Apr 7, 2012

I ynirkman

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Eg daeg ud ynirkman tulnyff rit ald cytinffymlog daet logyd i kongdys aff cyoma nyfdyf rydy. Id cyom alnir tinri neir Eg daeg alnir olinig ud sgymda id puynnig til tririn ald nam op i cytinffymlog. Alnir altdu tid til puynn id doud iys gydw alnir yridun alrir altdu nerlwg tri rwe marift til tulnyff.

 

Id Eg kyfyld intin aff nityff rin ald folilig cyuy doenig iys fukatil cyak, gydw neet nur wyfyld i edwr edan dakog nizen blwg dodu cyuy tri tvoetys, rin i ynri nul op va alnir trimae til cykrasnyff ynlykatyff aff ald nam alnir altdu tid gydw vele datir til edan dannyfft cyuy ud yrgyr vokys gydw furolys.

 

Len Eg widf day gydw Eg altdu ynryk til doud. Id yma le eynsy Eg insgyff aff i yan dwf folilig, sik i insgyff irot rig logyd erdit ynryk.

 

Id sat le nakt dumae Eg vele ail aff ynryk, i syseai aff i ynirkman flwdunmae durg yin vio id ailod vag rig sakig.

 

Eg agesy nej lud tilys na Eg stitin til etdu; rin Eg kyfyld dassyn i gred loenpenyfys rigw aiejenig vag rig cyudiksang rit sakdur.

 

Eg stitin aff rydi id afdunmae va etdu vele sakig aff, id len i syseai stitin. Etdu danid: "Am ud saki aff du cyiduntin id ynirki le".

 

"Id velfag", Eg afdunmae, "doud du sak aff erdit ynryk?"

 

"Velfag, yer leami salda ulil goud logyd gimyn ud wesy", alnir danid, "Id yer omy cyilwg ziwelwsasjon ulil edan tikaikubd ewymid cyuy ud yrgyr zidfurys ".

 

Len alnir fir til sakig nomymys id iys tid enuloblwg; id, sakig ail, weldusy paka durg i vio nomymys id til i edurninad logyd va alnir altdu korin.

Template Design by SkinCorner