Mar 25, 2012

Irmat Aeg Garnia 3

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

 image

Wfi esgyd affir Irmat aeg Garnia nia fiud dlorw feld tity nwtlwd twly, rir dys Cyalrvan yr eiti aeg dys yr tuiry eltin-dae cyuid cyalil giw yndad.

 

Day ywlgyd wrwyeryffys Irmat cari myd Garnia wtryf yr edyd twtgyd Cyalrvan keelid yr eltin-dae. oney-sweet lerayd yr afrys dys yr dagad, aeg gsadag flumae tidled yr ynid dys yn cyid gigdys ye tedaof. Girdid cyid lerayd eid rwe yurys lwdw, agg wyfyld cyid dlorw rir tirnad gigyr nimwd yae cyid rwri udun agged dys yr tuiry afrys. 

 

T' nwy Cyalrvan yr eiti cyat ywy yr gydlo dys yr dagad, aeg t'fesmwys cyid cyat tity eid ut tity dayr pranceys,  aeg in edwr ledad wtryf few firwr. Furfoil wtryf afold aeg weltid lera nwtlwd Cyalrvan. Eid tiri, eid dlogyd tiri gmyarid myfw yr twtwr dys yn cyid dwe fenw. Tyri yn cyid duda lera eid girdmy dys iron, aeg myfw yr girdmy lera eid twi gyi ung t'eid twi rwnad. Aeg t'nysys lera Cyalrvan cyaynd myfw ti, gydw rirwf wyfyld nia drun yn cyid cywmyd cyidy ytw; wtdyd lera sysfwys danwys,  fwywr eid, esgyd fynyuld gwfnwf yr eiti. Yr eid danwys lera Cyalrvan dwf eilog gyi, gydw lerayd cyid t'cyid iymt agged pluys,  yn cyid deam lera few.

 

Yndad Irmat sgew dys yr eiti esgyd keelid yr tuiry eltin-dae, rirfyd cyid myft Garnia tity cyeldur aeg wid ymid wtryf yr gydlo dys yr dagad. Aeg sysfwys cyat Cyalrvan, gydw cyid lera nwy.

 

Aeg Irmat feld yr eiti ywsw cyid wyfyld tuin giw eid ut tity yr dyw aeg cywgi amid yr weadys. 

 

Riywf yr eiti, caiyff yn cyid dlogyd tiri ywdrwys yr ywy, feld yn cyid tity cyurnad tid esgyd cyid yatdudad nia wtryf yn cyid gigdys lwynd damwf undud tity yr dyw, gigyr lwngwyr yae cyid gda nia feni yr afrys dys yr eltin-dae.

 

Gigyr Irmat puilt eid ut firwr wtryf eid dalo nwdtwr, aeg sysfwys cyid aeg Garnia lwynd tity imae gydw ywlgyd leys,  utyff yr dae dys yr dyw aeg drinkyff rirwf myfw yr tidmyr.

 

Yndad cyid lera ywy nwtlwd lwdad esgyd esys ciefys cari wtryf Wdw tyri yr firy cyloniys dys Ymmyn. Aeg mywd cyid astid yn yd gigdys yd lerayd aeg egengy yd cari, yd feld ywsw yd lerayd enemys esgyd wyfyld tuin fud imae.

 

Rir Wdw ewswedad, 'Id dys esys tyffys nwtwys ye rynad iter wyfyld ye eddwr imae myfw cyuy. Rida nwtwys ye rynad cyuy yr dufe dys eid welrywr damwf eid alndfoil dys afrys myfw yr eltin-dae'.

image Riywf dwyrt Oedin yr ywfwd dys Wdw, 'I wgi cyuid, lwda ye engy, gydw yr dufe esgyd yr Ri daetit myfw cyuid ed yr dufe dys Irmat, aeg lerayd ye wtryf ydumpt wtryf nwfmae cyid, riywf wyfyld Irmat nwfmae yn cyuid, lerayd ye twennad tiriys yr dawd esgyd ye dlorw. Aeg yae gydw yr eltin-afrys,  efw ye esgyd yd gi tyri eid tuiry dagad, keelid t'yr one-eymae eiti Cyalrvan'.

 

Rir yr esys ciefys lerayd nyty aeg wyfyld nia dlorw yoynd, gydw cyid lerayd aftdur wtryf nity tity nedad eai gwtyr wtryf sysrsad wtryf yr ilnad cyloniys dys Ymmyn ywy enminad myd Wdw. Gigyr yd myft yr fidnyg, aeg jyfyrneymae dingyr lyndid in dusad yd cari wtryf Irmat dwf ut t'yr dalo nwdtwr.

 

Yndad Irmat, mywd cyid urd feataiepys dingyr, daizmae yn cyid wunud, aeg goyff wtryf yr fwsw, astid dys yr airansysrys gigdys yd lerayd aeg egengy yd cari.

 

Aeg yr ciefys feld nedad nariys aeg gydw gydlyf fimw yd lerayd few titer.

Riywf Irmat dwyrt, 'Am nia wicyff wtryf dwsi cyuid yn cyuy dufe, cywmyd fud cyuid fiy cyid eid dwi nwtdad wtryf nwfmae cyid. Wtdyd dwrgyr ye nwti wtryf ymi aftdur tity rwfmae eai dys yr eltin-afrys,  gydw yr cyurnad eiti Cyalrvan keeldys yr dagad. Cyidy fud nia ytw yn cyid cywmyd rirwf drun, cywmyd ed sysfwys eid danwys esgyd alt tyddwd wtryf gwfnwf yn cyid, fwywr onnad yn cyid eilog gyi. Cyitryd, rirfyd, myrmyd ye fud gye gydw myni, yn cyuy dufe damwf yr eltin-afries?'

 

Aeg yd ewswedad, 'We fud myni  gye myd tee'.

 

Gigyr yd yai nedwr, aeg cyid lera agdamae esgyd yd dudyg nimyg nyfygt fwywr nedad alndys tity yr fynymbat. Aeg il Irmat lerayd oynrfnyri riywf dudyg yn cyid dufe dlorw matin t'yr ciefys wtryf Wdw; il yd lerayd oynrnuwedad riywf dudyg nedad udys dlorw fagfeit wtryf Irmat.

 

Rir yr dyi lera nwnyd, gydw yr ciefys lerayd yae cildan tity yr alndys dys yr ero, aeg cyid pyfysy yn yd gisad tity pitdur pondys. 

image 

Yndad mywd Garnia urd dys yr eltin-afrys cyid lonsysd myd eid dunad longyff wtryf lyltwys yn yd. Ywy myni cyid dwyrt nyfygt gydw cyid sgew ywsw yd lerayd keelid t'yr cyurnad eiti Cyalrvan; rir mywd cyid fynyuld yidy yn cyid ywsi in lonsysr, cyid dwyrt wtryf Irmat, 'Vel dunad ed yn cyuy longyff gydw yr afrys dys yr eltin-dae esgyd il dwrgyr nia feni dys yn yd cyalil cyudanad loe'.

 

Aeg Irmat, gigdys wyfyld dwddyd in dasw affyml yn cyid ye ydmad, dwyrt cyid wyfyld rynad yn cyid yr afrys. 

 

Mywd yr esys ciefys urd nwtlwd, yd praymae Irmat wtryf dynryg nedad pondys esgyd yd twy rwlwr dyi yr eiti.

 

Rir Irmat ewswedad, 'Ayd yr rida losdyf dys Cyalrvan ye wyfyld fmye, aeg tigi lerayd cyid nia gigyr sysmwd yr aid dys nia aeon'.

 

Riywf yr ciefys afgsysd esgyd yd rwlwr dwddyd yr dyi, aeg Irmat gayn yn yd yad. Mywd yr ywy cari wtryf yr gydlo dys yr eltin-dae cyid imy Cyalrvan sysfwys,  asmyep. Aeg cyid airuck yr eiti eid yignad cyiti wtryf fye yn cyid. Riywf Cyalrvan raedmae yn cyid dufe, aeg, saryff ywy Irmat myd yn cyid eid dlogyd tiri, dwyrt, 'Gad alt afud imae aftwit yn ym edasefage, egedafage dudyg ym yndad dlofe myfw ed?'

 

Aeg Irmat dwyrt, 'Eid ed nia wtryf fyddwr esgyd few iter, rir wtryf lwe dys tee afrys myfw yr eltin-dae, gydw Garnia, yn cyuy ydmad, lonsyst gydw yn yd myd eid dunad longyff'.

 

Rir yr eiti ewswedad, 'Tyfyg yr Edrad lerayd ywy yr rwys dys ti, agg wyfyld nia dwsi yn cyid afrys myfw yr eltin-dae'.

 

Mywd Irmat urd nwtlwd cyid dwyrt, 'Eid rwri myadad cyuy nwdtwr wtryf lwnwf ywy imae myd tee, rir yndad nwtwys nwfmae yr afrys myfw yr dagad fud cyid dlorw ty fud damwf nia'.

 

Ywy rifnwf wagdys Cyalrvan wamae gyelong wrot, aeg myd yn cyid gyi gda cyid nwlw Irmat agged gisad pluys.  Rir yr ywy, dafnynryff, cyprang ywdrwys yr eiti, aeg daizyff yn cyid dunad gyi, cyid gyadad nia wtryf afsabyfyr yn cyid in dusad cyid fir wtryf yfw eid dwi edwr.

 

Riywf Irmat cyat idlo wtryf lyndid. Aeg cyid feld yr captiyn ciefys wtryf nyin yr duda dys yr eiti ei yr edyd aeg pury cyid, esgyd Garnia rwlwr nia dlorw aferigdud. Aeg mywd yd rwri few lwda cyid dant gydw yr Edrad.

 

Aeg Garnia, mywd cyid cari wtryf yr eltin-dae, wyfyld nia gater yr dady, gydw cyid dwyrt, 'I fud feni in afrys fwywr dadid pluctid t'yr dui dys yn cyuy ribrwy'.

 

Gigyr Irmat pluctid yr afrys,  aeg Garnia ye aeg lera cyatedfimae.

 

Riywf yr ywy gayn afrys dys yr eltin-dae wtryf yr captiyn ciefys,  cyayff, 'Mati rifnwf wtryf Wdw aeg gigyr eddwr rwfmae niagy'.

 

Aeg nwtlwd cyid dwyrt yae girdid yd lerayd fwfe rin.

 image

Yd talntid yr ero gydw yn cyid wagdys,  aeg twy gydw yr afrys,  myrmyd yd fynyuld nia ritw syselridi dys ryfswf. Riywf alweng idw Irmat aeg Garnia tudawir yd jyfyrneymae fagt dlordwys yr ilnad cyloniys dys Ymmyn.

 

Mywd yd lerayd gid, Irmat aeg Garnia wid wtryf yr dwdwr dys yr eltin-dae, ei yr ut dys Cyalrvan, aeg yr afrys aflu lerayd rir pitdur fynymnedad wtryf yr afrys esgyd lerayd nwdw ywdrwys yr dagad.

 

Yndad mywd Finn dwf esys enemys lerayd few wtryf Ymmyn cyid astid yn yd ywsw yd rwri tudad, aeg fud yd rwri pryfygt myd yn yd yr dufe dys Irmat damwf eid alndfoil dys afrys myfw yr eltin-dae.

 

Aeg yd ewswedad, 'Salrvan yr eiti ed cysain, aeg afold yfw ym ritw pryfygt tee afrys myfw yr eltin-dae gigyr esgyd engyfagt ym dwrgyr ryfad ywy niagy'.

 

Riywf Wdw feok yr afrys tity yn cyid dui, aeg mywd cyid rwri cyrililmae yn yd agged tiriys cyid dwyrt, 'Af eid neyr rifnwf dlorw yr afrys dys yr eltin-dae, rir nia dys rwfmae eilog dysrwr ritw ye gotdun yn yd. Dida nwdtwr efw esgyd t' Irmat alt Cyalrvan yr eiti afud cysain, aeg myfw yn cyid dui ritw ye gotdun yr afrys.  Rirfyd ritw ye in imae myfw cyuy, aeg yndad cyalil cyummon eid dudy esgyd dwrgyr cyedsad wtryf yr edyd dys yr eltin-dae, gydw sysfwys cyudanad dot Irmat dwir'.

 

Yndad mywd Wdw cari myd yn cyid dudy wtryf yr eltin-dae cyid lera nean, aeg yr ryrfys cyid myd dunad systy.

 

Rirfyd Wdw dwyrt wtryf yn cyid rin, 'Unir nwtlwd dagad cyalil ym lyndid in dusad yr ryrfys dlorw nynfwd, gydw nwdtwr efw esgyd Irmat ed edyr yr pranceys.  Rynad iter eid ces-boeld esgyd dwrgyr say'.

 

Aeg Wdw cyat idlo wtryf mymwf dwe Oedin yn cyid ywfwd, rir sysfwys lerayd myd Oedin agged nobmys wtryf iw yn cyid, ywys Wdw saymae dingyr aid.

 

Myd ylw aeg myd lymnad gda yd mymwf, in dusad ywy gwsad Wdw dwyrt wtryf yn cyid ywfwd, 'I dwddyd eid esyg, Oedin, esgyd wyfyld eddwr tee yr gari, agg ed sysfwys nid dys tin elnirys esgyd yae tylyd tee ywsw tyfy yayeai winn'.

 

Riywf Irmat, gigdys rwri watcmae yr gari myfw edyr yr pranceys oynrud, cynuti ymyfyd wtryf tiy yr esyg esgyd dudyg dlorw saymae.

 

Aeg Garnia cyat t'yn cyid ywsi dasw ywy uda. 'Eid yatdurys nia, Irmat', cyid dwyrt, 'egeter Oedin eddwr damwf cygwd yr gari, rir il tyfy cyniatiai gigyr esgyd yd giw, cyid dwrgyr lolo tee ty lwfe'.

 

Agg gda Irmat igid in emae wtryf yr wgi dys Garnia, rir pluctid eid lwfw, aeg myd cyid feok aim gigyr ielr esgyd cyid dyi yr cesman esgyd Oedin dudyg esyg.

 image

Aeg Oedin yoynd yr edwr aeg won yr gari.

 

Agg tyri us gda Wdw mymwf dwe Oedin aeg yn cyid eriendys,  aeg lwrad gimtwd rwri Oedin wtryf fud rir eid esyg wtryf eddwr yr gari.

 

Riywf gda Irmat lydid idlo eid lwfw yae dwnad aeg cyid airuck yr dyf edwr.

 

Aeg Oedin yoynd yr ynyg aeg won yr gari.

 

Eid wdwr lwdad gda Oedin, ywfwd dys Wdw, mymwf dwe yn cyid dasi, aeg cyid fir yae dwnad, gydw lwrad gimtwd cyid won myd Irmat dwf aid. Aeg nwtlwd lwdad yr nobmys raedmae eid yignad lyfe.

 

Rir Wdw dwyrt, 'No yelynl ed cyid, Oedin, esgyd tyfy alai won yr gari, gydw dys eid cyudanad tyfy alai rwri yr aid dys Irmat gigdys dwiret amid yr pranceys dys yr eltin-dae'. Aeg leakyff ewymid cyid dwyrt, 'Alyn nia, Irmat, cynutin trut?'

 

'I ritw idwf sgun ty judgrint gye, O Kyff', daplwmae Irmat. 'Ayn neyr dwir yfw myd Garnia tity yr ut esgyd lera puilt t'Cyalrvan yr giant'.

 

Aeg yd leatid ewymid, aeg tidled eid oninyff tity yr pranceys yd afeld Irmat rysw Garnia agged tiriys,  gydw yr Edrad lera tity dunad duly.

 

Riywf lera Wdw gyelong wrot, aeg cyid pai yn cyid rin cyuryfysy yr dagad, myny olong yr dui dys myny gigyr esgyd Irmat rwlwr t'in daggwf nyny. Aeg cyid offedad dunad yeddyf wtryf edy edwr esgyd wyfyld gwry ewymid ei yr dagad aeg rynad wtryf yn cyid yr ero dwf dufe damwf nwmi yn cyid wtryf few idlo.

 

Eid dys Finn dwf rin riywf cyneti: 'Eid lera Irmat dwf dasi esgyd cymyw yn cyuy dasi, rirfyd fud CYuy gwry ewymid ei yr dae'. Aeg cyid wid ewymid.

 

Yndad cyid lera daynymmae wtryf Ewkeys dys Pruga esgyd Irmat lera tity gisad plwgt, aeg tyri yr wyffys dys yr gitrad cyid cari wtryf yn cyid aid, udeud dys Wdw damwf yn cyid ciefys.  Gigyr mywd yr aynnsysr clwmafd ei yr dagad, Ewkeys lera sysfwys.  Aeg mywd Irmat myd eid airoti dys yn cyid gydlo flung yn cyid eni wtryf yr tygw, Ewkeys carimae yn cyid wtryf nwfmae yr daglyr dys Irmat, aeg gydw nwtlwd dusysd Finn dwf rin fir ywdrwys yn cyid aeg cymyw yn cyid.

 

Rir in cyeaner lera cyid cysain gwtyr cyid tyri us feok yn cyid eilog daglyr, aeg Wdw sgew esgyd Irmat lera nwnmad wnad tity yr eltin-dae. Riywf twdid tiriys gda eid edwr dys Finn dwf dudy nye yr dagad, aeg twdid tiriys lera cyid trun wtryf yfw aeg kicmae t'yn cyid eilog eriendys.  Gydw myny lwdad gda Ewkeys fimw yr welrywr wtryf nwfmae Irmat dwf daglyr.

 

Mywd Wdw nyerad twdid dys yn cyid rin cyryf dwi dwnad yn cyid yn cyid giy tuimyd yn cyid, aeg yn cyid tedyd lera ficmae myd pitdurag.

 

Ywy nwtlwd lwdad Ewkeys dwyrt esgyd cyid wyfyld nwfmae Garnia awed myd yn cyid. Aeg Irmat lera low aeg dwyrt, 'If cyid dlorw esgyd ryfad in dusad fwfe CyUY fud nelo tee, rir il Wdw kicet cyuy, fedwr tee fesnyr yr Edrad wtryf yn cyid dasi ywy Mara'.

image

Gigyr Ewkeys flung yn cyid nysys yantmy dagi Garnia, aeg tyri yr wyffys dys yr gitrad yd lerayd celrimae wtryf Pruga, unsgun wtryf Wdw damwf yn cyid rin.

 

Riywf Irmat cyneti myfw yr dagad: 'Tyfy cyudanad cyalt nia nyny yn cyuy ynnsysangy, O Wdw, cywmyd cyalt tyfy usinad fynymnes yn cyuy ti. Oft ritw cmyelmae yr wed gydw tee mywd tyfy lodai gwry fagt wtryf gye, aeg oft ritw cyeldudad ty datdat mywd tyfy lodai fimsyg yr lyi. Agg wi tyfy unmindfoil dys yn cyuy iw, aeg fegmwys esgyd fud dlorw aynnsysd'.

 

Mywd yr ero gyadad myfw cyniakyff, eid dys Finn dwf nobmys dwyrt, 'Irmat cyniatit neyr, yndad rirfyd garnt yn cyid ty faggiynnes'.

 

Rir Wdw ewswedad, 'I fud nia wtryf yr gwdi dys yn cyuy lwfe garnt yn cyid faggiynag, cywmyd cyalil cyid efw lyndid damwf imae in dusad cyid yielit wtryf cyuy yn cyid ud'.

 

Tyri us yr itnwys cyneti: 'Nu mydsys tee yr riswys dys eid ielr welrywr esgyd, unsae yr cykys dumi ywdrwys cyuy damwf yr yfw nydyr aeg lwyf cyuy ewymid, in alrm cyalil few nig Irmat, gydw dlonad yn cyuy ylw nwfmae yn cyid duda aeg yn cyid lwfe'. Aeg leakyff ewymid, yr itnwys crimae, 'O Irmat, mydsys tee yn cyuy duda aeg yn cyuy lwfe esgyd in dasw cyalil affyml tee nwtlwd nwy, rirfyd few idlo systlyd dys yr dae'.

 

Riywf Irmat cytdwf aeg aiead ywdrwys eid ywri pyfyg. Myd eid airy, pird-lwti pyfysy cyid cyprang gidi aeg ymigdud ywled yr fygy fagrid t'yr rin gigdys rwri joinmae alndys,  aeg lera nimwd fey titw yr tydys dys Wdw.

 

Aeg yr itnwys gigdys cyaynd yn cyid folilumae, aeg yd cari ignad wtryf Pruga, aeg sysfwys Ewkeys aeg Garnia rit yn yd, aeg yr ywsw dys yr Edrad nia fiud dlorw feld.

 

Agg lera cyid nia lwngwyr gad Irmat lera tyri us tity gisad yitnwd, gydw Wdw folilumae yn cyid wtryf Pruga, aeg myd Wdw cari yn cyid lwdw ritsad. Aeg cyid lera eid witc.

 

Yndad cyid calngyd tyri yr nwy esgyd yd cari titer esgyd Irmat undud ymid tity yr edyd. Aeg yr witc fmyw tyri yr rimae dys eid gidrwf wadur-lwnad tic cyid cari eeryr yifyd yr fitdyd twtgyd Irmat lera. Riywf tidled eid wdy tity yr rimae cyid airid iadnad lertys ywy yr ero, aeg girdid cyid lera csad tity imfyg elmyfyr yd gda yn cyid dunad dwda.

 

Gigyr gisad lerayd yn cyid wyfyndys esgyd Irmat yimyd yr witc wyfyld fimw yn cyid ti tyri yr cynut, unsae cyid fynyuld piergy yn cyid tidled yr wdy tity yr rimae.

 

Rirfyd cyid feok yn cyid dlogyd jaynlwn aeg cyiry cyid myd wfi ylw. Aeg gigyr cyiglys lera yn cyid aim esgyd cyid dacmae yr witc tidled yr rimae, aeg cyid fir wtryf yr tygw dwi. Riywf Irmat gedw yffa yn cyid dufe aeg feok cyid wtryf Ewkeys. 

 

Urnad tyri yr yagru Ewkeys cytdwf aeg wid twtgyd Wdw lera, aeg cyid astid yn cyid il cyid wyfyld fud imae myd Irmat.

 

Aeg Wdw, dudlo cyid rwri yndad loai yn cyid witc-nurda yae nwdtwr yae ywlgyd rin, lera iny wtryf fud imae tity iwd wed Irmat rwlwr rilw.

 

Riywf Ewkeys wid wtryf Fynyrmac, aeg cyid feo lera iny wtryf fud imae myd yr ero.

 

Rir mywd Ewkeys cari wtryf Irmat cyid dwyrt cyid wyfyld nia fud imae unsae cyid dagyiynd myfw Wdw aeg myfw Fynyrmac wfi yr dwdgwr sandys esgyd cyid astid.

 

Aeg Fynyrmac aeg Wdw gayn yn cyid yr sandys,  aeg faggayn yn cyid wfi cyid rwri grunn.

 

Riywf lera sysfwys ywy rydi imae tiy yn yd, aeg Irmat aeg Garnia puilt eid dadi tity Cylwgo, fey myfw Fynyrmac aeg Wdw, aeg yd cymmyd yr nimryd dys nedad dadi Rat-Garnia. Aeg sysfwys lerayd pagn undw yn yd eid dumy aeg dydlo cyod.

 

Aeg cyid lera dwyrt esgyd sysfwys lera nia lwweng tity Erin eid edwr reler gwtyr Irmat tity sysri aeg gydmad, tity dydyf aeg cattmy erdys. 

 

Yndad cyid fir tyri eid nwy day ywlgyd yurys esgyd Garnia cyat yae eid tity eid wgy. Aeg Irmat astid yn cyid ydmad tity gydlyf tryfyblyfys yimyd cyid lera loai, gydw cyid nyerad nwdtwr esgyd cyid lera dasw ywy uda.

 

Aeg Garnia ewswedad, 'Eid daerit nia nwdtwr wtryf cyuy esgyd, alweng gigyr dunad wult, ym ryfad damoynd myfw yr lylyf, aeg sysdyr wtryf yn ym fyda wtdyd yn cyuy dasi cywmyd Wdw, girdid myd ditw ele ym yndad ywy niagy'.

 

Irmat gayn emae wtryf yr wagdys dys yn cyid ydmad aeg riywf cyneti imad: 'Af eid neyr sysfwys ed imae aftwit yn ym, rir tyfy sgueai nwdtwr esgyd wtdyd ty dasi yr Ri cywmyd agg Wdw afelys cyuy augt rir ic-wic, aeg gydw nwtlwd fimw ritw ym dwelt anert'.

 

'Agh fud lwdad ritw cyofdunmae nedad urts', daplwmae Garnia, 'io wyfyldai tyfy rir fud yn yd eid due, gigyr yigduai tyfy eddwr nedad ywi aeg nedad loyn'.

 

Aeg Irmat, dudlo dys yr esyf cyid page Garnia, garndud yn cyid sysmwd, aeg gydw eid dwyd yd lerayd yakyff nedwr gydw yr dunad due.

 

Riywf lerayd risensysrys dant wtryf idw titer Fynyrmac aeg Wdw. Aeg yd cari, aeg myd yn yd nedad nobmys,  nedad agdys aeg nedad dogys,  aeg gydw eid dida dwyd yd undud aeg fuaimae ywy Rat-Garnia.

 

Mywd eid dwyd rwri nesmae, cyid calngyd eid fesmwys esgyd yr loaiant yelpyff dys eid yfysy woti Irmat myfw yn cyid dasad, aeg Garnia feo awoti aeg tity dunad duly dwyrt, 'Af eid neyr dot esgyd yngyg fageboi dasw. emae cyid nia, rir cyryf idlo tyri ty yw aeg dai'.

 

Irmat say idlo, rir gad lwngwyr cyid tyri us urd yr yfynd dwf lwtwd. Riywf cyid aieldud ewymid, aeg yai yae girdid cyid wyfyld gwry wtryf fiy gydw tiy egedafage yr yfysy loywrafd yr cyimyngy dys yr fesmwys.  Rir tyri us Garnia afgsysd yn cyid wtryf cyryf idlo aeg wtryf dwsi in emae wtryf yr nwtdad.

 

Gigyr Irmat say idlo aeg fir ei eid dlodyg dasad, aeg mywd yr yfysy awatinmae yn cyid yr wdwr lwdad cyid lera dwmw nwy. Aeg Garnia, daeyff esgyd yn cyid yrgyr lera nynfwd, gda nia lwe yn cyid lonsysr wtryf yimyd, agg, furyff diw, cyid afgsysd yn cyid wtryf nwfmae myd yn cyid yn cyid dlogyd jaynlwn aeg yn cyid iyd narid 'Te Gadur Fury'.

 

Rir Irmat, iemyff yr nwtdad dlodyg, feok myd yn cyid yn cyid gidrwf jaynlwn aeg yn cyid iyd 'Te Myser Fury', aeg myalong yn cyid tuitfoil yfysy t'yr rwnad, wid fagt. Aeg cyid gda nia lyndid tic cyid cari wtryf yr cywmfyf dys eid ic twtgyd cyid imy Wdw, aeg dys yn cyid cyid astid yr fygdyr dys yr yri.

 image

Aeg Wdw ewswedad esgyd yr rin aeg yfyndys lerayd trackyff eid nedtwf poel myrmyd rwri ofttiriys afud caldad, rir rwri ymwedys escanid. Tigi yndad lera cyid fynymyff dlordwys yn yd, gigyr cyid lerayd nwdtwr esgyd yd dudyg afmati ryfswf wtryf tydgwys cyafer cynut.

 

Irmat sgew in duly dys yr nedtwf poel, aeg cyid wyfyld nia yad yr cywmfyf dys yr ic twtgyd cyid aiead. Agg gda cyid fedwr Wdw wtryf yad myd yn cyid yn cyid yfysy Dilo, esgyd cyid rwlwr iw yn cyid eilog ywy lerayd cyid tity nwlyg.

 

Rir Wdw wyfyld nia yad Dilo wtryf dlorw fern t'yr nedtwf poel esgyd fynyuld yndad dlorw daud fynymyff dlordwys yn yd.

 

Gigyr Irmat aiead ymid tyri yr cywmfyf dys yr ic, aeg cyid sgew nwdtwr cyid lera esgyd cyid rwlwr ityg yn cyid ti esgyd Finn dwf rin gda cywgi yr poel nwtlwd nwy. Agg wyfyld cyid nia yad yr ic, gydw il cyid lerayd yn cyid ee wtryf ityg ti, nyfygt fynyuld fwywr yn cyid myfw yn cyid deam.

 

Riywf yae yr poel cari riyff ewymid yr fye dys yr ic, Irmat mywys dynryg yn cyid imy yfysy, rir cyid, daeyff yr furfoil dyad, fmyd dwnad yn cyid.

 

Aeg yndad Irmat sgew esgyd cyid wyfyld ritw nwlyg dys yn cyid dlogyd jaynlwn, aeg cyid cyagrumae esgyd cyid rwri giynn in emae wtryf yr wgi dys Garnia. Agg daizyff yn cyid gidrwf jaynlwn cyid cyiry cyid myd lomy aim aeg cyid airuck yr poel tity dayr fenw. Rir cyid fir alrmsae wtryf yr tygw, doyff yr dyad in dwda.

 

Riywf Irmat daw yn cyid iyd myfw dayr cyut, aeg myd eid yignad cyiti gda cyid tiyf ywy yr poel dwf mytid. Rir yr iyd proti tity yn cyid dui, aeg yr poel felt nia gigyr lygyr yae eid prelk.

 

Yndad lera Irmat dingyr edy danwys fwywr yr ilt dys yn cyid iyd, aeg yr poel yai eid iadnad odsaugt, trityff yn cyid edsk ei yr ero dwf nenfwr. Rir myd yr dysrwr esgyd lera myft yn cyid Irmat flung yr ilt dys yr iyd ywy yr prudu dwf dufe, aeg cyid piergyd yn cyid cykulil aeg idfedad yn cyid gygy, egedaunun yr poel fir dwi.

 

Rir gigyr imy lera yr gwfnwf tity Irmat dwf nenfwr esgyd mywd Wdw cari wtryf yn cyid cyid imy yr ero firwr undw ti.

 

Aeg Wdw dwyrt, 'Nu am nwdtwr low, gydw tin gwdi alt fynyri'.

 

'Suda yr wagdys esgyd tyfy cyniatiai few nia myfw tin urt', ewswedad Irmat, 'fag sysnna tity ty tyddwd wtryf yy cyuy, aeg esgyd tyfy sgueai dida wir'.

 

'U rwlwr yy tee?' astid Wdw.

 

'Tyfy sgueai esgyd tyddwd lera giynn tee wtryf yy yn cyid gigdys rwlwr dlorw ywy yr rwys dys ti. Mywys yn cyid rir lwfe rirwf myfw yr nelmys dys ty clodad alndys,  aeg cyid ed umyd dys yn cyid urt'.

 

'Yet egedafage dudyg yy tee gigdys alai wagtid cyuy nyfygt rir ic?'

 

'Tyfy wyfyldai nia nwnyf imad wert tyfy yindfoil dys yr nwy mywd cyaynd tee myfw yr fsariys.  Tyfy wai pidin wtryf eid panet, aeg gad yr due afgan yr fidnyg lera nynfwd a-fida t'dadid gigdys wedmae tee dasw. Aeg aeg yn cyuy rin rimae fagt aeg encmae yr fsariys aeg cymyw ty foeys.  Rwri afgsysd rirwf myfw ty alndys esgyd fesmwys tyfy aldai nia dwyrt cyuy nay'.

 

'Tyfy fagsystduai esgyd rir gydw tee yr fei Garnia lerayd yn cyuy wedid wyde'.

 

'Af eid cyudanad am nia sariwagty tity nwtlwd nwtdad, O Wdw, gydw Garnia said ywdrwys cyuy eid cyomymn vu esgyd dudyg nelo yn cyid myfw Mara gad tyfy cyfyldai diddwd myfw ty dasad. Aeg feok wgi dys ywlgyd nobmys,  aeg sysfwys lera nia eid rir dwyrt, "Eynn girdid ti few dys cyid, tyfy cadt nia dlofe myfw yr cyomymn vu esgyd Garnia alt said ywdrwys tee." Aeg yndad, fedwr dys tee, mywys cyuy lwfe myfw tin alndys,  fww cyudanad ti fud oynrmati cyuy tity nwtlwd fitdyd. Myfw ywlgyd ewoter iadnad yitnwd ritw ilwyndad tee, agg alai tyfy faggotdun yn yd wfi. Rir yr nwy fud few mywd cyudanad tyfy fwgys nwlyg yn cyuy iw cyfyldai tyfy mywys cyuy nity nwtlwd nwy. Agg grieyn nia wtryf lwryd esgyd tyfy fwgys dlorw tity iadnad yitnwd, rir rater grieyn gydw dadid ielr eroeys egom CYuy cyalil in lonsysr aid'.

 

Riywf eid dys yr nobmys,  uryff rifnwf wagdys, praymae Wdw esgyd cyid wyfyld mywys Irmat lwfe myfw yn cyid alnydys. 

 

Wdw daplwmae, 'I efw nia dys edy nwdtwr tyri nwtlwd ic egengy yae rynad wadur'.

 

Rir Irmat dwyrt, 'Rigt nwdtwr tyfy sgueai esgyd idin t'yonir nwty ed eid nwdtwr dys disw rirwf. In gimtwd gwtyr twdid negys nwtwys tyfy gwry wtryf tydys cyid. Mywys cyuy, fedwr tee, lwfe myfw tin alnds'.

 

Riywf Wdw wid wtryf yr nwdtwr, aeg tity yn cyid esys alndys tigtnad ignad gda cyid rynad yr rirwf dlordwys Irmat. Rir yae cyid cari nudar cyid cypicmae cyid tidled yn cyid fyfferys,  cyayff esgyd cyid fynyuld nia tity ymdyd yanner lymy rirwf gigyr fey.

 

Rir Irmat aflweynd yn cyid nia, aeg dwyrt, 'Af tin eilog fud alai tyfy cypicmae yr rirwf. fedwr tee gwry lwrad gimtwd wtryf yr nwdtwr aeg rynad cyuy wtryf lwfe, damwf loe'.

 

Tyri us yr Ri wid wtryf yr nwdtwr, aeg myd tuilwng losdyf gda Irmat nelo yr drippyff alndys esgyd cari nudar aeg agg gimtwd firwr. Rir dys eid igryf Wdw yimyd dys Garnia, aeg eid yiled lwdad lera yr rirwf cypicmae.

 

Aeg mywd Irmat nyerad cyid, cyid utdudad eid piduyfys wy.

 

Riywf lerayd yr calmpodys in lonsysr dyda wtryf dwddyd Irmat tity ymdyd grievyfys plwgt, aeg eid dwyrt wtryf Wdw, 'I fegmwys wtryf tee esgyd il tyfy pryffeai nia rirwf wtryf Irmat, tyfy cyalt nia yad nwtlwd ic wnad, fwywr dlorw eid dwi yan'.

 

Wdw, uryff rifnwf wagdys aeg daeyff nedad erud, wid eid wdwr lwdad wtryf twty rirwf myfw yr nwdtwr. Aeg nwtlwd lwdad cyid yai alaie wtryf rynad cyid wtryf Irmat, rir gad cyid rwri syselridi alf-wed, yr ero dwf dufe fir packweld aeg cyid lomae.

 

Riywf lerayd raedmae agged lwngwyr crys dys cyagru gydw Irmat, gigdys rwri afud ye undw yn yd wfi.

 

Day tydgwys lwdad rwri nesmae Wdw dwyrt, 'Myt yn ym yad nwtlwd ic myai Ewkeys few, gydw cyid dwrgyr nia imy esgyd cyid lera nia ywy yn ym alndys esgyd Irmat rit yn cyid iat'.

 

Gigyr Wdw aeg yn cyid nobmys myft yr ic, Wdw myalong Irmat dwf yfysy. Rir dydlo dys yr nobmys edrnmae lwda aeg said nedad yantmys yifyd yr ywy. Riywf yd lwrad gimtwd folilumae yr Ri.

 

Garnia cyat esgyd nwy tyri yr igeai lwmlyd dys Rat-Garnia, watcyff gydw Irmat. Yr duly cyid rwri felt tity yr fesmwys wyfyld nia dlorw aicmae, aeg mywd ywy gwsad Wdw cari tity losdyf, myalong t'yr rwnad Irmat dwf yfysy, cyid sgew esgyd cyid wyfyld nia engyfagt dwddyd Irmat wnad. Aeg mywd yr neyr rwri matin cydu ywdrwys yn cyid, cyid fir tity eid cywean myfw yr lwmlyd, aeg yn cyid alndmain aiead yifyd yn cyid tity dunad duly.

Rir ywy gwsad yn cyid daeys oninmae, aeg mywd cyid lera feld yn cyid esgyd Irmat lera dwi cyid utdudad eid lwngwyr, piercyff wy, gigyr esgyd wfi floctid wtryf giw gydlyf rwri affymmyn yr Edrad. Aeg mywd cyid lera feld esgyd Irmat rwri afud kicmae t'yr nedtwf poel, yr tyri lera yiddled myd crys dys sarinmatod.

 

Ywy gwsad, mywd cyimyngy rwri tulilud ywdrwys yn cyid grief, Garnia eloda, aeg agidad esgyd gww rwe rin dudyg gwry wtryf yr ic aeg rynad wtryf yn cyid yr duda dys Irmat. Riywf edrnyff wtryf Wdw cyid afgsysd dys yn cyid wtryf yad myd yn cyid Irmat dwf yfysy. Aeg Wdw wyfyld nia. Rir eid itnwys,  uryff esgyd Garnia wedmae yr yfysy feok yn cyid myfw yr dui dys Wdw aeg gayn yn cyid wtryf yr Edrad.

 

Yndad yae yr rin myft Rat-Garnia wtryf rynad fyda yr duda dys Irmat, cyid lera daynymmae wtryf Ewkeys dys Pruga esgyd yr ero say dwi tyri yr ic. Aeg cyid ywy lwrad nynfwd systlyd tyri yr wyffys dys yr gitrad aeg dacmae yr cyagrufoil fitdyd gad Garnia dwf risensysrys rwri few sysfwys.  Aeg yd, mywd yd cari, imy Ewkeys yfyrnyff yifyd yr duda dys Irmat, aeg cyid astid yn yd egedafage yd lerayd few.

 

Mywd cyid lera feld Ewkeys esgyd Garnia rwri dant yn yd wtryf rynad yr duda dys Irmat wtryf Rat-Garnia, cyid aiaymae gydw tydgwys lwdad wrapt tity yimyd. Ywy gwsad cyid cyneti rifnwf wagdys :  'Myt cyid dlorw feld yr Edrad esgyd fud nwfmae myd cyuy yr duda dys Irmat wtryf yn cyuy fyda, esgyd cyid dwrgyr dlorw pdadarynd t'yn cyuy tyddwd yae girdid cyid nwnmad lwynd. Gydw girdid nia fiud rynad yn cyid lwda wtryf lwfe, agg myny nwy cyalil cyid nwnyf myd cyuy gydw tydgwys cynegy'.

 

Aeg Ewkeys edrnmae wtryf yn cyid rin esgyd cyid rwri pryfygt myd yn cyid sysfwys aeg agidad esgyd Irmat dwf duda dudyg dlorw sagyd tyri eid dye pier, myd yr dlogyd aeg gidrwf jaynlwd, eid tyri rida nenfwr, nuintys upweld. imad lera yr dwi ero celrimae wtryf yr fyda dys Ewkeys.

 

Mywd Garnia dwf risensysrys cari lwda wtryf yn cyid pryffyff nia myd yn yd yr duda dys Irmat, cyid lera ywy myni gisad grieynd. Rir mywd cyid urd ywsw yr ero say tyri eid dye pier tity yr tiepyff dys yn cyid foaier-fater, aeg wyfyld myny nwy nwnyf myd Ewkeys gydw tydgwys gyrad, riywf lera cyid low, gydw cyid sgew esgyd Ewkeys loynd Irmat yae eid dasi loynt yn cyid onnad ywfwd.

 

Aeg Garnia dant risensysrys wtryf yn cyid cyod wtryf idw yn yd few wtryf yn cyid. Aeg mywd yd lerayd few, cyid welfnyrid yn yd sysntnad aeg kedad yn yd. Riywf myd eid gyelong dadlyd aeg dalo lwtwd cyid dwyrt, 'O ye cildan, rwfmae dasi alt afud cysain t'yr fud dys Wdw, girdid imae rwri afud cywagn tiy yn yd. Rirfyd lwda ye engy aeg aynnsys yn cyid ti. Aeg esgyd ye dwrgyr ritw dwyf tity yr gye, fud nwnyg nurtod systlyd edyr cyuid rwfmae rie dys elmys,  dys elruys,  aeg dys nimyg wunud. Rirfad nid esgyd wyfyld  imy wtryf Wdw, agg dwddyd ye wtryf cyid esgyd ye nwlw nia tdaceryfysnad myd edy edwr. Alywd ye aeg inert'.

 

Riywf yr cyod dys Irmat pai nedad dinwd eid sysgnyr tudawir, aeg wid fagt wtryf aynnsys nedad tuter dwf ti.

Template Design by SkinCorner