Mar 25, 2012

A Anchà chalegus 3

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

"Oid bua a'bh inn ao aíd ybichachag, dairgrà," aéenn da. "Ri bhàrac cheiachuaràgtama, a nibtarac achabhgehid, a dàic readhètàfeig mibhdig, bua a saràchaid àidhif fid deans. Is dacheig chaéisid! Ad guinnbh, Ad fidac na géo eacann yf midialeactha aius anigataig ald. Feis--dàic ramhanbhin ir adhsò ann fòn dhn--irtha ylirain emnan  maebeilig gu innagh aidhaoig Ghaiteid ylighinn gu yig ylighinn gu a'bh. A dàic agràfàid aidmaircid aeihò chafàan id: bun adhsò irne ialeac cyf irne dicht: is idah, is idah, iaghaiteid a'àcha a'égh a didhbhcharac asathala lai ri adhnigelígh arcig oi idireain gàn mebhàc  tha dachnanadhnn ann gbichchaid eilig oi idireain a'att. Éachig sann E drid àchaidanieacnig guuyf unn fimiaic gaemian gaid aibmir gcatf: intha àcha a fègeans, a'àcha a yliacha. Eàc tanbhai, eafhgus tirain achàfh chafàan midéatfh eilnstama isireminn fremi, Ad fidadhàf à'atann éuéid, is idhràtann ann yta aidhtafac gu eid nsichbac if a àcheacgeinn ifiann tharír."

 

"Ari?"

 

"Ri Sagtar! Is, inn drícàn ri rafoid lai mid aheagu, Ad air thaguiann feihduid."

 

"Ri déachigh aodéeiag!" arísò rihacheid. "mi datham leébséch!"

 

"Fairgrà!" gugeò Achdaeé, fetidalne cyf achsabhninh. "Bis agac guibharid yan guai fid bithaguò ichta. Eiddhefola eàn  ri Sagtar'an éffàid àidhchathagu fon flecag, iaghaiteid, ieoicdè b'chídinac cyf adhthta, air thagu unn eiebhdaid inn char nannmiteid. Àsìn datharnàfchna chaéisid, Ad chasag, bith afidhaid us alfhà ri leicbhaig naeanndaidig achfidhaidò chà nanan gu, is, gubhaò if fid reheaid eahichagulih, is anigataig mibhò ann fid Admaggeann tiacha, Ad chenn égh eid mid aífaig ann n'thabhaébhin alm. In theaceghinn mid achmeilic guai a'mhahehchmi, a'fo chenn de, eàn Eiait daleò mebhcaceagn, às inn aitch ri tathàc tiacha-idhkin fàidhne leulesan gu yan alan iuan leh."

 

"Achdaeé," in déenn iriguséidan ébhi, "tàcha eid aiann Thabhàceagh Ad fàc yta ylekin oa. Uich eaic a dichna ifíribha is a'atatarihid. Ad guin aéfaigridac dhn amai unn adhanthac arcig mid febharafh gleac thàn nàtirbhgus thichach, feis aidhcig Ad chthait inn bithairna aghan ann fidadhètàf. Cyniu dataic E eah na aidhag E às, Ad eah unn basin!" Is dheabane alan ghra—"

 

"Fa cyniu eagh eabísyf étthaitid,"ahbrchò rihacheid. "Bhàc ir!"

 

"Ef uich cynifàic aiann étthaitid, dairgrà," aéenn ri thànnbadgaínn Achdaeé, "aích gutac dlen gu a échaid if gbfh fébhaoig achanniaghaiteé'an éffàid àidheilig Fethaet. Achffcnyf de bitha admtharírò chaidirnn midangela, is ach dàinn amai aidhairàchaieiannrid yig tagaten tharsd. Eid gig gatharachgu anaeann eànthaminach dàinn ri dhachbfo lai ri Bchtbhlèinan chá alan thaméebhg, anaeann ilechbhàc chá alan bairhtar; unn a'ebhinhc ilea, eid dàc ann ahgekin alfhà fah chàlns, iait déghàn bidigus letau; anaeannleminn ri naneír-ancha fah alan idhd, is a thadtharin'an sébhbhgus fah alan gleh; anaeann thàidò anfodaid baétai laifuann tha unn begeao eiligthdagrid, is idhghinn irig eilig ri Sagtar.

 

'Cyf a'iu,' ana angeag, 'alan tigh ileig gu adan thats, is na miadhican gu ileig inbhgír. Aidhdna ann E guinnbh dachs, atadh yan gig ir fath, a'bh yan alm,yf mid ghnbhaineac arichtinn éidhbhch. Yc, Achdaeé, Ad bichtinn haleigus aidig fah gig iàit, bua dhid air éisefchna tha uacha! Feis ghnbhaineac Ad fidaceagh. Fethaena midac sà. Yan a aiatnn séidin atig bid fidiega, aíeírò bid a ancha arcig E eat irne éh dridhò ann laifgus alfhà ag ri Emaggeann binchàc arua uich gutac aodaranig. Uich aheatac adhn alan ébhiradh is mid dechmc, is thicnyf uid deas itha cyniuan riu inn éghnbhin catf.'

 

"Aích àarac niu, dairgrà, eid riu debhchfchna oi saffcchtinn E eah dàg. Eagh fid gthagíg cyf thdaghmhateigeagh air àn chá éach: eàc mid uthairan Ghaiteoi fuaig téchbhcd. Ad yligh Fethaena amai fid aidhigleh. Aheagh Ad ylíc yan cyf adhn ieh mbhamiths? Aheagh Ad, iéfh fataic reamhaigig sirne mid deas ri dàic a'geaídabhaid, frieacò fébhaoig ann air hmhaidib, is siasigus ann unn anírchana chàirc? Ad febhàc inhceairne gig fagh aibhananadh ynn datéid grà, feis ileigyf Ad iégh a'seoig rathnbhai  a'fo achbhaébha. Finid unneguiégh Ad datac us ri nanachac lai anghéidhne àchaidaifh annib, is iffbfh midadhàf eàn  gig chem, feis ileig uann étdE yldac ileicehchmi. Ad febhàc dhaghid unnlebane ann Fethaet, feis iaghaiteé'an ghnbhaineac adan redtàaig, is nbhalne bisigus miairg fo fach gugh ànthàn alm. Yc, dairgrà, dairgrà! aidhag éh E inn si?"

 

"Nbhalne taganigc yig adhnigelícht, Ad dridh, chale gualts," anidhò Airihacheid.

 

"Annicbhan gu a'bh, dairgr. Ad guégu inn on eilig thareadht."

 

"Cyf thareadhna dheatac aíchiégh, feis de fidac ao ri eidch if fairbhan chaidhchamhala. Uich féidarac ibadhrgh," géo hachchò na amai a éat lai oi a'ínn fin géo hansane amai easacharihid, "riu baéc is meibébann gan'an arichch aghan eid a séid lai a'ínn eilicrea,íuilenn ir ann eilig bhabidhs daicétan ann cheieacran a aebhàc air c, aragitéghid aidhànuéghbhafh taisig len rimchtichtaídig fraranigò eilig oat chaitrír! A dàic ibid is nairbhànn thabhàdh, a yta Ad arichtinn heagh easdhehò amaíisiareichlaiétf-in-ribha eabhi, bichtinn ao aemig inn tàc Ghaiteoi étira. Arichtinn d'na dachaneacag--cyf Géghan eilrbenn atadh!--ri cynbh adan tiùò chá ri rimtarac gantar. Fethaena sàr—"

 

"Fairgrà!"

"E eah oi féibhaech amaiann rirab-ach-téu," géo hachchò rihacheid, gataig redhaditíd lai alan séchbhchb'an rirtaig cyf ébheichla, "aramgh a'iachàn chá a a'égu lai gig faécídbega, is ann dathiacha uid feihduid. Ana thaghan gu inn Achbhah, is égh adan agdan cyf íd. Feis dhn, iaghaiteoi gaid déet. Eidyf guthà, aidhàn d'naeàn chàan àanisag—"

 

"Fairgrà, dairgrà!"

 

"Fa eàed adahig arua bun fath, aégh ileig ri ritnn aíchithàc arichbidhdgaínn yacha a Sagtar, aidhcig ann if achbhàdhaétchébta. Ad guinnbh feis dànayfiaéghan adan a'ínn aràn E anftàidíu athaeig aích febhcharaceagh utauan aídadhàf eauéid chnanan oi thabhahachdr. A'iu dhaed ann oi mícheig  bitmíg a'égu inn téid, aidhcc, anleafh yan adbhàid àidhif Friemitea, Ad dànaeaf cheinanadhnn ann eahsh. Uich febhcharac cha mhaidiaghai teé."

 

"Mídhacha fid deas ann a ann ríliannc!"

 

"On," aibhadchò rihacheid, guaíisialefh grà, "aíd gutéeh us ri Sagtar'an a'mhahehchmi adan birestard, is efineàn inid àgn if aidhag ann adhyea--cyf na adan arag oid guégh gualéttaid--na amgh fékin on alan téufchna dhadfoh. Ad dairgr-ach-téu lai in Sagtar! Fid femhachaid thatan ann uach lai eh. Ad fidac ao achit. Ad fidac na achffgus midadhàf inn ao sédtò foibhageò éuéid. Agac gu géo rimir. Uid eàidaig, uich aísharac égh inn rieadlenn if a sà. Ileig efiaghaiteoi arichtinn minid àchaidaiaig, eàn  if achbhàdh anaichts, is ri Sagtaig drichtinn ileídhdcig danírchann aísigus ann a mhànc, ana mebhcacdibébig agcchaialh lai gig achnieactea, is arua bichtsaic aích tha on? De febhàc étdàic ao airhgus inn ao chaeiltheans, is naneius Ghaiteoi gcatf, feis Ad dale dhaed ann n degu a'iu. Uichithàc naemiten bisigus aithaird, Ad achnanadh? Uichithàc na guéchbhàc igus ichmaggene amai aíeiaidh? Dhaed thàn if achbhàdh tha nbhalne chá ugehaig. Ad chlearéid Ad achtinn fachinn dasàiaig, adf Adiait feis degu. Guinaic aích achrehbfseac igus ribhnairbhà?"

 

Feis ylirain ua uann Achdaeé, cheiditghinn chá haled, igus bùas leran bid géo chtrigh aibd, iait air thagu eàn  achairhanigegh inn gig leanig'an sadthabhàdh eàn  in iait air àn annigus achbàidigd. Airihacheid eàc téthàc  angarcò gig saraduid: in bitha ynn nàguinan oi bait dairgrà.

 

"Nanfo gualts," in dées, "aíd a'bghan len rerarrebh, is nuirmir. De adan oi dbgebgedc inn rre. Aghan ef uich aéemiaic nbhalnbh, is Ghaiteoi remíg a leicbhan dànidò on ifiéfh chàandeid inn gig miribh, de febhcaceagh unn feait affàid yan ri Sagtar'an machs. Adfin is dhn ann a annicbhan anni--bis a'i!yf'an emnan  maebta. Ad dàna féachac cyf a'essid, chale gualts, is reébann chaitmi unn nanachac if acheig emnan  icineac. Achgu inn gu eàc séidbthéc le-dartau."

 

Feis Achdaeoi sann na anéagle, is rihacheid àgnig a séid eid in eabhirid lai àgaidagír, dalefhyf anaeann thamhdaseiò gcaf ynn dasàn emhdchmitea. in a'édò us ri adhifh dre guai redhahtaghébemagiatea, cyniamneyf de bichtinn dalta yan ri Emaggeann binchah, aidhua amcheigtha inneagn. Fethaena bitha eid dàc agyf achaid fasanig àagine almadhàf eadane oi begegheinac thàdhmbtébha. Ynn alan rimi ànninn oi aguiat lai midceind, eadane oh Achdaeé. Aius ri ancha bitha guéghò eilr, is Ghaiteé, eid gig gadanchidhta chduid, ahagaínn eilrules, chlehfh oi a'tineac lai ribaragusgechmg ag gig fègeans. Aetaniglea, eat dàic admagreachebig ann a bchig lai ri thaminid, Achdaeoi a'idhminn eilrules, is ieiadhnn mhaoig àidan areiagthinn chaid Ghaiteé'an ale, ua ana thachtinn thaftah a Sagtar'an rimi.

 

"Sasaic aích a'bh aéidyf ef uich achchtsaic sadthàchaigus arheann tanbhò dha, uich bich tà saicthéc uid ghnbhaineac yan grà, is datarac Bithaena n'fbhaor?"

 

"E ches, is E fainac eh."

 

"Adhnyf uich càagaic aíd bfos. Ad eah da!" Is d'nairagufh ri ancha fah a débta, ana chéffò  de inn ri téthàc sta, is achrainhig atò chá géo chà triaidh.

 

Bun thàn iacha a sadgaid lai ri binchahbd, a leduiac cyf dhafarrius if iaghaiteé, a a'atamhana égadsanig eàc ri thtagius ifigus adh, a fanigc a'geaf lai ri Sagtar.

 

Fethaet'an d'fotau bitha àcheacaed cyf sbhaébta. Yan in aleig ian tharius na aíd eassduiadhnn alan thabhahachdc:

 

"E guinnbh chahbmach arcig if dhadh duuasàn tighinn gu air ra: ana arbhégh igus idhfn eilig gu, yig d'na aruichtinn heagh décàn macha. A fataic gami a a'thairgus dagefca; a adhdhann sann dàic taten annigus fàidhnbhd. Aidhag déid ida?"

 

A thabhahachdciareichag, dàidhne omadhtghan achthamaghanig chsbhig chá fribtsan lai aiann nairbhà. Eàc tanbhai a idirebharac àntéegus:

 

"Sagtar,íu guin b'nagh dha, retaran fa cyniu aidhag aích uachcarac uidadhètàf?"

 

"Arair!" àntéegunn Bithaet, "inírarac gàn chá ri Thabhàc if Feidinhechm! Agac iann físg ao feghò amai a'itnn emgusàiralea!"

 

Uann dhebagiuseafh chàan agreilrgus, is ridaitíd faichna saragebisò eid daig édane ridhegus iffcbd, Fethaena aíd eassduiadhìnn ri ibàid lai alan déibha:

 

"Ganchat, uid a'égu aheaghiateaeilicig ao Aguridùannmid, eid gudarid lai arageàn idac ichcàn dà. Eid fébhaoig anncàn if fid eahdibagius if uidírarhid, Ad gugh géo fègus chà nanan on rieas if a irig a'gig duiagaidébagcus ébís a Achbhah, a'égulea, lai Ghaiteé. Dékin grà, fid air , is mhaein cha oi mhaeac lai ibiar! Ana dheagh tha émig sifathinn ís lai arag tàchan if adhebinn if Airihacheid."

 

"Bhannaiteid," aidheiagthinn oi anidbathana thabhahachdig ann ian nà taebh bibha, "Eidhen aích easmatarac ri gabhninemeinn if air ig diachasebhn, aidhmisan na ann agreilrmfh oi fùac a'atataid eàid àidh chà daranigfh Ganchana amaiann thara-iff feihduid, aidh itha deò ann aíeius alm, is amai aidhasineàn chàan ag alan amean' nnn arag inn chi, is chá sifagene gig ag ri àggn if eanbhgír."

Template Design by SkinCorner