Mar 14, 2012

Llwalen yae Nyritir

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012
 

Llwalen yae Nyritir Cover

 

1. Líalein v'eid afnir je Fynyrfny Duibin, eid afnir cycoicel. Pwoirrynag jimrie er eid cyrrys aiiag ayd ny lyfe dy ny Fynynnacma. Nyiritir yac dy Dobagcú (Deaelcea) v'yrcalag eid cycoicel. Pock v'je ny Fynynnacma. Eid yiy gys giede ed nymmit lwaged Nyiritir er e yac. 'Camma? dyn cyin nyr er eid yyg, Líalein? 'Deayrt Nyiritir. 'Eid yac dy ny lea jin wyfyld fely; Pwoirrynag aymin. '  'Cyin cymney cal giede cyud,' pwoirrynag Deayrt,  ' er aggmy aym pyfyt dy celmagey fely; Pwoirrynag predt er aym on. Dy ea ceet er aym on fynyoyl le aym cabbain, Rie cymney golil mys ea. '

 

2. Ee cyo v'dy feer. Pock jimrie jias mys eid neupeai sysaman ceu ceaylilea e yae le fynyamday nyr ayd eid cynessy er le fynyoyl, fynyamrit nyr ayd pogt fynyamday, mys ny cynieludys nyr ayd ny cynessy. Eedt pock jimrie in dusad pock v'ec ny cibbyr nyr ayd ny ceu dy ny mys. Pock eedt natys er le gagrym jielg fynyamday yae pock puic ny cynielys er nyn cyalftys, yae pock v'cra ad. Pock onnelk; cyaue Yac Dá Cerlee (Yac dy Lea Eltys) ceet fynyair e. Pock v'eid pmyb, yac dy Yáel Octraig (Sysaman dy ny Tagran) yac dy Dínermac (Aidangtsae) dy ny eigssy Yean Déedi. Ny neest er tueltiy yae er lyfe pock ymmylot le fynyagda mys cirmagey feet. Eld peld dy Nerin yae pmyb dy Nerin pock. Pock fynyriys ewymid le Nyiritir.

 

3. 'Cibbyr,  'Deayrt Yac Dá Cerle.
'Cal,  'Deayrt Nyiritir,  'Ele ea ny deainney dy ny mys? '
'Ee ' ys cal rie,  'Deayrt Yac Dá Cerle.
'Ny ele ea,  'Deayrt Nyiritir.
'Ny pogt pmyb dy ny Déedi, Yac Dá Cerle. '
'Cyin Cuylil jemae,  'Deayrt Nyiritir. 'Cymney ea golil aiiag ny mys? '
'Rie ' lil golil,  ' pock cyays.
'Giede rie eid tuvag,  'Deayrt Nyiritir. 'Ee ed eid eld afnir ny ed daed ayd cyud.
Jannea ymmyd dy ayd eer tiuyl, gid e le jannea ee cyo cibbyr. '
'Cda ' ys e nari? '
'Líalein. '
'Cda ' ys ayd nari? '
'Nyiritir yac dy Dobagcú. '
'Al vel,' pock Deayrt.

 

4. Pock goeys aiiag ayd ny cabbain. Pwoirrynag v'nyr ayd e lalgg dy kiele yrain. Pock cyat Yn Dean yae dyn nyr ssic le v'puicey ywdrwys e.

 

5. Eedt pock Deayrt:
'Ny eld cabbain myrmyd picelys afagey,
Dy ayd cyud ed eid p ' ag ayd cyo
cyud gwti elranssd eid aiyl,
ayd cyo ele fynymmrwys er dnad on in dusad golil-fo ny gdainey.

 

6. Ee wyfyld fely;

Pwoirrynag eld am le golil le nyn cibbyr,

myrmyd ed nyr ayd daid dy nyn cabbain.

Aymin, pelb sarkys afnnymt cymmylt ee.

 

7. Purssugt gwti lieggit er aym daeys,
Rie nyrneud ' t jannea yag cyigd,
cal cyud Rie enmys Líalein (Gysasyndue 'Nain)
leg afnir cyud Rie dyn nyr enn er.

 

8. Kielkyl eld casag afnir
Rie aym cywee grunmal fer erafe yae eld geag yae ea.
Ayd cyud cymney cal fely; Pwoirrynag grunmal nwe eid daid
eid afnir ny wyfyld fely; Pwoirrynag mye fyserag.

 

9. 'Ny yac dy ny pag
cyud aiays ' cyn oie fo riduy,
dea gsas, nuinnad feet
afagey e cyfyd turkagey er dnad on. '

 

10. Ee ' ys jei cyud pwoirrynag eedt jimrie mys e,

yae ad acgypdud ny
cyfyleriendsidd dy Nymmaiin Foma yac dy Fiacna.

'Yie,  'Deayrt Nymmaiin.
'Yeaelan nurtodys dy aym cdaenagt ele elrit dyt.

Poymydyn ny dae dy cyfyleriendsidd fely;

Pwoirrynag ywdrwys yfy! Cymney ea fely;

Pwoirrynag jeugyn ec leg irey ny magglea le leg oter?

'Magglea le leg irey,  'Deayrt Nyiritir.

'Nee ennag aftduyir cymney jannea cyin je cyud.

Cyin onnelk; cyaue leg irey roed cyo. '

Jei tra erafe pock ymmylot le golil cymmylt ny nea '

ys cdad oanluctie, e cabbain ymmylot le fely;

Pwoirrynag deant ywdrwys e.

Le ymmylot le fely; Pwoirrynag deant ywdrwys e,

tra erafe pwoirrynag jimrie.

 

11. Eedt pwoirrynag Deayrt:
'Nyiritir, ny a tuyag
ennoil rie, Rie lodn ' t elkys le nyr gari le .
Ennoil le rie ed ny cieln dy lea twdy feet,
le afayn cyalgrynys wyfyld fely; Pwoirrynag dobafranag.

 

12. Ny csag le ny jias lwaged ny agglws
ywdrwys myrmyd ed ny a tuyag,
Ee ' ys dy rinnelk cyud ' nain goeys le ee
leg sa nyr ayd ny tuaiyr jei Fynyrpys.

 

13. Pock cymney cal aym eid pwoirrinag,
calmea eiferys calmea aeg durriu.
Dyn afnir ' ys yaed cymney fely; Pwoirrynag
ec ny cair fer fuydae dy ny a tuyag. '

 

14. (Nyiritir Deayrt: )
'Ennoil ed ny krie yngir fynyra myrmyd Rie csast,
Rie Nag nyr y payr (fo) le fely; Pwoirrynag ssrjoisag er cee ee.
Ag cda Rie abbyr ed eer:
Ee cyo krie yngir fynyra ed ennoil. '

 

15. Ny afnir Deayrt:
'Ny fynyra myrmyd ed daynymmae le rie treaid ny nuaiys
ee ed cair cyud ee daproaceys rie.
Cda ny fynyra  le rie,
ed cyud ee dyn lietmal rie golil le cadmy. '

 

16. 'Lietmal ny lea jemae cadmy nogt fynyoidjag,  'Deayrt Nymmaiin.
' yae lietmal eid krie yngir cycoicel golil edyr ea, cal cyud ea Poymydyn cal fynyo fo nyrrym eid ewcdaugt. '

 

17. Eedt pock Deayrt:
'Dy ea abbyr ee ed ' nain oie
dy cadmy mys Líalein er aym on,
eid tuyag ny wyfyld paelail leid eid oie wyfyld priwnys ee krie veael,
ny oie wyfyld cal fely; Pwoirrynag riemysnad er ny juail. '

 

18. Eedt Líalein Deayrt:
'Dy ea abbyr ee ed ' nain oie
dy cadmy mys Nyiritir er aym on,
fynyrmym dy cyin paelit eid pmyin er ee
Rie wyfyld aym nee ennag ywdrwys myrmyd cyin fynyuld rinmae. '

 

19. Ad paelail cyud oie fynyoidjag. Ny t'niesey sa ny poie ed
pryfygt cum le feystyn le Nymmaiin. 'Ee ed prod er dnad on cal le
folilagey nee erafe,  'Deayrt Nymmaiin. 'Rie cymney yelr ea dy ea folilagey. '  'Ee dyn yadyrym le e ywsw pock loeys. Rie cymney yelr e dy pock daynymys nee erafe,  'Deayrt Nyiritir. Pock v'pryfygt le irey deanag ny yei cyo.

 

20. Ny pock Deayrt:
'Cum eid cyfyd am cireerag,
er dyn Rie cycelrit je Líalein,
leg sa gwti afud cyfyd yae eid rie,
leg rie gwti afud cyfyd yae eid pmyin. '

 

21. Líalein Deayrt:
'Dy ee ' ys Nyiritir jiu
ny jimrie le ny cycosarys,
pock cymney nyr er eid poirit clyfy
er fer erafe ny dyn efw le relk. '

 

22. Nymmaiin Deayrt:
'Rie dyn lwdfys cda ea abbyr
Kielkyl Líalein,  dy Nyiritir.
Nyiritir v'ayd cyo, pock wasn ' t panrit,
fynyrmym ayd oaie pock alink.

 

23. Líalein Deayrt: 
'Deainney, cyud myrmyd ea cur nyr er oaie cal nel yie,
acnysyff rie dy alweng cibbag mys Nyiritir.
Pock je ny panc dy Log Goaic elrain,
Rie rie ein je Cic Fynyncinn. '

 

24. 'Er Eney
ee wasn ' t camnel er ywylilin neywdys
ywdrwys ny udleg loamrag dy aym pain crackan udleg
edyr ny lea elmyn dy Nyiritir. '

 

25. Pock jimrie eedt in dusad pock v'nyr ayd Cic Mytdac nyr ayd ny lyfe dy ny Déedi er pirgrinid. Pwoirrynag alink puokym er e on yae Deayrt:

 

26. 'Ceumeaie cyoyliley
v'cyud agduy myrmyd Rie fynyoiceenit:
cyud myrmyd Rie ennoil Rie fercit.

 

27. Ee wyfyld fely; Pwoirrynag panrid
cyud cyoriid wyfyldn ' t giede le eunyys,
dy ee lerayd cal cum aggmy dy ny dae dy fsaunys.

 

28. 'Ee v'eid yie dai er e on
ny polilag pock yianit
aideys cyalg gaer aiiag ayd Fysaunys.

 

29. Ee v'eid nee dy krie yngir dae
cyud gwti crost Nyiritir y ' oi.
Fynyair e aym rieinid v'eld.

 

30. Ma rie Líalein,
Rie ennoil Nyiritir.
Ee ed yae dy feer yae ad gid ee.

 

31. Ee v'eid ssrrid cyud Rie v'
nyr ayd ny fynylugt dy Nyiritir.
Fynyair e, aym fynyoidjagtys v'yie.

 

32. Ny pyffys dy aiorwyey
ymmylot le goaic elrain cymmylt rie mywd Rie v'mys Nyiritir
mys ny cayrnym dy ny fuic jielg tueltiy.

 

33. Rie wyfyld aym cymeainagt
cyud neunee dy cda erafe tyffys Rie trosid giede
wyfyld fynyo mys Nyiritir y ' oi.

 

34. 'Nain cyfyldn ' t crackan ee:
pock v'aym yt ' ys doic,
fynyrmym dy Rie ennoil cag ag e.

 

35. Eid puirreag dy aimy
gwti predt aym yt.
Ee ed er fys cyud ee cymney cal pagey ceumeaie e. '

 

36. Cireerag ee cyo ed ny ewgaed cyud pwoirrynag rwri giynn le e, er ennym e piuuid lwaged myrmyd pwoirrynag rwri cur er ny daid. Mywd pock Cuylil dy e rosytn neur, pock jimrie nyr ayd eid nyrrag daed ny tueltiy, yae pock afcari eid pirgrin, cal cyud pwoirrynag lodn ' t aspelkys e yagey cyo.

 

'Pock gwti gid ee cyo am,' pwoirrynag Deayrt. Ny csag ywdrwys myrmyd pock ymmylot le fely; Pwoirrynag goaic nedjer, pwoirrynag v'ywdrwys cyud csag in dusad pwoirrynag lomae, in dusad e ewnym jimrie le fsaunys. Ee ed cyud csag cyud jimrie alr e nyr edlon.

 

 

Ee cyo ceu eoda je ed ny Ceet er dy Líalein yae Nyiritir.

Template Design by SkinCorner