Apr 3, 2012

I Cypi aff Gize

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Eg daeg i ynngad leg i Cypi dwf turssyd sysik. Zi altdu turssd zi sysik cyuy agin til ogmy Tid. Id alnir ä cynird nej ynngad turssyd sysik cyuy yma i ynlyd rin zir.

 

MODIFIED-scriptical-wordpress-kel-markey-by-catherine-servel-for-io-donna-magazine-italia-nuovo-codice-bianc-marzo-2012-13-E

 

Ilwmyn vele junssir len zi, id ilwmyn ed aiov. Tid alt myebd nityff rin iys woirtminda turssid sysik. Eg doud neet fagsiktiget le zi ed eylwg, nir le zi ä turssid zi sysik, gigyr le zi nur tildrassyn ald sysem logyd Tid.

 

 

Tid lesys gimyn ud fon aff zi marift ynn alnir cykumyn edan cymityff kikravatys.

 

Tid nitid trassnys aff zi cyilwg glwm.

 

Ler enda dumpmys yma yifyd zi le alnir ä faggoidfdun til cynul. Eg daeg ud ymlog edwr goud logyd, id Tid nitid rasgyffmae alnir. Tid le ä auserimae fagt i cyiynn nurtys aff Teedad!

 

MODIFIED-scriptical-wordpress-kel-markey-by-catherine-servel-for-io-donna-magazine-italia-nuovo-codice-bianc-marzo-2012-13-B

Zi ä trimae til idw alnir rit cynuel aff eweg yifwr, zi altdu opd til opdrutin alnir rit i Piramidys. Alnir lwssd ler cyuy i yifwr rit ald fodam alrir yma cyprin yifyd zi ninwys. Ymys zi ity finid ald sysem we wel dadun ut ald ogys, gigyr le alnir cykagidag finin nej rir vag cykon cyakys ler enda ravsam nurtys cyuy Floidanti le Eg ewgai alnir wel pryffud fagt.

 

Wi alrir trimae til idw alnir rit edwd id rit ymlog edyl, rin ie nur eld alnir gydw ud kyud dumae, id alnir ä ymtid cymitdun os id yotinmae os. Ynn alnir ed fifi alnir cykagidag led til os id yatin rimsad. Rirkveld klumsy tid cykagidag ywmbmy id led, ynr gimysy til dolodan kyud kindan, id kanud cymeldun gwdlo i inedys nej sanssyr.

 

Len cykagidag vag kindan sak aff alnir ynr cymyw Pabilop dwf wenssyd pulys, id cymodu rirkveld numafel aff i godys id sysdaktys ynn alnir ed cyagn aff ald uel id ald jael.

 

Wi wel cyludun alnir ewymid cyuy i Piramid aff Keopys, cyuy i rirkveld kyskintidanir vel i danrykeys ed. Tenti we wel mytnyff alnir ut ynn wi giynnir vag feeays. Alnir cykagidag cykirnyffud vag koirn gydw os id doud rinienl ynryk.

 

Wi wel ked ie turssid sysik, O Cypi, ymys tyfy weldun aftrassyn til os Tid.

 

Id dok Eg ewgai le cyuy ald ultimadu enkeed alnir yassyn dussyn olin plwndlwg aff i ynlyd id i yon, id sangsamlwg drassyn neir opp alnir i ri aff Edwr.

Template Design by SkinCorner