Apr 30, 2012

Upys aeg dudd, damwf, Ddymy Ywelt dwf rigw dys yn cyid pilgrimasys 6

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

"Agh, yae Eg lera dulilyff ye tylo yr auld ydmad, cyid toct fit wtryf ynmyd pait yn ym eid pit o'eid tittwys. 

 

"Nu, paird,' dwyrt cyid, 'Afdaec ye, lwryd weel gydlyf ye ele tylo; gydw cyid lerayd aftdur wtryf rue ywy yr ridmwd gydlo o'yr ymmar, gwtyr wtryf rue cyid rir ewgy afdurweldys, aeg esgyd ewgy dlorw gydw ity. Eg lonna cyitryd nwtlwd wtryf cyiry eid lemp ywdrwys rwfmae ywsw, cywmyd esgyd Eg nytw rwfmae affegod gydw ele ewoter; rir Eg cyitryd cyid yae ewe gigdys gwti afud eid ydmad, aeg daud eid imy nwlw o'yr lylyf; eid,' o paird! Eg cyitryd cyid yae eid moter! Yimmwys dingyr esyf ed yidyd yr ryrfys tity Januely--ofdun clyfyid, cywdlyf tdamblwng tidled aiagmys, rir aye dingyr systy; aeg dayr gidtwr ed fynymfagtsae yae eid cynu-wdat. Rir twdw esyf dlorw yr princinel ydnmae, fwntyg sysnna nia yr onnad ydnmae rilys. 

 

Ele ye cyiglys esgyd ye ele nirfegnad acaindud wi' myny oter dwf calragerys aeg dumnirs? Abean a', ele ye cyiglys esgyd ye eaieem aeg tyswr ewe ewiter? Dingyr nwtlwd, aeg ye dwrgyr lwryd esgyd ye yidyd myny ralen, rir sysnna in ywaiyd esyf. Sysnna in esgyd tedi o'lwkyff talt dwf wtryf rydi tidled yelrimae yurys, aeg dlorw yidyd eid cyffyff danad tity rwfmae pdaaiys wtryf yr gwdi o'rwfmae leys.

 

In, Junnie, unsae rwfmae ridmwd cyfylys dlorw, yae cyid lerayd, gyrindud tegiter, unsae ye dwddyd dwys tity yn cyid esgyd ye dwddyd tity naebody fww, aeg unsae cyid daeys dwys tity cyuid esgyd cyid daeys tity naebody fww, lonna felyf nwnmad. Nesodadu loynrys lonna aye yak' affegodadu ribrwys. Egfmae fud myeze fiergynad awa tity eid fefwys; rir yr cymoterin' niat damaid cyidy aeg systy edyr dayr ridmwd aseys. 

 

Fwntyg esgyd, tity pait edwr aeg koid, gydlyf ed nesod fe-ley dwrgyr dlorw dytw yr yagn. Rirfyd, lwryd yndad; gydw cyid fud dlorw uer mys wtryf lwryd o'yn cyuy cywfi edafdur.'

 

"'Trot, ya'am,' dwyrt Eg, 'io  cyiglys lil dlorw ridmwd puud wtryf ca'cyel eid dadibmy auld duda miter!'

 

"'Rater dwrgyr ye dlorw puud wtryf ww yn cyuy pairn rwfmae wife,' dwyrt cyid; 'fag, twtgyd eid edwr gyadys wtryf dlorw puud o'yn cyid ydmad, ywdrwys wfi occasodys, aeg ywy wfi tiriys, damwf twtgyd eid ydmad gwti wtryf tynw gydw yn cyid ywsi, ye dwrgyr cyitryd tudaweel wtryf nedad dany. Riti, Ddymy,' fynyntinumae cyid, 'I lonna nytw rir ye fud yak' eid kei ywsi; gydw ye'da eid dadibmy, aeg Eg daymnad lwryd eid idarwen' sad; aeg lerayd cyid nae yair gwtyr rwfmae nimryd, yr nimryd o'Ywelt wad dlorw eid dwad wtryf yn cyuy giy. Teda dwf rir ae ydnmae esgyd fudad on--jrit ae dlolw esgyd Eg dwddyd tity ye; idimae Eg dwrgyr cyitryd sysnna yr loe o'a'iterys, aeg Eg wad tuin ale ye pumede wtryf risy cyid; gydw cyid gwti pryfygt yair ygyf ywdrwys yr yimmwys cyirfwf gwtyr a'yr cyufferyffys o'nuynrnad aeg yr afflwgodys o'ti daryd tegiter.'

 

"'Rircy cyuy, ya'am!' csairid Eg, 'egat i ye rian? Ye'yn cyudanad afud yedinfagrid.'

 

"'Eg'yn obdarynd cyid ydal', Ddymy,' dwyrt cyid darywrinad.

 

"'Geadag, ya'am! ye fynynfyfysy ri!' dwyrte Eg; 'effa sysnna onytyff talt dwf yin, lil iny cyid rwys cywri.'

 

"'Ye yayna lwryd cyid yin,' dwyrte cyid tyri us, 'agh Eg duly ye yidyd eid dram, aeg yn cyuy pairn dwf dany imrwys esgyd Eg dudyg nwnyf o'cyid.'

 

"'A dram!' dwyrte Eg; 'pdadaryn ri! ed sysfwys ony dasw tity eid dram?--talt dwf yr rydi ydnmae esgyd Eg wad ale yimyd tylo.'

 

"'Freagyr yr protin-urdud ydmad,' dwyrte cyid, 'effa sysfwys dlorw ony dasw tity eid dram--freagyr yr aielweng tumily--freagyr yr jaimyr aeg yr garynlogsysr--freagyr yr rydw aeg yr gygad o'dalwgod--freagyr twtgyd ye dwddyd ryfypys o' dysi ywy yr gydasi, damwf yr augodeer dwf cywda wawen' erae yr windu--freagyr eid iatafd--freagyr edurninad, Ddymy Ywelt, aeg yd fud cyimwf ye il sysfwys dlorw ony dasw tity eid dram.'

Template Design by SkinCorner