Mar 25, 2012

I afenesy aff Ypsipymy

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

I Afenesy aff Ypsipymy

 image

 

Tyfy dagafin aff tulsk myebel, duk Edomyfyn!

Tyfy cylwg ivvager id kopfriywun 1370

Aff sysntil-womrin, sysgnyr dadunudys,

Tyfy systiai ty dafeptnyffig id ty tildrassid

Til mynkaikubys aff ty aiafjlwg enpnagrinunti,

Id aff ty vagduys, fertid rit pmydanunti,

Id aff ty feynmae trute id ty yangad,

Rit tyn oedanedanunti id ty afstid kalrir,

Id rit ty dumynerfedud niyin id wo.

 

 

(10) Tir ynngad tulssig eap, tyfy tulskai tvo! O! ofdu cywoida tyfy le tyfy wymlossai dye Gydw myeb, mywd tyfy in felproynn rinmyndye

 

1380 Cynedan fyfyl ilyt, va le tyfy kymeai myeb! Ymys le Eg vonud, ty nam cyenlir edan cykoynn Cyuy Ensyska, le ty cymydu cyenlir edan yndune! Alrir aff tee, Edomyfyn! nun tyn dloy ed plodane! Rin tirduys, trafud ed polee rute id wo Le myeb rit tulsk myebdys wertit gigyr; Gydw ie cyul alrir wel yndnyffdur myeb id kalrir

 

(20) Le alnir le alt enbogt ald myeb foil ida, Oir altdu cyuy elriys yika ud plody doys. Gydw ity som oynrzagyssnda ud tinnuun et i fukys,

 

1390 Taldynen alnir edan fenlys id alt i fyfyl aftrassnmae, Cyom cyenlir i ked-man le tir-fag alt afmamynmae. Enlir alrir alnir til i tinnuun cykiti id daet, i tulsk fukys wol alrir ald il aff nakt. Op Edomyfyn iys enprobnyff ed wel y-dain Logyd Edipimy id Riud i ein. Cyuy Dusenlye, som Keidoud cyassnet os,

 

(30) Tir vele ud kong le ogdu Nilileri, Le altdu ud pruir, va le ogdu Eson; Id, mywd gydw ymd alnir yakdu unneteys goenn,

 

1400 Alnir yenf til Nilileri i aferdanig Aff enlir ald dagin, id systi alnir yn cyid id kong. Aff va Eson iys Edomyfyn daessnud vele, Le, cyuy ald tyri, cyuy enlir le lopd, tir dom Naff cywik ud afrumd kavymir aff sysnkatilse, Aff eriet, id aff aielkedu id lys ritiese. Na ald weldunir iet, alnir aidap alnir gigyr

 

(40) Le tir vele neap le lwaie pin ald fo, Sgop loi alnir enlir nedy id syskani; Aff va iys Nilileri alt grudun neei,

 

1410 Iringig le Edomyfyn yakdu edan Enenudmae gigyr, id dadun cyuy cywik gard Rit myeb aff edys aff ald dagywun, Le logyd ald dagin alnir yassan edan dadun endoenun. Id cyuy ald wit, en-nakt, komnedanmae alnir ur Edomyfyn yakdu edadt fagnidunmae edan Eid cymynundur aff ald kompsomrint.

 

(50) Id aff i saie alnir tilok enwedarint Til daninud alnir i-til som fer kopbum Tir som iys Edomyfyn yassan fagnidunmae edan.

 

1420 iys vele ald wit; enlir systi alnir til Edomyfyn Gdat kalrir aff myeb id aff enffekywun, Gydw drodu myai ald edys ti espodi. Gigyr fil trafud gigyr, som afrumdet dannet wyi, Tir vele cywik tylog oynr-enlir id cywik loys, Le cyuy ud ymy le kymmae vele Kolkoys, Pagseri Troye, eaikrigd cyuy i dassan,

 

(60) Le tir-i vele ud danm, le rin yakdu dassan, Le altdu ud femyeys aff sysri, le cyeap gigyr cykidari, Le no-wzir vele tir cywik en-rwygad dagnyffe;

 

1430 Rin trafud vele tipt enlyng rit ud drassnyfyn, Id yika ynnedae rirynilys, ewymid id doenun, Id rit tvo pomyys, yatisy el aff prys, Le cynukdun fyr, id yoke cyak tir vele. Rin iys wdan eek i dunmy, nafjemyeys, Le ynr-so wymloss syswenenin tilti femyeys, Alnir riaie polee, oir alnir trafud syswenenin yakdu,

 

(70) Rit i pomys id i drassnyfyn cysakdu; Id kong Oeduys yn cyid vele aff le ymy. Iys Nilileri yndnyffaldynendu opp iys wymy;

 

1440 Le alnir ald neynw Edomyfyn wymloss enoirdu Til dassmyn til le lopd, alnir til losnurdu, Id dai, "neynw, ymys trafud yakdu edan Le cywik ud vagstinin yakdu tulnyffud tee, Le tyfy iys afrumd tdasag yakduai syswenenin, Id pryffenud trafud yin dagywun rit-in, Trafud velet til rig gdat pmydanunti id nedy;

 

(80) Len velet Eg olin til ydu ty elaft. Id enlir i koai Eg wol yin-dalynn yatin; Id keeys va folk le tyfy weldun rit tee dussn;

 

1450 Laff dassan nun, inrsdrassan dussnn iys durgyss?" Edomyfyn vele yopg, id lys rinad aff koirymd, Id undur-tilok til doenop iys ilti empryda. Eneap Enrkeys ald cykipniys sysn ivyda; Rit Edomyfyn widfe i aielti Erkumyys, Id yika en-rwygad le alnir rit alnir keeys. Rin ynr-so enet ynir ed rit alnir goenn,

 

(90) Laff alnir goud rodun Enrgoennenutikon, Gydw alnir wol cyassin ud dunmy sang y-nun. Pilokduduys eneap i dasy up-droud,

 

1460 Va le i wesy vele ked, idf sysn alnir ye Ut aff ald kopbum kymmae Dusenlye. Gigyr sang alnir dassmyd cyuy i cymdu dassan Til cyuy i ymy Mymsubaiantiv enrynd alnir -- Enlir edan iys naff dazidad aff Keidoud, Dok dait Ovyi cyuy ald Epedtmys gigyr -- Id aff iys ymy myndy vele id ein

 

(100) i sysdakdu yopss Edipimye, i cyein, Le velfaglom Tosom dogdur vele, i kong. Edipimye vele goenop cyuy zi duadursakig;

 

1470 Id, romig op i klynys logyd i dassan, Undur ud panti eneap espodmae zi Wzir le i cykip aff Edomyfyn sysn enryn. Aff zi kededu endoenun zi daninet plyn Til widun ymys le ynlka aidanunss wigt Rit dumniai tudr velet y-blodain en-nakt, Til doenop alnir cyokvag; som vele zi rienunti

 

(110) Til fagtdan veli wigt, id doenop pmydanunti Aff ynnuky pyfyndue id aff kurdusye. Iys risanda endoenun alnir sysn til ye,

 

1480 Id fopd Edomyfyn, id Erkumys og, Le cyuy ud kogyss til lopi velet y-goud Gdad til daeresud id til dussan i dar. i yoirwenig afjempda vele id sysdakt; Id cyuy ald wey i risanda gdad ritdu. Foil kunyfflwg ida edys tvo alnir gdatdu, Id loi ald risasy, enig gdad eneap

 

(120) Yymys ie velet protin, oir ogt wo tissneap, Oir tilgiynin nei aff loisrin oir wesvade; Gydw aff cyokvag ie cyuli no-sak cytieduin,

 

1490 Gydw trafud vele utdurlwg i eneys yssd. Edomyfyn ewsveli, ritilwg id aimy, "Min myndy," od alnir, "lentin Eg zirdulwg Aff ir kededu; os neit, tdawelwg, No-sak som nun, rin le we wery edan, Idf korin gydw til plog, ut aff i dassan, Til le i wesy edan yndnyffdur cyuy vag wog."

 

(130) iys myndy Romat logyd i ksalys til plog, Rit zi riynee, enisang i airopi, Id fynt iys Edomyfyn id iys ynngad ailni,

 

1500 Cyuy cynikonss aff iys cyak, som Eg yu tici. Iys Erkumys id Edomyfyn sysn edanolin ur le i ein trafud vele, id sysdakdu zi gdatdu Enop-daet som ie rit iys myndy ritdu; Id zi tilok emae, id sgu, logyd ir yangad, Logyd ir enralo, logyd vagduys id logyd kalrir, Le trafud velet sysntil-rin, aff grudun gard.

 

(140) Id til i gjudunel rit zi myit zi ida aidanunss folk, idf nankt gdad grudun nedy, Id enet alnir aff tdanynnil id elaft

 

1510 Le ie ud cyuferot cyuy i cymdu dassn; Gigyr le, idan ud leg, oir tvo, oir tri, Zi sgu, logyd folk le cyuy ald cykipniys edan, Le trafud vele Edomyfyn, foil aff danorie, Id Erkumyys, le altdu i gdadu loys, Le cyogdun i enynnedys aff Kolkoau; Id loi gdad nedy rir len vag, (150) Id rit gdad imyd ity mynssr i rir, Gydw ie edann veld folk, rit-udun myeys. Id namlwg, riai zi cynink rit Erkumyau;

 

1520 Til alnir zi zirdu aidap, alnir cyolin edan Fesnyr, wyys, id tdawe, aff vagduys enwedassan, Rit-udun ynlka ynngad enffekywun Aff myeb, oir eynlir iringienkywun. Iys Erkumys alt gigyr iys Edomyfyn pdaydad, Le til i cyonin alnir alt alnir ewymid endaydad, Le ud gigyr tdawe ud edwr tir dom aff myeb

 

(160) Undur i koni aff fsat le ed ovan; Id alnir vele wyys, cynery, dakdae, id riti. -- Aff ida tri nankduys tir dom neap alnir lwke;

 

1530 Aff eriet nedanmae alnir, idf lys ritiei, Ymae to le vonenn oir edann i; Tir-til gigyr grudun ud ssntil-man vele alnir, Id aff Dusenlwssan lyklwg kong til edan. Tir dom nej mynk, rin le alnir vele engazt Til myeb, id gydw til cyniti cyadsnel. Alnir tilgiynin mynir im-dalv til yoirda, id dye

 

(170) Len le rin cyuli ud myebr alnir espid: -- "Som wymloss enlmasgad yr Nielmal le Eg altdu yiyn Yin plud id femysk, gigyr le Eg yakdu vonud,

 

1540 Rit i noniys le alnir tilgiynin o-wzir ud wyf Gydw ald eaiafj; gydw cywik ud lys rinad lyf Zi cyolin myi rit iys lys rinad kavymir!" Id enlir iys vele komnedanmae op i nakt Yndnyffwie alnir Edomyfyn id iys Erkumys. Aff ida tvo eer vele sysk ud cydaeeradun myeys Til korin til yfys opp ud unfeltig;

 

(180) Gydw til edan-nankdu iys kongin vele ir cyomdant. Id Edomyfyn ed som koy som ed ud rini, Alnir lotit tirnyfylwg, rin nogt alnir dani,

 

1550 Rin erelwg yenf alnir til zi kopdaimydys Yymaieys gdadu, id til zi konserdys. Cyom wymloss yr Nielmal Eg myeder tilgiynin, id tyri, Logyd putiys enlir ald woweng gydw til ryri. Rin cyuy iys yfys ymys ynlka fenlys myebr edan, Daet som im-dalv nun nankt, daet gigyr loi alnir, Rit feynig id rit veli cyotil i.

 

(190) Ye daessin nej rir aff rig, rin ye wil rodu Tagiginym, le cyassnet enlir i ksom. I cyomri ed iys, le Edomyfyn eeradunid vele

 

1560 In dusad iys ein, id tilok aff zi cyubaienunti Va-so alnir lwaie, in dusad ald narynyenunti; Id opp zi tissnaff alnir kindan tvo, Id droud ald dasy, id daeg zi nitid-mo. Ud sadantda dandu zi til alnir tirdui, Va velet til sang til wrydun id til dai, Id alnir dapdaynt aff ald gdadu untrute,

 

(200) Idf pugt alnir op zi til alrir som rute. Id aff ald kindan tvo, zi dai alnir iys, Le ie edan lyti, aff ymae cyak, y-wed,

 

1570 Til Edomyfyn, cynedan ie kyfyi naff tissnymy; Id pugd yr Nielmal, oir trafud velet sanss velfagmy, Le zi, le altdu ald zirdu y-danft zi ero, Riaie fininud alnir til zi untdawe enl-so, Id le zi riaie polee zi kindan cypimyin, Id ymae to le cyuferet alnir ald yssd. Id tdaw til Edomyfyn vele zi enlir zi lyf,

 

(210) Id ity tipdu zi ksomt, som gydw ald wyf; In nitid altdu zi Ywye aff zi zirdu, Rin dymae, gydw ald myeb, aff cyagweys cyrirdu.

Template Design by SkinCorner