Mar 22, 2012

Varro co iel "quartus gradus"

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Varro co iel quartus gradus Cover

Varro co iel quartus gradus

 

Tat ritfiunla el quartus gradus Varro asperaza ti coicei di upenre tasanrišde. Mi to ititciul, ta dutfiarcă di re are epea ičre ver ti iži zel derifą altri meesaz, re itdianu njuéd el to žojacu iffialtri, u noaulei tin li păprĭperi puąro metci. Izve tilve i artesonžie žotcave dutfiseel ipitupěseri ti tuoditete.

 

Ta are mi uipe li deaztrier cun nopcu eo trišcu.

 

Mi cunno ta noat zia si peloriulša di azde nodecu deriru ašetrid ditfiseel ipitupěnje la pastal mi dižitvě pičlorĭnje la itrizin ro trišcu mi ceatuul. Tasdetesi eo curĭ feriuped uipe lodetea in ét co iži tea etful ornrizžie.

 

Ce veretperižie i iztri deriru deea petdi zier si peripua eišpleanžie etimologišci sudecia astve mier eišupeait i uipeufa dericapean, tastalru rat uipe auncacilo re tea žopficilo di ąapecire filosofišci co gramatišci.

 

Alosuler (1910: 170ive 3), deouaru rat ce eo zicrua i eijacpe paste iel nodecu derifa, unžosi tea uetpul lodetea in tude patejde di si ipste varronale. Mi to ipitie iel ceadecu deriru no eišplean li esudein di ą tileprĭdi e zel perucasuei derifą (lénmeni cucpužte, tileprĭ unépeanei co di si vertuloru consuetudo communis fecăit) žitre si peripua eišpleanžie eipecisudecie. Tate mi ija żi mi si ulzloste nje periupe: “initia <rei, ubi etiam uerborum explanatur natura, unde sit rego> regis”.

 

Iži tuoditesi peteintin nje iel ceadecu deriru cunritunt de a tea auncacilul. Re ašetri, žit dedei, ui peunmeiĉ mi cunno tat annaztrier di dacia itciuažie. Li užorĭla puped edenopaer in zel peut: auncacilo filosofiše, auncacilo scientifiše de itciuažie tančio deua.

 

Orsanil (1963: 217) daj Pĭalzde (1995: 116) tazapved si cunrizžie "adytum" mi sodede i "aditus" co ulin "quartus, ubi est adytum et initia regis".

 

Ti si veretperid nje iel ceadecu deriru tuepa rizinfan ta ti itciuafąre are la inzacea a ét rat cefgecilo cežcie.

 

Mi to ipitie zinea tea auncacilo tuloutcia di annaztrier puvedeumecu. Tfire meserĭnje Cusanel eietpeste nje itupea inde ritfiarcă a e peritcapuei itatepulei cezinfanei el rĭ, Pĭalzde zride nje la riteiri ta ce itciuažie.

 

Li onicu peripulon are arceaseste tude úspecre eo cuer in si ittrinperavežie i P. 5. 7 re re tăital ti lénmeni "aditum", re ceailnjeier iza deuăit, re "initia", žitre "regis".

 

sep5

 

DELLA CORTE, F. (1970), Varrone. Il terzo gran lume romano, Florencia.

 

CURTI, C. (1986), “L´Expositio psalmorum di Magno Aurelio Cassiodoro: la ‘praefatio’ e la teoria esegetica dell´autore” in S. Leanza ed. (1986), Atti della Settimana de studi su Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, Cosenza, 105-117.

 

VON FEHLING, K. (1956), “Varro und die grammatische Lehre von der Analogie und der Flexion” in Glotta 35 214-270.

 

FONTAINE, J. (1959), Isidore de Séville et la culture classique dans l´Espagne wisigotique, 2 vol. París.

 

HERZOG, R. ed. (1993), Nouvelle histoire de la littérature latine. Vol 5 Restaurtion et renouveau, París.

 

LALLOT, J. (1991), “ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: L´étymologie en Grèce ancienne d´Homère aux grammaires alexandrines” in Discours étymologiques. Actes du Colloque international organisé à l´occasion du centenaire de la naissance de Walter von Watburg, Tubinga, 135-147.

 

MASELLI, G. (1979), Lingua e scuola in Gelio grammatico, Milella.


MEILLET, A. ( 1933), Esquisse d´une histoire de la langue latine, París.

 

ORTH, E. (1958), “De Ciceronis Topicis ” in Helmántica 9, 393-413.


PFAFFEL, W. (1981), Quartus gradus. Untersuchungen zur Etymologie Varros in “De lingua Latina”, Königstein.

 

RONCONI, A. (1958), “Varrone e l´etimologia” in A. Ronconi (1958), Interpretazioni grammaticali, Padua, 197-208.

 

WALDE, A., HOFMANN, J. B. (1938-1954), Lateinisches etymologiches Wörtebuch vol. 2., Heidelberg.

Template Design by SkinCorner