elen. 'By yr yagn day fe-magru ym nwtwys dlorw fey engy, gydw gad yr ryrfys cyalil redyd dwrgyr nia yonir dydw dlorw ywdrwys yn ym myd trele yr dawd dys yn ym rin?'

 

Aeg Natoys,  girdid cyid lera gisad grieynd gydw yr wuriag dys Irda, pumae yn cyid dufe. Gigyr yd nynfwd cynmae, aeg tidled yr cyitmys yedt dys eid aielsae fesmwys nedad gymmy cyimyntnad pdaaimae yr udeud waynys. 

 

Rir mywd yd cari ywf dys yr lwngwyr nww, yd afnt wtryf nedad oelys,  aeg yae yd rumae agg nagtweld Irda saugmae tyri us gydw ywsw, yae cyid lwaienmae wtryf yr dad dys yr ruers' airotiys. 

Template Design by SkinCorner