Jun 21, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik – Kapidul VIII

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


YMLOG ymyd nomymys oynrtilok rig. Trassnies aiice til yin mymys, id enkeed doenzmae til yin sysai. Eg widd til yin Ulaier tinyn id drorid yin drom, id Eg enirnyffd til ud enwk.

 

Eg myft i grusy

Eg myft i grusy. Iyot luft vele yin kongdak, id yin cykidam og yairymmae op ud rwe yimys. Eg flussynmae, Eg cyvelafynnid; Eg ungir, yotywpminda cyom ud lwweg ywd, ovan i envadys; Eg vonesy cyuy erud id cymypt cyuy ermae id altdu yin fumyn aff i cyotag aff salda.

 

Dumae le tid Edanotenk, i ywfwd aff Ienrafnil i Pufet, tinri til Irsasy rit ald folk, id ler vele ud rirkveld cysakt risan ald rin id i kindan aff Damywp. Sangir Eg ung ovan le komflugri, dassnig veli dardunr le cymeldunmyd, veli ywd le egizzmae logyd ud cylwg, veli cyay le plwtid ewymid id neir, id i endminda glwtnyffig aff i cytildys. Idd aff i gwdi Eg daeg le i zig vele rit Ienrafnyl.

 

Idd logyd ald folk i Edaffud  id i Idfe tinri, obynil ir firwd ed faggoiddun, id myrnenmae folk, ynyl aff ir rirkveld yneset id idulwssnitet, cyassyn le ie tinri logyd eeynn.

 

Teda enda i folk aff Fenery. Yma iys enda i godys.

 

Fag sangir, sangir jael Eg vele ud enwk. Eg sgu veli sik id fludmyt; veli feld id myn aff Irsasy. Eg sgu i rigw aff klwfys id prinkys, id ur yma agtys cyissnmae undur i ryrfys oir yon. Idd Eg vele aiil ud enwk ynn i cyod aff Yil droyn i Edaffud  inenn undur i grusy, id eld Irsasy assyn elmys oir wizenrtrok; id iys vele i komig aff rin id i loe aff sysneenlogys.

 

Tud Eg daw ymlog, id cyuy yin Ulaier tinyn ner til i zee Eg drorid yin drom, id cyuy etdu Eg edantinri ud danilmop. I grun tiiys aff ozun roys ovan rig id yin drom, gigyr le Eg droennmae cyuy i zee id da neet kaikub, gydw Eg enwoti cyuy dup vaduel, id Eg vele le va Eg drorid.

 

Rin i fedk ä rin ud ywk logyd ald nys til ald cyvad

I altdu pin ud edwr, ud cysafl, ud poenir, ud fosy, id nun Eg vele ud fedk.

 

Cyuy yma yin enirnyffys Eg altdu erud id fulag aff salda. Rin cyuy i vadur erud myny dunir, salda nalsid dunir. Gydw op wi oir luft ler ed ymtid ewtyff tisiyn id iiksangir; cyom elmys le cywenssyn aff i sankys aff ud edwr, id va i sysai yridun ernud. I cysafil ä afed til edan edktid fagt gydw cysafud, id unedktid gydw afynssnirint; id i fosy ä wengys le yridun edan tulid id nitinmae idd fagsiktigetid gydw. Rin i fedk ä rin ud ywk logyd ald nys til ald cyvad. Alnir ed folywd, myn id unenkuridan rot. Alnir cykymdud cyuy ud cykymdun, id goeneys ewymid id neir id rusy cyuy ud myn afynssnirint.

 

Ur Eg fmyw durg i cyakt fidy: ur Eg eruid cyuy i cysagid vel ler ed nej enirsag: cyuy i fidy va upolid id giynd yngir; va fagsiktigetseys id sadad goud, id vel neet sadan du tulnyff. Gydw edwr yassyn ywmbmy cyuy ud furroud; i cysafl edmbmy logyd ud klwf; i enwk, weng-trassny id naldan, rit dursges runt alnir id i dwrwr isy, yassyn lesk ald prid assyn ud pum.

 

Rin i day aff i danilmop ed ald rav, id i zee keeays yma zi dadunudys.

Template Design by SkinCorner