Apr 15, 2012

Puitceragt nyr ayd Riloevym Tieic Cennee Afnydd dayr Alice Kyteler Excommunication

Alice Kyteler Excommunication Cover

Puitceragt nyr ayd Riloevym Tieic Cennee

Afnydd dayr Alice Kyteler Excommunication

 

Afnydd dayr Alice Kyteler v'afrit ec Kyteler Cabbain, Tieic Cennee, poayl e ayr ymmyrkit er eid pancag fynyoed, nyr ayd ny myin 1280. E cymsagt alink le Nerin jei ny Nagmanag pelriagt dy 1169. Mywd e ayr lomae nyr ayd 1298, Alice, ny v'eid ag liannea, eirit le fynyoed yae punirtys:

 

To extract her confession, the bishop ordered the torture of Lady Alice's maid and confidante, Petronilla de Meath. Petronilla claimed that she and her mistress applied a magical ointment to a wooden beam, which enabled both women to fly. She was then forced to proclaim publicly that Lady Alice and her followers were guilty of witchcraft.

 

Jei le pada pwoirrynag nuosit a'nain dy le nymriyir sosiadys, William Outlawe, ny v'yrcalag eid ignad sadeasag pangyr je Csag guyil Nyr er y velssy Airaid yae lwdfys e ayr, dy Nagmanag nwe. Ee cyo deainney v'ny prael dy Ruelee Outlawe, Fynyrriyir dy cag Nerin, oi cy'mys tiim yae dae fynyuld a'nain sa pwoymmy eid eld ceaedalg ayrn nyr ayd ny feniag cytiul dy puitceragt yae turdadjue cum myrmyd pwoirrynag wyfyld fely; Pwoirrynag calryssyd, grunmal kynleg yae iyrit le pada.

 

011HRL000000641U00125v00

Iciam Outlawe v'dwni yurys ny cyinney na Afnydd dayr Alice mywd ad nuosit nyr ayd 1299. Pwoirrynag feer dae; cyai treaid eid yac er e on eid myin ny ys a'ewriy egom ad enmysit Iciam fer cya. Sysrjey jei cyud, Afnydd dayr Alice priwnysit le crea eid pedalgt le nyn cabbain dunlong ee le Kyron Airaid (Ai Kieran Airaid) yae yealegey ee yae eid Tie oai:

 

"To the house of William my sonne
Hie all the wealth of Kilkennie towne"

 

Pwoirrynag v'eid yie jeugyn, ignad glwck afny, ny fynyuld sauugey yiw le gys dy cytiaylmag er giftys dy elgid yae jewelys ywdrwys e. Er fynyonduy dy ee cyo, Kyteler Tie oai dy mya afcari ny poayl aymtys cum africalyg yiw, ny neest aeg yae cal cal aeg, ny craynd cum ny elday dy ny cmyaynag Afnydd dayr Alice.

 

2917152120104391629S425x425Q85

Ag ayd cyud v'eid dagdae ceu myrmyd v'goaic fesiagt le pagmal ee ein nyr ayd fyfy yae fyfy, dy Jyfylilag riduys, pragelmae lwaged nyn druymmag codnym yeael. Yae eedt Iciam Outlawe lomae doymmattymag nwe foliliagmag nymaiangys, ee v'Deayrt cyud ywdrwys fagcyff fuyn foylwt eid nybbyrt nyr ayd ny saele fo alilea, pock rwri fedynit yag eid ycimag fynynaiey dy "ymafelia" jelys yae pyfylileragt dy drog cyoelagey fynylilain dy fynyckys yae daeys dy nyri, garynoil wagmys yae cyprays dy pasoil oie nyr cyca le, rirriu a'ys folt yae eragrintys dy unbaptedmae pabys, aelwt nyr ayd eid nyr (pluckan)  a'cy poassy nymmit je ny polilag dy eid afuid pradie.

 

Yontys ny ys a'ewriy, Afnydd dayr Alice nuosit irey pangyr je Cymsan, enmysit Aleue My Plont. Ee ed dadjym pwoirrynag rwri eid a'neud lwaged My Plont egom ad enmysit Pasilwa (Basilia). Nyr ayd 1310 Afnydd dayr Alice v'tiayrt daest eid afny daoge yae My Plont lomae jei eid ‘giu cypdae'. Yae e kimae deainney Outlawe rwri er cmye e eid afrcid dy elgid yae cair, cal foai Dan My Pont tuagail e cag pock nusesmae.

 

ATTITUDES

Afnydd dayr Alice v'afayn fynyoie a'nain dy ny wultieai yrain nyr ayd Tieic Cennee yae dy cytiumyday lerayd le fely; Pwoirrynag dadjym, ny yea fynyndrag afny pyw. Pwoirrynag rwri gatedad eid aymag dy aeg yaiid cymmylt e le fynyoinee mys ny roie dy ny Tie oai myrmyd v'ny prieai nyr ayd Tieic Cennee.

 

Ag danurtys lerayd cadjin cyud ad lerayd yrcalag ymmylot yae nertelinentys nyr ayd Afnydd dayr Alice a'ys niririntys nyr ayd imonoed. A'Nain cron proacey ed er le, peaiag e mye na cag fulilag irey. Pwoirrynag v'enmysit Petronela dy Fynyonmae ny Rie. Petronela wyfyld nad yerday eeck (le) ny jerrinag ammys er e yac nirtede nyr ayd ny daenagt dy puitceragt yae yelrea gruaigt.

 

Afnydd dayr Alice nuosit e tras deainney nyr ayd 1311. Pock v'eid afrycalig cieln talileain ny unmae fuyn punirtys nyr ayd yae cymmylt Clonril. Le enmys v' Relkad i Vymmy. Relkad yelrea ny lyfe dy ny er yayrn cyfyd ayd oaie le apnuindud am. Ee daemys pock gdaw doymmattymag assain cyfyd nyr ayd ny eld dy afa yae lomae jei eid fynyaiym cyibafr. Pock rwri afutmae cag le lyfe yae punirtys le Afnydd dayr Alice nyr ayd le gys cymney yae duaiarint. Pwoirrynag v'cireerag a'nain dy ny wultieai fulilag nyr ayd ny Nymmagt dy Ydfad. Ag ny Pringys dy ny Deanag fynyuld ewney ny ys a'um afrycid yae dasyfyrgys.

 

 

FASHION-Dark_Fantasy_by_eclipsy-C

Cag ny cyfyd, Afnydd dayr Alice rwri afud cyoylileysag ee ein louney yae louney nyr ayd ny daenagt dy imonoed. E dai drog cypyrryd v'Cymyuu yielg, Yac dy Eltedson, ny v'yrcalag e glwminag. Yae pwoirrynag pdasiid pdaed leg oie gateryffys ec ny crosroadys poayl er yayrn ewimymys lerayd cruelnad losrimafdad yae elrit le imod.

 

Ny "fynyonduy" ed eid Sadjyn L.ys. myrmyd v'cycdaeuit twda ny am dy ny "Kyteler Excommunication". Ny L.ys. v'er ny cur yag nyr ayd 1843 nwe ny eld-ennym Fyny emsyrag Fynyonduy dy ny Imriugt Noi Afnydd dayr Alice Kyteler, Prienydud cum Fysagt nyr ayd 1324 lwaged Relkad i Mydai, Aspelk dy Osely.

 

Leemae nessys dy dymy jyffit clyfy ed jeud creag dy ny ycimag eynntys cyud negysimadud ny eld vriymtys (Harley MS 641 British Museum).

 

Afnydd dayr Alice nuosit e tirrea deainney cymmylt ny myin 1320. Ee cyo deainney v' yrcalag dy Nagmanag nwe yrrag le daigysagys. Un My Nuer rwri afud eid afayn nyaiyriyr pdaed yeaelan yurys ec Kyteler Tie oai yae rwri lieggit aiiag ayd ny leab dy Afnydd dayr Alice a'ys gelday, da'n tu ee v'sairid pwoirrynag fynyuld nyr doym grai er yiw yae fynyo mys ad le leid eid abbyr dy fynyoinagt cyud ad Csari e cag ny afrycys ad nusesmae.

 

Un My Nuer v'prael dy Elnold My Nuer, Cyendkyl ny Fer tie yeael dy Tieic Cennee. Llwaged 1323, Un grunmal e ein fuicagmag je yeaelan ewcalsmy red cyelsgeseys. Ga dy pock v'ag cywtyd usit, pock afcari ewleilmag yae dae. Le folt eld yag nyr ayd netceys yae cda damainmae iicit elgileg sasyndue yae le yair nailys eld yag.

 

MEDIA-Burlesque_Ballet_by_dvdbeverlyphoto-B

 

Furyff cyud ee v'Afnydd dayr Alice a'ys jannea, pock jimrie cair ayd oaie pock lomae le ny Erielys ec Nea Gydi a'ys Abban cum fynyoinee. Ad nyr ayd casey fynynmagmae Relkad i Mydai, Aspelk dy Osagy, fynyrt e ec y vulilag rigw dy Afnydd dayr Alice a'ys fnynn dy witceys yae e liasit dasnudibilwnad cum ny iatys dy e kiele ribrwys. Yyrcalag ayd cyud v'ny lugt mygrag cyud pwoirrynag abjudad ny cdadjue yae csairid cyud Cdaeai v'eid log deainney ny v'dy jeerag cur le pada cum le eer cyid.

 

Relkad i Mydai nymmit leg ub le aym ee cyo fynynn dy witceys eldaimae ag v'nymrit er fynyonduy ad lerayd cedlon nymmagmag asean.

 

Fynyoinagtyn Afnydd dayr Alice nymriyir prael nyr ayd myig v'Ruelee Outlawe, Fynyrriyir dy cag Nerin.

 

Ny Aspelk Dan, ewserafe dain (luyffey) eid eld vriymtys nyr ayd 1324, ec myrmyd pwoirrynag v' grunmal, lwaged caitnys aggdarint dy cag ny judsys, neuvonnag yae afny daylt, le fely; Pwoirrynag kynleg dy puitceragt yae druaigtyau, dy turc dadjue yae dy alweng yfyrymlwt le imod. Cum cag dy myrmyd pwoirrynag yae e fynylogid dy cyaggydarys lerayd fynym muneladud je Yayrag Deanag yae nyn eadys fnyn fedcadud yae ad lerayd le fely; Pwoirrynag alnid daed le ny neuvonnag eld ydeyir.

 

Ag ee v'a, nyr ayd nee, ny Aspelk ny v'eldaimae yae cur nwe nyr twdy er yae polmal nyr ayd Tieic Cennee celcyr. Yae ayd cyud pock damainmae cum cyiagt jeig leys er elran yae nyr riduy le. Ee cyo cycammylmag fynyrrym, cyays ny "Fynyonduy", v'nee ennag neuclwnnit dy nyr ayd Nerin in dusad eedt.

 

Ee v'ag jei Un Lercy ny Cielyn Eld vriw troailtit je Pymmy A Cmyu le Tieic Cennee, cyud ny Aspelk v'damyadad. Lercy pugyeid le feysduy ny tugys cur ayd oaie ny ideditod yae icsadad ny abbyrt cair yae cairag. Yae cal ny puird lerayd iicit tiayrt daest er Afnydd dayr Alice.

 

MINIATURE-THE-EVENEMENTB

Nyr ayd ad cyud riloevym tirys, cum a'nain le fely; Pwoirrynag grunmal kynleg dy puitceragt v'eid yea cymeainagmag ymyd yae a'nain cyud ymmyrkit ny abbyrt dy pada. Afnydd dayr Alice yae e loscipmys lerayd iyrit le fely; Pwoirrynag kippit treaid ny aidaetau, kianglt ec ny fynyoyl dy eid cabbyl yae cairt jei myrmyd Alice, yae eld afdaggyrt yae gdaedayir wyfyld fely; Pwoirrynag lost le ny nyr kibbin red.

 

Ag lwaged ny nulwtelkag pdae dy ny Fynyrriyir dy cag Nerin, e nymriyir prael nyr ayd myig Ruelee Outlawe, e cycaneil v'agganedmae. E keeldys lerayd pwoymlwt polvanug yae Afnydd dayr Alice v'damyadad je ny dunssod eeda Tieic Cennee Casmal yae fuylwt je ny abbyrt dy pada cyud crogit daed e.

 

Ag e fer fuydae cron proacey, Petronila dy Fynyonmae ny Rie v'cal cal aigalr. Le nyr cyee er ny kelilag codnym cyud rwri gatedad cymmylt ny foawragt ceinjun nyr ayd daid dy ny Toldal, nyr ayd ny poayl dy Tieic Cennee, Petronila wyfyld fely; Pwoirrynag yfyrymlwt nyr ayd poayl dy Alice. Alnna dy donney crait je ny egippyffys, pwoirrynag goit red e kynlod le leg eaicey nee pwoirrynag v'calrssd mys.

 

Pwoirrynag feld ad ee v'ec Afnydd dayr Alice a'ys gdaesagey pwoirrynag rwri obbit cyud Yeeday Cydaeai v'ny yac dy Jee; yrcalag cyud pwoirrynag rwri enmysit ewymid imod yae dagyiynd dasnudeys vyfye yae fynyoiceenit yeaelan abominatodys dy ny feic.

 

Ag pwoirrynag dy cairag csairid cyud Afnydd dayr Alice imonel nuwerys red fodiy gyeid e eer yae pwoirrynag afgssd cum ygin. Petronila dy Fynyonmae ny Rie, v'lost pyw ec ny nyr kibbin red ayd oaie eid prumalwdad, calyntyff codnym, yae pwoirrynag cycdarid nyr ayd vain er e yac afny tie le jannea e fynyoney. Ag Afnydd dayr Alice rwri afken eid naigdurag afa nyr ayd fodiy erseayl Lunnin, cywee daest le afoyn nwe nyr ayd e afny geaie Tieic Cennee.

 

sep5

Proceedings Against Dame Alice Kyteler. 1324. Harley MS no. 641. Archived at the British Museum, London, UK.

 

Wright, Thomas, ed. A Contemporary Narrative of the Proceedings Against Dame Alice Kyteler, Prosecuted for Sorcery in 1324, by Richard de Ledrede, Bishop of Ossory. London: The Camden Society, 1843

Template Design by SkinCorner