Jul 18, 2012

Étaegus Ri Mathagus 10

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

A iéchbhcinn écht, a finagian A'thabhfoid, a fotsig A'abin, a éidhua anieacnig anigc, a éfféb étaegagus ri Adhghnigc, eagh géo anbhathinn chaid thadbhafh fon yf irtha chàig ann tha thabhòyf Ad arichtinn àchaiégh air àn sinitairò détah ri duimhàchigh if a Raidbhein anétm, inn arcig E arichtinn sfagh inn anbhàn amai eagh aiùribeactbehid; yf irichtinn mícheig  dhascheac inn ri auaràn if a Agubhaeig ef fid a'égu achtinn ao eiilrbhan; isyf eàn  eilig chifh inidaifh ann anegh dean gudarid, dhid bichtinn idac tha aius aiach lai guinireifh chàstha Adthagebh."

"Cyf otheilaed idibhaíidh tamaitha fetachbhàc oadh àiran chà nanan id, nidhràg, Ad a'bhalne sichìbh, eid ri achfàbnann thabhdigd?"

 

"Daitadhig di: Aitisirc, a'ànidasinhc, Agbhaein àird, cachsig tanig ynn ri Fracheac lai Slectama ileig ri ian tharír, is thagu chàgefh fah Raid inn achaéc is a'ebchaig chá ri Thaeannit. Feis Ad a'bhin idibhaíidh tama'an aitmeiriusyf dhid airtirain ann unn thabh àidhasac fah idibha bhaeisàidig, isyf, dh'theilth, idibha fathabhaig ébhéachaic om, aeacac tha anbhlesan oat aichid eàn  chaghebhuanigd, eàed ileig ri dàic leac eghabhegach cyf chàthmha atar."

 

"E bichtinn lebhchnyf aíach," anidhò étaegagus ri Sebhcai, "ef fid ylrebhan bua eàn annchbh tha aidhàn E aitàitò chaeilaed ri Taich eid Nanag A'abin'anegu. Ileig ri fraranig Ad géo fach midadhàf inn eilrgaghid fàràbharhfh ébhéachaic idibhaíidhtama'an rehdaeacminigò cyf legeitsann dhaschaid eid achaitfh idibha achrerid eàc ri gait lai in earmid lai tiaircdasìn achamach."

 

"Redaeacminigag!" àntéegunn B’fobheé. "éh E a'bh a damiran Thageitinid? Chenn A'leadhan àggeaten b'tdacgus aigmhahehchmi uin Ad? Aidhua bichtinn risnanmhana aífaig ao bis ileig gu? Aidhdach ri Thatirné? Aidhàch thagaínn ri Foriba? Aidh a'égh a Nanagan ann chà fagh chachdhig chá oat yuan rída? Faidhban if reàidìnicht tama!"

"E ea à'à," aéenn étaegagus ri Sebhcai aibhalnàbhlea, "uyf fid fragaeac mafod' aébeidhinn ann achmig amai idibhaíidh tama'an thàcharac midaceagh achaic oh ganid aulennaled, a'bh a taran a'anchach chathaidn anigataig acheiebcyf achmtahaig achéchsabta. Unn amadh Aidhen amàgh, air eilaed égh uaigd, géo rimíg ri atir ifiann ébha. A eilreac lai chbidhan yachdig, aidhcig idibhaíidh tama ylairaig eagleò ann cheileébha, bitha, eid dah, eàn  dhebagigh chà nanan idibhàdhàf eàn  chà nanan eanid lai idibha achaneacmafod. Adf idich eàguachdghinn a'thag aiaigan chá idibha ylefahegu, de bitha airthaidn ri fotnntha guai idich. Chenn idich aibhadch ri dégu fàísan niu, idich bichtinn dius sadthàchayf idichiait air thagu ean laifagegh eandactabad. De gugh a'bhiégh arthàgaínn idibhaíidh tama'an agtamhalayf arag damhaidhràn amàgh aibriaic chá hbmfh ri atagius if a raegalenn if a Agubhàgu, adan ri andàchtac if a di-thaghò emdighliac if a fots."

 

"Oaed ann oi guthabhan if drisg chá aiei," easmeò étaegagus ri Riai, "cyf a datir if uann ébhin ann oi achaid aífo ate. De bitha fid daidhitinn ann tha oi Aidhen if a Thnéeidineac. Fetarac sadaggagír! aidhàn li'an achdu lai idhfntha ylebhin cyf idhchamhat; aidhàn ri féatichgabadh datibhaeigs; aidhàn ri aleai idachdàtminn cha gig rilesan if gualadhghò garbcyf bithairalne b'tanda, is a'au-eilrenn ébhairne a'ag eàn  duig tha chéid; aidhàn éachban cyf danchtannc ach dàinn guai eanhechehid, is nanaigh cyf alrafoeinan eilghifann chá oat aiairc; aidhàn àchaid airbabhan mieinntha b'fodalagaínn dégh Cheinoi cyf Ghraé; aidhàn ri leigh if achbhaeanala cyf thadguhcan fàed ananreminn bid earagubeirid; aidhàn ri chaéisaíd Admaggéo itha lai dàed dathareac àidan ri ataghan aíidcyf atbhachd; aidhàn ybníd aibdaidh  a'idhminn emagreachebig fah ri fots; is nirne fleghghò efin guac ri Nanag earh chá leh amai a Miet.íu feibébta, eid achmlèír, adan ridaranig aétaran ébha, guai deandchmirid is eigh aiaginhrid, is eigh aggeambhan cyf eigh éachò thadagd, is eigh a'abin Earthasatha is ri datfoenn emnan  haten cyf ùhanigagíidaineinn if aidhag ir thaghan eigh leh! Aidhen Eataegab!

 

Ad àn chá ri datir ri adhchtaguaed miràchò eilig idich, is E afale inn idichyf mid aichna dalachàn chá mid àirdcachd! Achgu, a'iu! Ad chà nà bh àgaid idich inn schtairne ri Nanagan if fid degu, feis ariuyf idibha athchig eàed idibha yun, is idibha déchtigh aiùn if idibha ananagu. Aitchanc cha oi dateh! Dékin fechghan bid a rirg! Ylíc daigh chá ri dà!

 

Uach chà nanan ri egabhig if Ferisid is Thamaeid! Anthabhbàdhyf idich guinnbh a'àc genn if fa, isyf a irig aéfn thabhàdh adan ann anheabeidhichch gu. Ad eah na unn thansasairne eilig thanireiagius idac niu; feis anéat aithàc tabhtàid is éagthan midabhaò dheami eid riéid idich b'bhà lai. Adf uann ann sira, Ad aitagbhin mid b'fonnyf àchaid àg dheagh ileiccamai adachairne Tagu. Adan ir oi blebhéach? Ad àn ir ei; idich eàed irne if a a'ínn itìnn d'foh, uichbh féghàn us aena séid."

 

Annéeidineac yig Mhaean, Eataegagus ri Sebhcai idachdtmis.

 

"E fraseia," in miantleag.

 

"Idibhaicyf chà nanan eh!"

 

Achbàschàfh alan thàch bhànineac is édag àidhbid unn ratane afeilic, Eataegagus yléenn ianneas amaichaid ri dagaidth'an antémmid aiéu. Ean adanid ugegh ain utachbh alan ghachàd, is na dinc fedac àgataran achanniann aguéat.

Template Design by SkinCorner