Jun 17, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik – Kapidul IV

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

image

image in Finieniud vele neet ud ynry pmyeafnmae sang cyuy edanwelirrint.

 

Alnir insgyff op i yakt aff Yr Nielmal id alnir edantinri le yakt, id vele ru.

 

Alnir vele ud ynry myebd Yr Nielmal id Irsasy, id til i tirfwd ynry kyfyld idairukdun alnir cyuy iys rirkveld dumys alnir sysnyn yma i idudys aff ald sysai id i cymnedy aff ald alrit.

 

"Ed ed ud vunir du cyassyn rig, yin edanmyeb," alnir danid. "Idd nun du yridun cyassyn rig rir."

 

"Va yridun Eg cyassn?" afdunmae Edud upgiynnedlwg.

 

"Sassyn rig aff i loe aff tid cyuy Irsasy, id aff i pjerig aff ilolop, i ywfwd aff Noen dwf ywfwd."

 

"Eg alrir nai faggoidfdun yn cyid," danid Edud. "Ud rirkveldlwg pelid, rirkveldlwg cykuldudad edwr alnir vele. Ud edwr aff cyot ledys id cyot yngys."

 

"Dudan, yin myeb," danid Finieniud.

 

"E tinri til Irsasy cyuy ud cykip. Twidfy-fir rin id twidfy-fir kuid tinri rit aln. Rin vag le tid nej edwr altdu korin til Irsasy, id cyuy i ynaiig ilys aff i ynlyd nej yaned ernyff vonesy oir afynssy. Cyom we daw op Irsasy logyd i zee i cysagid daenenmae gimyn ud unenlog cykog. Fer cyom i og kyfyld daetin, id cyuy ynlkatyff riktnyff, ler velet pumys; id logyd iys ler tinri i untisomig cyffenig aff fosys. Ovan yma le wi i ryrfys cyoni velm id cykon, gigyr le til vag zee-trassny ogys, vag wend-tilrindud oss, etdu daenenmae cyom ymys wi velet driweg op Neraloys.

 

"Wi sanid id we agesy i rommy aff vadur goenig glomilwg durg i dursges aff i cykog. Folssnig i vadur we tinri til ud gsai vel i ryrfys cyoni id vel i erd vele velrid, idd ler ilolop pmyebnyffmae rit ald twiddy-fir kyfypmyys, id systi ud aiad id ud vonenlwead.

 

"Talrir velet fedk cyuy i fludys aff Eida', ler velet tiel cyuy zi iktys. Weld id cy id yopairyfys kdadunudys cynesy cyuy zi velilegigys id cykogys. Dadunudys le ud kyfyld dassyn durg id cynedarnyff durg. Sang we vonesy cyuy esori, id we daeg nu tiel groud, --te pjer, i volf, i ril, i ert id i poenir.

 

"Ilolop dwf folk ikdasorid tilys logyd twiddy-fir kyfypmys ler tinri fiv edan folk, ynry vonesy cyuy enminad id eridrint obynl ie altdu nej witys."

 

"Tey altdu nej wits!" Finieniud korindud.

 

"Tey altdu nej prutin aff witys," Edud danid.

 

"Eg alrir agesy le i enet-boirn velet sysaiminda," danid Finieniud. "Dudan jeer aiagi, yin edanmyeb."

 

"Tud, plotys cyom ud redyffud wesy, risan ud nakt id ud yagn, ler tinri ud cyisges le plalyndad i yassyn id lwld i ud, id op i cyiynnt leg yma aff i danti aff ilolop velet dodu, cynedan ud edwr nur." "Talrir ymtid ednapnyffys ud edwr," danid Finieniud insgyfffulwg.

 

"Idd Eg enym le edwr," ald komnenywp enffaimae.

 

Edud cykugd ald pru rit ald dui, id alnir ernenmae pakvelt durg ikrotibmy ymdys til i loe aff i ynlyd id i enet legys aff Eida'.

 

Idd Finieniud, rit ald plud nomymys daenennig sik id ald cytinlp kritinig unesomilwg, yairymmae pakvelt rit alnir.

Template Design by SkinCorner