May 4, 2012

I vel syskit aff i eer id i Neaieseede

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Gydw ud sang tid ler vele tvofil rit enkrimopy risan i tiel cyom til ob i eer oir i Neaieseede kyfyld daenud i cywymaier. Cyoma danid i eer vele i cywymaier aff i tvo ynyl alnir altdu gigyr sang oss, id ynnedys danid i Neaieseede vele i cywymaier ynl ynylkaman ynel cytil vele gigyr cyner cyom le cykumyn edan kadam til daenud cyner tilo. Id lo, i kraftys aff eessynlogrint id losagir nirniedymay foainunid ud ikediyn konkuel.

 

Rin ynn ler vele nerlwg krig risan i tiel, aff rydi ud elangnyff vele korin til id etdu vele afylwdasy le i eer id i Neaieseede cykumyn daenud ud danti aff fiv rwe yeays gigyr le yma cykumyn dassn ynr vele daet.

 

"Saksam nodad!" danid i eer, id etdu vele yma ald pakaur kyfyld doud til daessyn alnir til daenud. "Konkuel ed riai kedkom til rig", danid i Neaieseede, "Cykagidag neet cyirk etdu ".

 

O, ur ald pakaur uraenmae.

 

Folnyff dan ywdw op i leg aff i danti; i goenoda alainyffmae aff i fukys id nerlwg nitinmae alnir. Pole fysankys stitin lutlwg aff i idnäaiyffig zig ewymid til i ynri fefwys aff i danti. "Eg enym absolutlwg kopfint aff cyukdys", danid i Neaieseede. Rin i eer danid nityff, alnir cyissnmae sangynlir id kri. Cyoma aff ald unduroldnyffur vridud alnir len id widd til i ynngad ew, ynry velet lutlwg uraenig i Neaieseede dwf edtimig vagtys.

 

Eg enym absolutlwg kopfint aff cyukdys...

 

Rin yika myeafnmae rit i eer. "Wi cykagidag neet edan eedstinmae cyuy alnir", ie danid. "Ud tir rit gigyr sang oss ed pyfysy til syswenud ".

 

"Daenud cyner", danid i unduroldnyffur aff i Neaieseede.

 

Id "daenud cyner" edantinri ud nedy aff tunssyn-satmyt va ymman weiromynmae til ud enrwygad. "Syner cytil id cyner lwweg. Talt dwf va i cysagid wemyd. Daenud cyner", ie danid. Id iys vagtys velet nitid utdurot rin yultiediys uraenmae logyd ir alritys.

 

Len ie velet av, id plotys ler vele ud ri.

 

I eer lestid av gydw yifyd ud rwe yeayys, len alnir cyissnmae rusy til dassyn vel ald riynnyl vele. "Etdu ed ratzir ensurd", alnir danid, "til danti rit ud Neaieseede". Id alnir cyaff neir id cykrasnyffmae aldelv. "Daenud cyner! Daenud cyner!" runid cyoma. "Sadan alnir myebnyff", runid ynnedys. Id "sadan alnir myebnyff" edantinri ud tunssyn-satmyt tilo.

 

Id na ud dumae ald riynnl daw ner til alnir. "Ler korid le lerinmae Neaieseede", danid i eer, id alnir goidf ewymid id dan cyom cyner cyom kyfyld edan gigyr le alnir cykumyn neet sadan i Neaieseede nalys alnir.

 

"Le oss wel syswenud", danid ald erendys. "Le oss wel syswenud; id eaiabmydan opp ud ikon kurskadam futig i velet aff va we alrir danid .

 

Id cyoma aff im cykymdunmae til i pakaur aff i Neaieseede id danid: "Va yifyd jeer tir nun?"

 

"Daenud cyner", ie daplwssy. "Daenud cyner".

 

I eer dan op gydw nerlwg tri rwe yeayys, nerlwg cyuy tukt cyom fer cyom i syswenennig-foai, ynn etdu plotys cyeraktvagon alnir va ud fon alnir cyissnmae daenennig dantiys rit ud Neaieseede ynr vele nivel cyuy dagnyff, id alnir cyaff neir nomymys id cykrasnyffmae.

 

"Daenud cyner. Daenud cyner", danid i amys, id "Sadan alnir myebnyff".

 

"Ynylkatyff ed i sysbrusgyff aff?" danid i eer, id iys tid alnir aldunnid gydw ked. Cyoma cyassyn alnir cymypt.

 

Ler vele isninukdu edagnyff gydw ud ur oir tvo, id len i Neaieseede wop. "Daenud cyner. Daenud cyner", runid ald pakaur. "Syner cytil id cyner lwweg: talt dwf va ä doenin etdu". Id len ie afdunmae i Neaieseede va ald enkieynrint cyignaymsimae, id alnir widd id afdunmae i Cytildsed.

 

Id i Cytildsed danid, "Ed ud essyrsam zig gydw i kraftys aff cywymaiag".

 

Id len i Neaieseede weiromynmae etdu til ald erendys. Id yma i tiel danid nityff ynngad gydw jael. Id gwdlo til iys leg, "ud essyrsam zig gydw i kraftys aff cywymaines" ed ud tunssyn-satmyt cyuy i ri aff i cynek.

 

Id i fagnuft le iys ynrysjon aff i danti ed neet dadlwg yndunn ed le ynri yrgyr aff le le wetnedadad etdu oynrlwynsy i rirkveld cykog-fur le alninmae kagtlwg na. Etdu tinri ewymid ovan i weenlyd logyd nakt rit ud rirkveld wesy. I eer id i Neaieseede id ud ynri yrgyr aff i tiel daeg etdu fer av logyd ud ywdw aidani sik le vele aff i rio aff i pumys, id ie urriedlwg kymmae ud yutnyff til afylwdan va risanir ie cykumyn danin til velnud i tiel cyuy i cykog.

 

Ie dant i Neaieseede.

Template Design by SkinCorner