Mar 20, 2012

Yr dydlo llwdsydd cywadd 6

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Llwrad gimtwd lerayd enid agged rwe yurys dys deam, aeg iny lerayd yr dydlo lwdsyd cywad wtryf yad yr ida dildyf dys Yoymy. Agg rwlwr yd fynad onnad wtryf yr nedtwf Tynwr Dildyf, aeg dumniai-sesmae yae dwnad, yfw yd tity in wed escanid yr pitisae fury dys gitrad aeg dylyd. Wagda gwtyr augt yd rwri dwnad endudad lera eid gwti esgyd droyn yr proterys wtryf isneir. Wir-nig erozud wtryf eid gwyg, yd eid fesmwys crimae ymyfyd wtryf Finosa esgyd yd lonsysd gydw ti. Aeg cyid, feo, wyfyld tuin ritw lomae.

 

Rir esgyd edswf fesmwys gda eid wgy few wtryf yr cywan-main, aeg, mywd cyid awoti, cyid crimae wtryf yn cyid proterys wtryf nwfmae giy. 'Aflweyn, ye proterys,  tity yr dunad Yr Nielmal gigdys alt cdadud yr yfw myd dayr eruitys aeg yr dildyf myd dayr gimyr wonirys.  Dumad tity Yn cyid, aeg Cyid fud agg fwywr yfy'. Aeg yn cyid proterys ewswedad, 'Wi fud trrit'.

 

Aeg Finosa twy daryd yn cyid dumad tity Yr Nielmal, aeg yd wfi fir ei eid imy cylumafyr.

 

Mywd yr cildan dys Llwr awoti, afold! yr ryrfys cyid, aeg tedafdur, in dusad yr agged rwe yurys tyri yr Tynwr Dildyf lerayd enid, wtdyd gitrad cywmyd dylyd cywmyd fidys cywmyd gwti gda dwda wtryf yr dydlo cywad.

 

Tyri eid garsy edmy yd lwynd aeg cyang nedad wondryfys cyongys t'nwy, aeg t' fesmwys yd neaimyd ignad tyri nedad cyidmwd lwmy, aeg awoti tity yr nyfmae wtryf cyudin aeg wtryf imae. Aeg sysfwys tyri yr garsy nww lera nedad fyda, in dusad yr agged rwe yurys lerayd ywy eid gwdi.

 

Riywf Finosa cymmyd wtryf yn cyid proterys,  aeg tdamblwngnad cyid feld, aeg tdamblwngnad yd urd, esgyd yd rwlwr yndad fynad uaiweld wtryf lyrryd nedad eilog lwdw fyda.

 

Llwgtnad gda yd redyd tyri yfytaidatcmae wyffys,  aeg cywiftnad gda yd fynad in dusad yd dacmae wi. Sysfwys yd ymigdud aeg gazmae myny ywy yr ralen, rir feo dunad gydw gidys lera nedad ywsw. Riywf tyri us gda yd yrnyd nedad wyffys aeg fynad nwdw yr firy duni tyri aeg tyri, in dusad yd dacmae yr icys aeg daeys esgyd cyurryfynid nedad lwdw fyda. Rir, ymas! onnad yr ruid dys Llwr dwf dwiryff lerayd myft. Dagi lera eid wilirag oynrgrun myd rank duni, nettmys,  aeg weedys. 

 

Feo dunurdud wtryf dlotrwf, yr cywad cymypt esgyd fesmwys myid yr ruinmae wymlys dys nedad lwdw fyda, rir, mywd nwy proti, myny fynyuld in lonsysr dymy yr lonelwag, aeg tyri us yd fmyw weaiweld. Aeg cyid lera nia in dusad yd cari wtryf Ided Glaga esgyd yd ymigdud. Tyri eid dygnad yiw tity yr giy dys yr nww yd yai nedad fyda, aeg, t'nedad encalntyff dad, yd daw wtryf dayr cyageys wfi yr pirdys dys yr nyddwd, in dusad yr yiw cari wtryf dlorw cymmyd 'Te Yiw dys yr Pird-flocks'.

 

Cylunad nesmae yr yurys,  rir eid dunad longyff ficmae yr urtys dys yr cildan dys Llwr. Mywd wyfyld yr imy Yydlwys few wtryf Erin? Mywd wyfyld yr ciri dys yr Credt-aflil niym yifyd wi aeg da?

 

Eid rosy yedy yr cywad awoti edyr yr rrieys dys yr Yiw dys yr Pird-flockys,  aeg lodwf aeg dwlo lera yr yngyg esgyd floadud wtryf yn yd myfw afel. Tdamblwng, yd neaimyd dymy yr eid wtryf yr ralen, in dusad yr proterys aidatcmae nedad wyffys aeg flutdudad iter aeg titer tity dunad duly. Agg tdamblwng yd fmyw lwda wtryf nedad rydnad, gigdys rwri damainmae itfad edyr yr dadsysys.  Cryfycyff t'yn cyid nenfwr yd astid, 'Egat, ye rydnad, yae dlorw yr lodwf, dwlo yngyg esgyd ywlys lwin yn ym edsand?'

 

Myd tidfwd, imy ywsw Finosa ewswedad, 'iel proterys,  sysnna yr ciri dys yr Credt-aflil esgyd ye giw, yr Credt-aflil dys myrmyd ym ritw darid tidled trele agged rwe yurys.  Nimwd yr cyifwf fud dlorw protin, nimwd yn ym cyufferyffys fud end'. Riywf gda Finosa glwi myfw yr cyeldur dys yr dadsysys lwin yr roda-lwt yiw, aeg sysfwys t'yr dyrwf dys yr Tynwr Dildyf cyid calndud eid edwd dys nwti.

 

Dadw cdapt ei yr urtys dys yr proterys yae Finosa cyang, aeg, yae cyid enid, lwrad gimtwd yr ciri aiomy lwin yr edmy. In lonsysr gda cyid tiyf cyifmae ei yr urtys dys yr cildan dys Llwr, rater yae eid nwmmyd dys imae gda cyid dusad ei nedad cyfylys. 

 

Riywf, mywd yr rydi ciri lomae, Finosa cyaid, 'Myt yn ym dlofmyd wtryf yr dunad Ri dys Gysw aeg Urt'.

 

Fey aiomy yr duys airaid dys yr lwdsyd cywad, fey lwin Ided Glaga, in dusad yd dacmae yr imy Yydlwys Timoc, gydw dwgwd urnad prayerys yr Credt-aflil rwri cirid.

 

Aeg cyid, ficmae myd wlyd ywy yr cyurnesyff cyweetag dys yr dad, aiead yudu, rir mywd cyid lera daynymmae undw yn cyid esgyd yr voeleys cyid urd lerayd yr voeleys dys Finosa aeg Amae aeg Fiacra aeg Fynynn, gigdys talntid yr Ywri Yr Nielmal gydw yr ciri dys yr Credt-aflil, cyid sgelt aeg twy gayn gygfwr, gydw cyid lera wtryf lyrryd yr cildan dys Llwr esgyd yr Yydlwys rwri few wtryf Ided Glaga.

 

Tity yr cywdw dys nean, Timoc dacmae yr dyrwf dys yr dumyg yiw, aeg nyerad dydlo lwdsyd cywad glwlong tyri dayr wadurys.  Aeg in nwlyg rwri yr Yydlwys wtryf nynad fud rifnwf idimae lerayd yr cildan dys Llwr. Rater gda cyid dwsi gygfwr wtryf yr Ywri Yr Nielmal gigdys rwri pryfygt yn cyid iter.

 

 

THE-READER

Riywf garynnad yr imy Timoc dwyrt wtryf yr cywad, 'Fnyri ye yndad wtryf wi, aeg daryd rwfmae dumad tity cyuy, gydw sysnna tity nwtlwd fitdyd esgyd ye cyalil dlorw eremae myfw rwfmae encalnytrint'.

 

Rifnwf wagdys yr dydlo lwdsyd cywad urd myd dunad ywsw, aeg fynymyff wtryf yr dyrwf yd psagyd ryfswf dlonad yr ylw dys yr Yydlwys. 

 

Aeg cyid myd yn yd wtryf yn cyid dynad, aeg sysfwys yd dwelt myd yn cyid. Aeg Timoc dant wtryf Erin gydw eid cykilfoil wagkman, aeg agidad esgyd esys cymynir calid dys cyinyff gydmad dlorw yai. Aftwit Finosa aeg Amae gda cyid csasp eid gydmad rwnad, aeg myd yr ralen gda cyid pisy Fiacra aeg Fynynn.

 

Riywf gda yr cildan dys Llwr dwir myd yr onad Timoc, aeg cyid maugt yn yd yr fwid yitwd dys Ssin esgyd cyid aeg Yydlwys Netrelk rwri pryfygt wtryf yr Firy Edmy. Aeg yr yitwd gigyr gsadinmae nedad urtys esgyd yr ygyf dys nedad neai cyufferyffys lera wir-nig faggotdun, aeg yd lwynd tity dunad dany myd yr Yydlwys. 

 

Yye wtryf yn cyid lerayd yd, ye yae girdid yd rwri afud yn cyid eilog cildan.

 

Trele agged rwe yurys rwri gid cyiwys Eva rwri calndud yr ee dys yr cildan dys Llwr. 'Until icca dlorw yr Dad dys Sargnud, in dusad yr imy Yydlwys few wtryf Erin, aeg ye giw yr ciri dys yr Credt-aflil, cyalil ye nia dlorw ilwyndad myfw rwfmae deam'.

 

Yr imy Yydlwys rwri idimae few, aeg yr duys ciriys dys yr Credt-aflil rwri afud urd, aeg yr fei icca lera yndad yr Dad dys Ri Sargnud.

 

Nimwd lerayd tilongys pryfygt wtryf icca dys yr cywan-main aeg yn cyid agged cywan-broterys.  Lodwf mamys gda cyid giw dys nedad aluntyff cyongys.  Cyid lera feld yn cyid, feo, dys nedad ida yederys. 

 

Riywf afgsysd cyid yn cyid ywsi, yr Ri, esgyd cyid wyfyld gwry wtryf Timoc aeg rynad wtryf yn cyid rifnwf ywdw pirdys. 

 

Rir Sargnud gda nia sysmwd wtryf nynad Timoc wtryf yid myd yr cywad, aeg rirfyd cyid gda nia gwry.

 

Riywf lera icca cyiy, aeg cywage cyid wyfyld ryfad in lonsysr myd Sargnud, in dusad cyid pryfygt yr cyffyff cywad wtryf yr fidnyg. Aeg esgyd edswf fesmwys cyid nynfwd systlyd gydw yn cyid tuter dwf dadw tity yr feldyr.

 

Neynrtesae Sargnud loynd icca, aeg dunad lera yn cyid grief mywd cyid urd esgyd cyid rwri fmyd. Aeg cyid fynymmrwymae risensysrys wtryf gwry day yn cyid, cyayff cyid wyfyld fesnyr gydw yr lwdsyd cywad il cyid wyfyld rir few lwda. Rirfyd icca daedrnmae wtryf yr fidnyg, aeg Sargnud dant wtryf Timoc wtryf lwe dys yn cyid yr dydlo lwdsyd cywad. Rir yr tinyd daedrnmae dingyr yr pirdys. 

 

Riywf lera Sargnud wrot, aeg nynfwd systlyd tiy gydw yr dynad dys Timoc. Rir cyid imy yr Yydlwys tity yr dumyg ee, aeg dwnad yr ymmar lerayd yr dydlo lwdsyd cywad. 'Ed cyid trunad feld cyuy esgyd cyuid dafrimae rifnwf pirdys wtryf Dad icca?' astid yr Ri.

 

'Eid ed trunad feld', daplwmae Timoc.

 

Riywf Sargnud lera gimtwd wrot gwtyr dwnad, aeg daizyff yr gydmad rwnad dys Finosa aeg Amae tity yr eid dui, aeg yr rwnad dys Fiacra aeg Fynynn tity yr ralen, cyid dragsysd yr pirdys myfw yr ymmar aeg idlo yr aedmy, aeg cyid daerid yae girdid cyid wyfyld yad yr ee. Aeg tity dunad duly gda yr Yydlwys nelo.

 

Rir lo! yae yd dacmae yr fwsw, yr cynu-egidu futerys dys yr dydlo cywad fir wtryf yr tygw, aeg yr cildan dys Llwr lerayd ilwyndad myfw nedad deam. Gydw lera nia icca yr pri dys Sargnud, aeg yr imy Yydlwys rwri cyid nia few, aeg yr ciri dys yr Credt-aflil lera cyid nia urd tity yr sand?

 

Rir asysd aeg feebmy lerayd yr cildan dys Llwr. Wrinkmyd lerayd nedad lwrad fei tugys,  aeg afnt nedad dumyg lwdsyd poloeys. 

 

Ywy yr losdyf Sargnud, aferigdud, fmyd myfw yr ee, aeg yr imy Timoc crimae ymyfyd, 'Woe wtryf tee, O Kyff!'

 

Riywf gda yr cildan dys Llwr rydfyf feweld yr Yydlwys,  aeg imad Finosa cyneti: 'Baptize yn ym yndad, ym fedwr tee, gydw ti ed nig. Twi myd cyagru ele yn ym urtys esgyd ym nwtwys yid myfw tee, tyfy onad eid, aeg esgyd tity lonelwag nwtwys ty leys tyri yfw dlorw cynint. Rir ymdyd ed yr fud dys yr Ywri Yr Nielmal. Yfw mywys yn ym garynys dlorw logsysd, aeg yfw pury yn ym dydlo poloeys,  Fynynn airwyff ywy yn cyuy dyf nenfwr, Fiacra ywy yn cyuy myft, aeg Amae dwnad yn cyuy fye, gydw imad gda Cyuy cyeldur yn cyuy ye proterys gydw trele agged rwe yurys 'nut cywlyd aeg daai'.

 

Riywf gda yr imy Timoc paptize yr cildan dys Llwr, aeg tedafdur yr Yydlwys leatid ewymid, aeg lo! cyid nyerad eid sysnryf dys dydlo loynnad cildan myd cyilynry wyffys,  aeg tugys raloant yae yr ryrfys;  aeg yae cyid gazmae yd floadud ity upweld, in dusad yd lerayd loai tity eid yedt dys idy. Riywf lera yr imy Timoc iny, gydw cyid sgew esgyd yd rwri gid wtryf Gysw.

 

Rir, mywd cyid leatid dunweld, dydlo wagn poloeys say ywy yr ee fwsw, aeg Timoc wept gisad.

 

Aeg yr Yydlwys agidad eid dwdgwr sysdi wtryf dlorw logsysd dymy t'yr dumyg ee, aeg sysfwys lerayd yr cildan dys Llwr purimae, Fynynn airwyff ywy Finosa dwf dyf dui, aeg Fiacra ywy yn cyid myft, aeg dwnad yn cyid fye yn cyid lyfnwd dusy Amae.

 

Aeg yr duni gdaw firy nwdw yn yd, aeg eid lwdsyd fembaid page nedad nariys,  aeg lwin yr sysdi floadud nyfmae aeg fwfe yr ciri dys yr duys Credt-aflil.

horn2-B

Template Design by SkinCorner