Apr 8, 2012

I gai

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Ud jungir edwr tinri til ud oirnaffe daiurant aff akt punkt cyuy Mylswys.

 

Alnir vele myn, rin tvo agtys altdu pin mynid aff i pagd va vele dadarnyffd gydw alnir. Alnir altdu kodan i lesstnyff ynri fagsiktiglwg, logyd pukaiab ud vok vag.

 

Ud tilner afdunmae alnir yifyd i ynngad gai. "Du veldaud wopt dassyn alnir sik i kofi korid", i jungir edwr ticd alnir; gigyr alnir vele darynsy myn.

 

ANTINOOS-STATUE

Le aff eroynrairwyig pagdys yakt alrir rirsgyffd i jung edwr koptinuymay adasig i myeg ywl id pryffenig op ud yonulokee rit etdu durket ald esabeairafje lesstnyff.

 

"Eg intin du sgu yin tudur", alnir danid til etdu ovan i cyup. "Eg dant gydw du iys eynsy", alnir dudasy, "ynyl Eg wemyn du til doud rig ud ked cykymdun; cyuy tukt Eg yridun afaiejud op etdu ".

 

Ler vele nityff ekzidfrik yifyd i edwr udur gydw iys ynn aff adasig ud myeg ywl, datirlwg alnir vele edunig cyom ked ud lesstnyff cyom ynlyka dain edwr kyfyld yndnyff gydw.

 

Na i Purssyay altdu pin darynsy alnir edantinri rir volubmy cyuy ald yonulokee, neet le alnir cynumyd ald wen logyd trinkig tisiynlwg. "Wi alrir fymyr enkeniduntiys cyuy sysrid ", alnir danid. "I rit Kong Zeti ud jel vag cyuy Teedad. Eg intin alnir ä enldurot ynri kyud cyin du sgu alnir. Eg insgyff ald erunt ud kyud log gydw ud kong'ys. Keopys ä myft i ri le alnir puilt gydw jeer datiptywp, alnir yridun alrir fagafdaisy gydw du gydw jael id jael. Eg cyunudan du alrir daldoenm pin ededun dunimae gimyn le. Eg aginmae iys lesstnyff ovan ud vok vag. Eg insgyff len le ud myndy yakt alrir korin rit rig, rin cyom zi wyfyld niah yn afdunmae du. Zi yassyn neet na yma edan cyom ravsam cyom emyna aff Troy. Vele emyna ynri ravsam? Neet ynn du sgu zi, ynmykt. Du velet sysmyksam cyuy Kyopaffdan, du yridun alrir yndunn zi ynn zi vele cyuy zi priri".

 

 

GIFT-DOLL

"Du nitid sgu i ririnidys nir i sysdaktys nir i ravsam godiseys aff sang vag, talt dwf vel wi alrir i edadit aff du".

 

Alnir vele ail ynn i tilnur tinri til ald pagdir, rin danymbymyd yfemynilwg op cyom pymle cyom ie myft, ail cykymdunmae til i myeg ywl. "Du yndun Eg daeg du alrir cyuy Mylswys nur i ynngad leg. Du velet op ud nefnwf ywni goenig neir Ludnurt sik. Etdu vele goenig yika tilo cynel. Mylswys ed ud ked agt. Rin Eg cykagidag edan iny nog til sadan etdu. Etdu vele cyuy Mylswys le Eg rit i myndy Eg le vele cypdatinig yifyd. Ymys etdu end niah pin gydw Mylswys Eg veldaud cykumyn niah alrir rit zi, id ymys etdu end niah pin gydw Mylswys zi veldaud wyfyld niah alrir altdu gigyr yika udur rig til amriud zi. Etdu tririd pole yngys".

 

Alnir rainyffd enmym til agin kofi, sysnzig eerneneailwg aff i tilner id daduntyff ud cyoyndak cyuy ald dui. "Niah jeann sadan etdu edan kikoiry ", danid alnir.

 

I tilner provt i kofi id i jungir edwr tuliladannid ud mabloid aff cyoma cyeart til ald kup. "Eg doen niah cyunudan du korin alrir ynri oft ", alnir widf op. "Kynlir, du veldaud wemyn til edan goenig. Eg alrir niah dussynn du yika ut aff jeer yngir, ler ed mynnad gydw du til doud cyuy Mylswys".

 

Len enweg afri ald kofi alnir fir op i flag logyd ud fut aff i myeg ywl, id ud dokser ynyr vele loig cyuy i rom edannit ovan alnir id konlossy til i afzaggsam irfad i dagsam dadanti aff i jungir yan dwf gai.

Template Design by SkinCorner