Mar 14, 2012

Llwenin id Kuritir

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Llwenin id Kuritir Cover

image

 

1. Llwenin vele ud eru logyd Koirko Duibin, ud ferinmy cykomynr. Zi wid op ud tilur til i wi aff i Kopnenkdun. Kuiritir ywfwd aff Doenboirkú (Otdur) vele og ud cykomynr. Alnir vele logyd i Kopnenkdun. Ud pir-feeai ed systi logyd Kuiritir gydw zi. 'Velfag doen niah we yatin ud fagennyff, Llwenin?' danid Kuiritir.


'Ud ywfwd aff i tvo aff os wyfyld edan cypmyninid.' 'We wot doud esgyd,' zi danid, 'myai yin rusy aff afsusgyffig edan irynnmae gydw rig. Ymys du korin gydw rig paka til yin ri, Eg wel goud rit du.'

 

2. iys vele vel. Alnir wid cyudkrigd rit ud myn darvagt isy alnir id ald kaler cyuy ud cyafjkel op ald paka, kmysy cyuy cymyg kaler, rit i dardunruyndys cyuy i cyafjkel. Len alnir wid tilys alnir vele aff i kynlir cyuy i ew aff i mys. Alnir len dadud op ald lwl kaler id alnir agtys i dardunel op ir cykaftau, id alnir vele cyenkong im. Alnir daeg Rink Dá Kirin (Ywfwd aff Tvo Kudtys) komig yot alnir. Alnir vele ud fon, ywfwd aff Yáel Oktdanig (Darvagt aff i Dungsik) ywfwd aff Dínerdunk (Aielketminda) aff i Yuddur Déedi. Pole op zee id op wi alnir sysbrusgyffd til daesnyff rit trok marift. Ywdw ywwr aff Irsasy id fon aff Irsasy alnir. Alnir korid ewymid til Kuiritir.

 

3. 'Kynlir,' danid Rink Dá Kirin.
'So,' danid Kuiritir, 'Enda du i edwr aff i mys?'
'Ed dwf neet cyuy,' danid Rink Dá Kirin.
'Ynr enda du,' danid Kuiritir.
'Te emyndsam fon aff i Déedi, Rink Dá Kirin.'
'We agesy aff du,' danid Kuiritir. 'Wel du goud til i mys?'
'Eg vil goud,' alnir cyassd.
'Doud rig ud fenvoir,' danid Kuiritir. 'It ed ud rirkveld eru ynr ed ovan ler.
Rinkong sysbrusgyff aff jeer essyn wit, cyassyn zi til korin til iys kynlir.'
'Va dwf zi nam?'
'Llwenin.'
'Va dwf jeer nam?'
'Kuiritir ywfwd aff Doenboirkú.'
'Otiny,' alnir danid.

 

4. Alnir goeneys til i ri. Zi vele cyuy zi kintidanir aff yiw kuid. Alnir cyaff neir id nej emae vele gjudun opp alnir.

 

5. Len alnir danid:
'Te rirkveld ri va pimynel unduroldnyff,
Ymys ler ed ud tirfwd alrir
le ä elanssy ud yutnyff,
alr enda kommrwys gydw du tilys cyunzet.

 

6. Etdu wyfyld edan ywdw tid til goud til ir kynlir,
va ed vag aff ir ri.
Cykon, nankdud mynrkys
griptdur runt etdu.

 

niriden_footer 

7. Dursges ä tulnyffud op yin ogau,
Eg kane niah yatin ut cyignys,
gigyr le Eg nam Llwenin (Gred Oni)
veli eru le Eg doen niah ertinud.

 

8. O grot-fudud eru
Eg alr nitid fonin ynlkaman cyom afrumd cyom du.
Ler wel neet edan fonin undur ud ynil
ud eru ynr wyfyld edan rir idulwssnit.

 

9. 'Te ywfwd aff i tir
le pmyeafd aff nakt undur vadur,
durk-gred, nanktsam marift
unduroldnyff alnir dumae ynndunig gydw du.'

 

10. Sysnna na le zi len wid rit aln, id ie akdapdunmae i daelerendet aff Kumalpdu Fodun ywfwd aff Fienknud. 'Ked,' danid Kumalpdu. 'Mika alynnywpys aff yin yneset enda erbidnyffmae til du. Yassyn i yakt aff daelerendet edan opp du! Wel du edan cyissnig aff eek ynngad oir cypdasgyffig til eek ynneda? 'Spdasgyffig til eek ynngad,' danid Kuiritir. 'Antyff yndnyffdur wel korin til os logyd le. We daeg eek ynngad pdaweyfysnad.' Nakrigdys ynlkatid alnir sysbrusgyffd til goud runt i eel dwf purienlir grusy, zi ri sysbrusgyffd til edan nysnyr opp zi. Ald sysbrusgyffd til edan nysnyr opp alnir, ynlykatid zi widf.

 

11. Len zi danid:
'Kuiritir, i -mynyman
myebd rig, Eg lod niah prutin ald myeb.
Edanmyebd til rig ed i yn cyid aff tvo gred marift,
ald eweg enbdanti wyfyld edan cyagroenfoil.

 

12. I ywd til i cyud tidwd i oirafjoiry
opp va ed i -mynyman,
Sysnna oft le ud goeneys til etdu
veli leg cyuy i eynsy na Ysomys.

 

niriden_footer 

13. Alnir wel neet alr ud ku,
nir uldael nir jung pulys.
Nej eru dwf dank wel edan
aff i daet dui aff i -mynyman.'

 

14. (Kuiritir danid:)
'Edanmyebd ed i kmyud aiem va Eg agud,
Eg doud neet vossyn til edan iny yifyd etdu.
Rin va Eg cyassyn ed ridalwg:
iys kmyud aiem ed edanmyebd.'

 

15. I eru danid:
'Te aiem va ed daynenmyd til rig durg i foaiys
etdu ed daet le etdu daprosmeltys rig.
Va i aiem doeneys til rig,
ed le etdu doenes niah sadan rig goud til cysafud.'

 

16. (17.) 'Sadan i tvo aff du cysafud iys nakt cyarin,' danid Kumalpdu. 'Id sadan ud kmyud cykomynr goud risan du, gigyr le du yassyn neet kommit ud folnad.'

 

17. (18.) Len alnir danid:
'Ymys du cyassyn etdu ed ud nakt
aff cysafenig rit Llwenin gydw rig,
ud mynyman ynr wyfyld utgiynn gigyr ud nakt wyfyld iem etdu yika,
i nakt wyfyld neet edan sysbrusgyffmindalwg fagspilnyffd.'

 

18. (19.) Len Llwenin danid:
'Ymys du cyassyn etdu ed ud nakt
aff cysafenig rit Kuiritir gydw rig,
gwdlo ymys we cynint ud jel op etdu
Eg wyfyld alr ewtyff opp va we kyfyld rilodun.'

 

niriden_footer 

19. (20.) ie utgiynn le nakt cyarin. i tidwd leg i jong ed provt gydw ald aftinnyff til Kumalpdu. 'It ed edadt gydw du neet til tinmymenlir ynlkatyff,' danid Kumalpdu. 'I wel dolodan du ymys du tinmymenlir.' 'Ed doenes niah afer til alnir ur alnir kaikubys. Eg wel dolodan alnir ymys alnir daynenlys ynlkatyff,' danid Kuiritir. Alnir vele provt til enrwygad tirk na ys.

 

20. (21.) I alnir danid:
'Fag ud sang tid nun,
cyin Eg imyd logyd Llwenin,
veli leg ä pin cyom sang cyom ud yonat,
veli yonat ä pin cyom sang cyom ud jel.'

 

21. (22.) Llwenin danid:
'Ymys sysnna Kuiritir iyeg
ynr wid til i cykomynel,
alnir wel yatin ud woefoil imnunenywp
op ynlkaman ynr doenes niah yndun ald aiagi.'

 

22. (23.) Kumalpdu danid:
'I doen niah gimyn va du cyassyn
O Llwenin, wef aff Kuiritir.
Kuiritir vele alr, alnir wsom niah sysk,
gwdlo vag alnir tinri.

 

23. [16.] [Llwenin danid:]
'Man, le va du dadun avdanin ed neet ked,
enkriyffud rig aff enweg cymykt rit Kuiritir.
Alnir logyd i yimy aff Lok Cyffud,
Rig yidelv logyd Ksik Kopkinn.'

 

24. 'Op Erileg
etdu wsom niah kampig op onig-psomedys
opp i fmyeti aff yin wet ud-edk
risan i tvo elmys aff Kuiritir.'

 

niriden_footer 

25. Alnir wid len tilys alnir vele cyuy Ksik Sadandak cyuy i wi aff i Déedi
op pilgrfagaiel. Zi tinri zutinig gydw alnir id danid:

 

26. 'On notnyff
vele le assdan va Eg nirfagrid:
le va Eg myebd Eg tilrindud.

 

27. Etdu wyfyld edan sysket
le ewman wyfyld niah doud ald nug,
ymys etdu velet neet gydw ewgai aff i kong aff eeynn.

 

28. 'Ed vele ud ked ynelnyff gydw alnir
i kvage alnir lyritd
airiweg psomt twwf til Neraloys.

 

29. Etdu vele ud cyak aff kmyud imnurdun
le ä aiodunmae Kuiritir assyn rig.
Yot alnir yin sysntmyag vele rirkveld.

 

niriden_footer 

30. Eg enm Llwenin,
Eg myebd Kuiritir.
Etdu ed cyom vel cyom ie cyassyn etdu.

 

31. Etdu vele ud kagt tid le Eg vele
cyuy i syskap aff Kuiritir.
Yot aln, yin komnenywpskip vele ked.

 

32. I yrik aff i olys
sysbrusgyffd til cyffud runt rig ynn Eg vele rit Kuiritir
rit i lud aff i plud-rot ozun.

 

33. Eg wyfyld alr insgyff
le nityff aff ynlkatyff cyakys Eg yakt doud
wyfyld pryffud Kuiritir assyn rig.

 

34. Ud cykumyn niah ud etdu:
alnir vele yin alrit dwf dufad,
gwdlo ymys Eg myebd yma udur alnir.

 

35. Ud ragud aff fur ä proti yin alrit.
Etdu ed yndunn le etdu wel neet vonud tyri yn cyid.'

 

36. Nun iys ed i tilrrint le zi altdu giynnn til aln, namlwg zi cywymaiag logyd va zi altdu dadun op i ynil. Ynn alnir agesy aff zi ewkomnyff logyd i ymwd, alnir wid cyuy ud koidankmy ovan i zee, id alnir edantinri ud pilgrim, gigyr le zi lod niah dassyn alnir entifagt. 'E ä goenin iys tid,' zi danid. I ywd opp va alnir sysbrusgyffd til edan pinig, zi vele opp le ywd tilys zi kaikubd, tilys zi dael wid til eeynn. Etdu ed le ywd le wid eroynr zi sysik.

 

 

Iys ovan ed i idfemyner aff Llwenin id Kuiritir.

Template Design by SkinCorner