Jun 19, 2012

Ewnymys dys yr Kyffys dys Edwr - Dafnyrdys dys yr edmy dys Edwr 9

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

image

Ym dwrgyr yfw idart yr rigw dys eid fwdy yiracmy dys Ai. Yaugold, eid fynynfesag dys yr Efnwf.Ywy yr edswf lwdad, egilai Cyorirmyd agg say Ynn yr dwdfwd dys Edwr cymmyd Ramdag, cyid lera danurdud wtryf yr dudy esgyd yr ee dys Ai. Yaugold lera dida dys releys; gydw nwtlwd fitdyd lera eid nenyf dafusys dwe wfi lensysrys, gydw wfi gigdys fmyd wtryf cyid, tyri rigw dys yr dayndangy neid wtryf dayr ysys onad fynynfesag Ai. Yaugold.

 

Eid dys yr princinel ciefys cymmyd Gilfnylum, daw yr ywdi dys Cyorirmyd wtryf rifnwf dasudys, aeg yainmainmae esgyd cyid wyfyld dlorw in weosatod dys yr asylum dys Ai.

 

Yaugold wtryf driyn yffa, gydw yr cyuppnad dys yr dudy, yr cattmy esgyd lerayd garzyff ywled yr dacingys dys yr gyridury. Rir Cyorirmyd imurdad, affirmyff esgyd cyid fynyuld Ynn nuede emy yr asylum wtryf dlorw weosadud. Gilfnylum fynyntinumae wtryf ursys myd dunad urneaiag yn cyid punusym, afggyff esgyd cyid aeg yn cyid foliluerys rwlwr dlorw ymlumae wtryf gwry sysfwys, aeg offeryff wtryf nwfmae yr dasnudibilwnad tyri tiy.

image 

Ywdrwys nwtlwd Cyorirmyd dalugantnad gayn yn cyid dinw, cyayff: "Myt yr dlofw dlorw tiy cywdlwf aeg Ai. Yaug cydu; Cyuy aeg yn cyuy dudy fud dlorw keiltsae, cywmyd ym sysmwd wtryf ritw edy lwrys Ynn rwfmae cynuil".

 

Gilfnylum oynrjoymae daedrnmae wtryf yn cyid foliluerys, aeg cymlwng ignad yn cyid agged cyod aeg wfi yn cyid ininintys, agidad wfi wtryf lwmwd ridu yr fesmwys, gigyr yae wtryf dlorw nedwr wtryf ynyf cyudinnad ywy wsys dys nwy ywdrwys yr ee dys Ai. Yaugold, myrmyd lera loaiant esys yimys. Eid rumyfyr, Ynn yr riantiri, dacmae yr ee esgyd yr eni lera fynymyff, aeg gigyr ymelrid t'cyid lerayd wfi, esgyd ywlgyd fmyd myfw yr ee, aeg fynyngymmae ryfswf Ynn yr dagyseys dys yr rockys, aeg Ynn yr cayayd, egilai yr damainyff cygw, myd dadlyd aeg fynyntinumae crys, implagmae yr ridyg dys Yr Nielmal, tidled yr idurgysod dys Ai.

 

Yaugold. Yr wutir lomyf, myd loseynlilmae idw aeg yfyrnfoil acgyntys, wrwyedad dagi yr wymlys dys yr ee, lyfydnad cryff: "Eggad wi tyfy yndad, o Yaugold! twtgyd ele ty yiracmys myrmyd tic yndad tyfy alai wagtid Ynn nwtlwd sagy? Wicai tyfy yndad fimsyg cyid tyri rigw dys yn ym cyid, aeg fytw ty cyeryd Ynn nwtlwd nedad loaidas? Ef niah gydw yn ym cyati, cywdgad gydw yr yda dys ty nimryd, iw yn ym yndad".

 

Yoynd, yae ym imy, t'rifnwf aeg idyf cyupplwcatodys, aeg fynymnesodatyff nedad afflwgod, Ai.

image 

Yaugold ilwyndad yn yd myfw yr imminid diw, aeg fynynimnmae nedad eni wtryf eid gimyr ti. Gydw mywd yr afagesaid Gilfnylum rwri tulilud asmyep Ynn yn cyid tynyd, Ai. Yaugold apnielmae wtryf yn cyid clotmae Ynn eid lwdsyd gelrint, aeg celryff yr neaiagym aiaff Ynn yn cyid dui; aeg airwyff dwnad yn cyid yw, addasmae yn cyid Ynn yr foliluyff wagdys:

 

"Egat ed sysfwys tiy tee aeg cyuy, Gilfnylum? Ynn gydlyf ritw Cyuy idjudad tee damwf tin, esgyd tyfy wi yndad tylo wtryf plunir yn cyuy fitdyd?"

 

Wtryf nwtlwd apniym Gilfnylum daplwmae: "Ego wi tyfy?" Yr ydlwys ewswedad: "Am Eg yr darvant dys Sysin, Yaugold, dwgwd ee tyfy daetiai wtryf pufain, rir tyfy cyalt nia cyucgymae".

 

Alweng cynutin imad, cyid raedmae tyri ywri yr aiaff esgyd lera Ynn yn cyid dui, aeg droyn yr rwys tidled Gilfnylum dwf giy. Yr gifad edwr utdudad eid furfoil cyriek, myrmyd awoti wfi gigdys lerayd cymyepyff Ynn yr cyurryfynlong duntys. Tyri us yr ydlwys tradfimae yn cyid, tyri us cyid cyrietid. Eid wdwr lwdad yr ydlwys daniadud yr cyiti; eid wdwr edin yr edwr cyrietid. Yn cyid cyod aeg foliluerys, ymelrid t'yr cycdamys, alaienmae wtryf yn cyid, idiryff gydlyf rwri alpninmae. Cycelgynad dyda wtryf esyg yn cyid dwsnyf, cyid ewswedad myd eid groan:

 

"Ai. Yaugold gwti afud yfw, aeg, trele tradfiyff cyuy myd yn cyid aiaff, gwti kicmae cyuy. Rir gwry elsgad wtryf yn cyid ee, aeg rynad yr aiaff myd yr prieays aeg smyrkys, esgyd yd dwrgyr idurgyi gydw cyuy myd Ai. Yaugold, esgyd cyid dwrgyr nircalngy dyry gydlyf Cyuy lera daneryff wtryf dwe yn cyid."

image

Elsgad, Ynn enytod dys yn cyid agirys, yd afgsysd yr cmyrkys wtryf rynad yr aiaff dys Ai. Yaugold, aeg few wtryf nedad efnwf, gigdys apnielmae wtryf dlorw lyff Ynn yr rydi daminad. Yd nelradud, twy, wfi esgyd rwri alpninmae wtryf yn cyid. Yr prieaiys, smyrkys, aeg cyeryd, uryff nwtlwd rigw, dajoelmae myd eid dunad ywsw, aeg dant lwda myd yr risensysrys tydgwys dys yr smyrkys, gigdys page yr aiaff. Mywd yd aiead Ynn yn cyid dadangy aeg nyerad yn cyid rilw piryff, gydw cyid rwri new dwnad loai yr nimyg dys yn cyid lwtwd, eid dys yr cmyrkys punyfyngyd yr foliluyff imdacatod: 

 

"Dwrgyr Ai. Yaugold, gigdys gwti afken ty sysdyd, lydw nia tic cyid gwti pryfygt tee wtryf ti, esgyd oterys, daeyff aeg uryff, dwrgyr cygnwd wtryf tylyd dadur dayndangy wtryf onad sagys".

 

Alweng imad cynutin, yr cmyrkys daedrnmae fyda; aeg day nedad ywmi ymdyd eid dawd dys fi dwe flweys cywelrid tylo yn cyid fye aeg yfyt, esgyd wtdyd cyid cywmyd yn cyid ydunlentys fnyuld fwy yn yd awed. imad da cyid pida Ynn dunad dwlgad aeg agony tylo yr cyit nwy dys yr nwy.

 

Ywdrwys yn cyid ti, ymdyd eid dunad duly daizmae ywdrwys Cyorirmyd aeg yn cyid dudy, esgyd, yae nimwd yae yr cyipys lerayd floadud t'yr redyff ti, yr myet myft yr dwdfwd, aeg daedrynmae fyda yae elsgad yae nildyg.

 

sep1

image

Ayns shoh ta shin cur stiagh skeeal mychione Noo Maghal. Tra va Sorley ayns Mannin ec y phurt ta enmyssit Rhumsaa, cheayll y cheshaght-chaggee dy row keeill Noo Maghal lome-lane dy argid. Er yn oyr dy row ooashley as casherickys er ny chur da Noo Maghal, va'n boayl shoh ny chemmyrk sauchey da dy chooilley chemmyrkagh ayns traa gaue. Nish ren nane jeh ny fir-toshee smoo niartal, enmyssit Guilleychollym, cur sannish da Sorley mychione yn argid shoh. Dooyrt eh nagh nee brishey shee Noo Maghal veagh ayn dy jinnagh ad imman ersooyl yn ollagh va gyndyr er cheu mooie jeh'n rullick dy chur bee da'n cheshaght chaggee. Agh va Sorley noi shoh, gra nagh voddagh eh lhiggey da shee Noo Maghal goll er milley ayns aght erbee. Agh ren Guilleychollym yeearree er dy jeean, shirrey kied dy gholl gys y cheeill marish e gheiney, as dooyrt eh dy nee ersyn hene veagh y foill. Geaishtagh rish e ghuee, hug Sorley yn kied v'eh dy hirrey, agh dy mee-arryltagh, as dooyrt eh, " Lhig da'n chooish ve eddyr uss as Noo Maghal. Ta mish as my heshaght-chaggee neu chyndagh. Cha jeanmayd bentyn rish dty spooilley."

image

Ghow Guilleychollym boggey mooar lesh shoh, as hie eh gys e heshaght-chaggee. Ren eh symney e hree mec as ooilley e harvaantyn, as hug eh oardagh daue dy ve aarloo yn oie shen dy hoie er keeill Noo Maghal gyn raaue sy vadran. Va'n cheeill mysh daa veeilley voue. Cheayll adsyn va sy cheeill dy row y cheshaght chaggee son cheet as ghow ad aggle erskyn towse. Roie ymoddee jeu veih'n cheeill as ren ad follaghtyn ad hene ayns ooigyn as ayns scoltaghyn ny creggyn. Ren y sleih elley, lesh screeagh gyn scuirr, guee son pardoon Yee trooid toilchynys Noo Maghal fud ny hoie. Va ny mraane, y folt oc fud y cheilley, roie mygeayrt boallaghyn ny killagh dobberan as gyllagh magh dy ard. C'raad t'ou nish, Vaghal? C'raad ta ny mirrilyn shid, v'ou cliaghtit dy yannoo sy voayl shoh derrey nish? Vel oo nish son treigeil shinyn, peccee, faagail dty phobble ec traa cho trimshagh? Mannagh nailt shin y chooney er nyn son hene, coon lhein y cheayrt shoh er son onnor dt'ennym's."

 

Hug Noo Maghal clashtyn da ny aghinyn shoh, as ghow eh chymmey jeh'n seaghyn oc, as ren eh livrey ad veih'n ghaue va baggyrt orroo, as ren eh deyrey yn noid oc gys baase agglagh. Son tra va Guilleychollym ny chadley sy chabbane echey, haink Noo Maghal rish coamrit ayns garmad bane as e vaghyl ayns e laue. As eshyn ny hassoo kiongoyrt rish y lhiaght, loayr eh ny goan shoh rish: "Cre'n fa t'ou m'oi, Ghuilleychollym? Cre'n assee ren mee dhyt ny da dty gheiney dy vel oo geearree spooilley my cheeill?" Dreggyr Guilleychollym rish shoh: " As quoi uss? " " Mish Maghal, sharvaant Chreest, as t'ou geearree roostey my cheeill. Agh cha jig eh lhiat shen y yannoo!"

image

Erreish da gra shoh, hrog eh y vaghyl va sy laue echey, as haih eh baare ny baghyl trooid e chree. Ren y dreih buirroogh dy ard as ghooisht eh dy chooilley pheiagh ayns ny cabbaneyn. Hoyll yn Noo reesht eh, as reesht ren eh buirroogh. Yn trass keayrt woaill yn Noo eh; reesht ren eh buirroogh. Va ny mec echey as ooilley e gheiney boirit liorish yn yllagh shoh as haink ad roie huggey, briaght jeh c'red sy theihll va jannoo er. Scoan oddagh eh e hengey ghleashaght, as ren eh pandoogh, " Va Noo Maghal ayns shoh, as haih eh mee tree keayrtyn lesh e vaghyl, as varr eh mee. Agh gow shiu dy tappee gys y cheeill as cur shiu lhiu hym e vaghyl as e haggyrtyn as e chleree, dy vod ad loayrt er my hon, as foddee dy jean Noo Maghal leih dou ny va foym dy yannoo n'oi."

image

Ren ad ny doardee eh, as hirr ad er ny cleree dy chur lhieu baghyl Noo Maghal as cheet dy chur shilley er y vainshtyr oc son v'ad sheiltyn dy row eh raad y vaaish. Dinsh ad daue ooilley ny va er daghyrt da. Tra cheayll ny saggyrtyn, ny cleree, as y pobble mychione y mirril, ghow ad boggey mooar. Hug ad kuse dy chleree marish y vaghyl gys Guilleychollym. as tra v'ad kionfenish honnick ad dy row eh bunnys marroo, son tammylt roish shen chaill eh e ghlare. Ghuee fer jeh ny cleree mollaght er, gra: "Nagh jean Noo Maghal, ta er ghoaill toshiaght dy dty cherraghey, scuirr veih dty smaghtaghey derrey ver eh lesh oo gys baase, myr shen dy jean sleih elley ta fakin as clashtyn ny nheeghyn shoh ynsaghey dy chur ny smoo dy arrym da ynnydyn casherick."

 

Eisht hie ny cleree er ash, as lurg shen ghow whilleen dy whaillagyn mooar feohdoil toshiaght d'etlagh mygeayrt e eddin as e veeal, as nagh dod eshyn hene ny adsyn va kionfenish ad y imman ersooyl. Eisht, mysh y vunlaa, hooar eh baase ayns pian as angaaish mooar. Va Sorley as e heshaght-chaggee wheesh agglit liorish e vaase as dy hiauill ad dy valley ayns siyr mooar ass y phurt shen, cho leah's va lhieeney ayn as nyn lhongyn floateil.

Template Design by SkinCorner