May 28, 2012

Urir danmysy

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 

Eg vele klwmnyffig rusy i nirilyfys uman aff i Nesys aff Kolopombroys.

 

Gigyr fer edanlog rig le cyuy i ru twilwkt id kysar luft aff le sandys Eg kyfyld nur kama dassyn im myny i trasgy fepys aff i afrigys.

 

Etdu vele enlwt nej cysaktrintys oir femynenti rio Eg vele klwmnyffig, rin op i cyeer sysik aff i vio etdalv, daessyntyff va futolin Eg kyfyld vel i pyfyliel joimae.

 

Altdu yin marift pin aidani Eg vele doenin, rin obynyl Eg vele cyuy yin nakt-emd Eg altdu op ailut myir aifelys, id ir rwys ewur eld cyuy le cymym dankys. Yin fyffur id vredtys velet enkyff.

 

Altdu etdu pin yoglwk til aldun gydw ud fefwys Eg yakt alrir pin tildrassy til giynn ud tvoet cyissn aff i ewgaifoil erdunkys aff i afrigys neir ler cyuy i twilwkt, id iys yridun alrir pin dodssfel.

 

Le i cyak vele yma ud drom ed tidwd i nankt. Wi alrir tulnyffud cyuy dromys vag, rin etdu ed ky nylyndunn le ymys cyuy ud aff le tulnyffys du ity trafud i grusy du kaikub: Eg altdu cyissynmae aff le rinenkig afrgsepys id sgu ky nylle gigyr ud tulnyff cyom i ud Eg ewgaimae yridun alrir gigyr ud durminiaffywp. Len Eg widd op.

 

Etdu ed essynlog va cykild dadasjod ler kanud edan cyuy cykild pyfyliel veli ud gmyenmig rit i cyam wet lwkt id veli ud kodan til furaiek i myebnyff logyd yiywpys aff ewtik kongys ynn jeer salda avalnssd op i rwys aff veli ud du korin til. Le rwys daenenmae essynloglwg cykild. Etdu vele aff nej enynnil til oynrkorin i ewgaiag aff ud, gydw i tidwd wyfyld giynn du ud olin cyuy upgiynin ud cykild yng oir dui du ovan til dod cyuy ud cykild yanner. Cyoma velet tilo cykelp til olin id cyoma tilo grips rit i vio, le ynel olin vele i edadt krummyd i pymleeai; eek rok altdu dayr cykild ewgaiag: id len ler velet le cyakys le folssynmae isy rig.

 

Id aff rydi Eg tinri til ud daetin systi sang vag logyd erdenti, plwtys oir krig: Eg cykumyn alrir altdu til goud neir ud edan marift til daessn rusy etdu id ie wyfyld korin ewymid rit rig dumae Eg vele doenig le, gydw datir cykadam enniys le Eg alrir neet rildnyffmae cyom dok, cyakys le altdu tissred duet id velet poirnir id prot op le vio, altdu folssy rig yma i eynsy. Cyuy ynlka tul Eg kyfyld alrir goenin nej furzzir, nir gda Eg yndun va i kong wyfyld doud enlwt ynel vio Eg vele klwmnyffig. Etdu vele tid til tuliladan id edan doenin rit etdu oir aldun id enynndun le ennys.

 

Id len etdu vele le Eg ernenmae ud tisy, utkaienn unfagsiktiglwg neir ut aff ud eynnd-kravat cyuy enrwygad ynlyd til i ud vel daw le glwtnyffig vio, id lyig nun ymys nej ey nylkanz altdu fagtdussy etdu op ud prrit aff dragtiaiys logyd yin yw.

 

I enniys velet ynri ner, id alaienig, gydw ie sgu yin fyffur velet cylwptisyg, id i gru erdunkys aff le iferne nylafrigys daenenmae datirr aff rig len i ennys.

 

Eg daetinmae ut rit ud isninukdu ewaidangnyff aff wel yot vel i tisy myny op i prrit aff dragtiays. Eg gysnurd yifyd. Eg fonin it! Eg dan etdu til yin cyww. Cynedand!

Template Design by SkinCorner