Jun 19, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik - Kapidul VI

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 

"TALIR Eg drorid, id Eg daeg yidelv kalnissnig til ud cysafl cyuy drom, idd Eg felt cyuy drom i nalsig aff ud nu alrit idan rig, id cyuy drom Eg eltid yin alys id pratid yin yaktfoil mymys.

 

"Eg enwoti logyd i drom, id Eg vele le va Eg altdu drorid.

 

"Eg aiilod ud dumae aiamninig opp ud rok, rit yin predtlwg uynd cywung ywdw, aimig durg dad noairilys yma i danvvag aff i ynlyd. Gydw Eg altdu korin rinrynlilyfylwg logyd i-datirnui til aielket. Eg altdu writmae logyd i popdys aff ymd id vele jungir nomymys. Eg cyrimynmae i edryf id sgu gydw i enet tid ur cyot le cyrimynmae. Idd gimyn plwtys yin yoweg nys cynufenmae yma cyakys til yin alrit id danagmaffmae im til yndudimys.

Sangir Eg aiilod ler...

 

"Sangir Eg aiilod ler, sangig yin irop eaf op ywd, id myrnenig yma cyakys durg yin nys. Eek daeze le tinri logyd i daet dui oir i myft provt rig ud dunmy. Ud wesy auserimae rig i dungir aff volf, id assyn le cyrimyn Eg yairymmae id aiamninmae. Idd op ud wesy ler tinri i cyzidd aff yin essyn nedy, id aff le Eg glotid. O, lut id sar id cyot vele i aiem aff i rirkveld cysafl. Rit va esori yin ravsam nodur widd lwltyff. Rit va erud Eg agesy i ewsvelig kym. Rit va rav Eg pyfynid, pyfynid, pyfynid; lwkt cyom ud fosy dwf pluri, yaktfoil cyom ud dwrwr, untiksangir cyom i zee.

 

"Alrir nun vele esori cyuy dun-yeay erumynigys, rit ud cywenissnig uynd, rit i upkomnyff id tulnyff aff ud cyvymu, rit i kruk id flyri id urss aff ud otdur aff i zee. Va ud tyffmy dwelt yifyd yin alrit! Va ud trysik cynan til i lofnad nanktys aff yin yirmyrs! ur i ynlyd vele nu! Ur i ryrfys vele nu! Ur i wesy fagsiktigetsmae ri!

 

"Rit udwerweg erunt id aieedy og Eg rit yma le tinri. I ymlog, myn volf myennid sankvelt, cynenrlwg, id cylunk fagt. I luridanksangir pjer cywung ald uynd aff zognyffys id insgyff nomymys; alnir dagafndud ald myud fegsyr og fagt rit alnir til ud ner-van prati. I cysaflys aff yin danti myd logyd yin roky erunt, oir velet nastinmae paka id paka tilys ir afed proti undur im id Eg trampmyksd im til dod. Eg vele i edanmyed, i kynlir yndunn, i mydur aff i zirdys aff Irsasy.

 

"Idd aff tidys Eg tinri paka logyd yin pyfynlogys yifyd Eida, gydw i cynuel aff yin alrit velet drun til Ulaier; id, aiejenig fagt, yin dad nys tilok i luft, dumae Eg sgu rit erud, rit ewgaiag, le rin velet plodann op i wesy. Ud aiolt uynd ungir til i edryf len, idd i duur aff eryn rulnyffmae logyd ud grot, cykidam og.

Aff tidys Eg daw ner...

"Aff tidys Eg daw ner, ilwkadulwg, aiejenig risan lok sadad oir kryfykmae cyuy sangir groenn gardys, id Eg yairymmae id afgidafnimae cyom Eg cyissnimae op rin. Gydw Nerid id yiw kyfypmys altdu pin cynedasy logyd le fierti dwrwr, id Eg daeg im ikdasori id yitin tilys yiw edan kyfypmys vonesy id satid id velet rywtilri cyuy i ryrfyys, gydw i folk aff Nerid altdu kmyud sysaiys rin rirkveld assdaniwenad. Ie velet danvymd cysakduel id jassnur.

 

"Rin ud tid Eg tinri, drun logyd le ticenukmy enkeed aff eryn, id yma aff iys folk velet goenin: i agt le sgu im vele aiil: cyuy i wi vel ie altdu afynssy ler vele nityff aff im rin ir afdi le glwdud cyuy i ryrfys.

 

"Ymlog ymid tinri op rig ler. Risan iys afdi trassnies dapt til yin mymys.

 

Yin uynd daw ednig, yin ogys lom, yin sged jertinmae id dambmyd, id ler i wolynys vossy jagnyff rig.

 

"Eg widd nomymys til i tinyn le altdu pin yin day ynn Eg vele ud ymlog edwr.

 

"Oni leg Eg aiice logyd i tinyn til cynafjk ud yutfoil aff garys, gydw Eg vele nerlwg edadiessd logyd wolynys. Ie systi ir alainyff, id Eg kama ednapnyffd logyd im. Ie cyaff pagsem i tinyn yairymig aff rig.

 

"Eg sgu ir fengir. Eg sgu yma le ie danid til eek ynngad, idd yma le ie danid til rig. Rin ler vele dok ud tud myft cyuy yin erunt, ud dodssfel trampmykys cyuy yin eaf. Ie da neet vossyn korin til i tinyn.

 

"'Til-moirroud,' ie danid, 'wi vel duer ut jeer tiel, id nuud op jeer lwweg enunk'."

Template Design by SkinCorner