Jun 22, 2012

I aiagi aff edudd rink kluftsik – Kapidul X

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


"Eg edantinri i kongir aff i danilmop, id, rit yin yultiediys, Eg cynesy op i tiiys aff i ynlyd. Grun id lwl avairwys velet undur rig: grun id sysri i cyunlwt dagodys ovan. Cyuy iys laffiediys Eg afynssy durg ud ynlyd aff enridanir, yidelv enridanir id sysri; cyuy le ynnedys, cyuy ud glwtnyff aff luzidd plu, Eg krukid, lwt gimyn ud lwweg jeynil: id cyuy iys nomymys, durg drikys aff ebopy yma rinzmae rit gydmad, Eg cykud id cyoni, i vunir aff i zee.

 

"Eg daeg i yodduel aff i utdurminoai ozun goud eenweg logyd; id i sangir lwte pruduys le enda manid til ir cyvadys: id edanlog, vel glom ininnid neir op glom, nyfdyf, lwwed tukys le cyprunssid idd udprunssid, id sapdad neir aieepys id elyntys aff i zee vel gwdlo i danilmop kyfyld neet goud.

 

"Eg sgu i zee. Eg sgu i sysem tinynys vel ozun raged til ozun; i fludys le enda iky kymit, logyd va i nys aff ud danilmop myenpys paka cyom aff ud aiitin; id i velim fludmytys cyuy va we rotid id doenzmae id velet auserimae avdanin tyri yotywp. Eg cywenm op i udurriai rim aff i rirkveld ynlyd, vel nityff vele rin i zee id i iril id i danilmop; vel gwdlo i wesy vele aiil, id i vadur vele sar cyom dan gred rok.

 

"Idd len, fer fagt cyuy i zee, Eg ernenmae Ulaier, id ler tinri op rig ud onriil, unafersnyffsabomy enkeed til edan ler. Eg cykymdunmae, id durg legys id naktys Eg cywenm dafmindalwg, jubilmirlwg; rit ewgaiag yntinnig cyuy rig, tilo, id ud flridurnyff durg yin ernyff le Eg yridun daetin Irsasy oir kaikub.

 

"Eg fyfygt yin yngir til Ulaier logyd i zee.

 

"En, ur le gwdi aff i vagney vele cyner! Ud cyisges vele dankong cyuy veli ud aff yin afd, ud mynkeoir id trassnies daetisyg durg yin veli lugnyffmytda id yritil. I vagys eld rig paka id eld rig paka; i cyakt vaduel daenenmae til alrir groenn cyner; id etdu vele cyom obynil Eg velet urgig durg ud rok cyom Eg aiossid yot Ulaier logyd i zee.

 

"So fygyr Eg wsom! Eg kyfyld alrir myedanmae yin eram id pin cywept fagt; Eg kyfyld alrir cymypt id pin drymaimae id wenfdud fagt; cywenssnig op gred-grun dasgyffuys le altdu cykymdunmae logyd i wi id velet eenweg id yfyntyff id cyurgig til i fer plu vadur.

 

"Nur i unfagoyndankadam alrit aff i danlmop kyfyld lenirsam le gwdi aff tilwl. I lud aff i fludys aff Irsasy dankig neir til i zee tinri til rig cyuy i rydi numb ewaidangnyff: i myeb aff Irsasy poida rig ewymid: i godys aff i fludys trod til rig cyuy i wet-kurmyd dasgyffur, gigyr le Eg myft i zee aff sangir, sang rydi; id Eg myny cyuy cyot vadur cyuy i kruk aff ud dannimae rok, enridud, tri ilys dodu, triumfmir."

Template Design by SkinCorner