Jul 1, 2012

Ewnymys dys yr Kyffys dys Edwr - Dafnyrdys dys yr edmy dys Edwr 15

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Ynn yr dwyd 1237, tyri Dwrgyr 21, lomae Osayn, ywfwd dys Godad, Ri dys Edwr aeg yr Edmys, ywy yr nww dys Netrelk. Cyid lera purimae ynn yr abafy dys Enmad dys Riud. Osayn daignmae emynn yurys, esys ridu yr lwfe dys yn cyid dusy Daginymd, aeg gydw twdid yurys afdurweldys cyid rwri tifyd dys yr dudfys dadw. Day yn cyid ti Alrold yn cyid ywfwd daignmae ynn yn cyid fiddyd. Alrold lera fyfyrduud yurys lwdw mywd cyid afgan wtryf wmsyf, aeg cyid daignmae twelyn yurys.  Ynn yr edswf fwgyd Ynn myrmyd yn cyid wmsyf fynymringyd, cyid nesmae yifyd, myd wfi yn cyid ciefys, wtryf yr Edmys, myaweng Lyfyglwn, eid yswd dys yn cyid, keeloan dys Edwr, in dusad yn cyid sysrsad. Cyid lera dagyiynd myd dunad ywdmad t'yr idalbimantys, gigdys neid yn cyid tyfe yda.

 

Ynn yr foliluyff dy Alrold dant yr agged cyod dys Sy, Dugymd, Tagtil, aeg Yolmage, myd eid dusi dys yn cyid cymmyd Jodap, wtryf Edwr. Yd daryd Ynn ywy yr nww dys Ai. Netrelk. Tyri yr 25 nwy dys yr niwys dys Mymnad, yr wdwr day yr dyw dys lwdad cyod dys Sy, eid twmwd lera eld dys wfi yr cyeryd dys Edwr ywy Tynwymd, ywy myrmyd yr agged cyod dys Nel, myd yr foliluerys yd rwri pryfygt myfw yr Edmys, ydunid. Lyfyglwn twy, yr keeloan dys Edwr, myd wfi yn cyid eriendys, aeg tyfe tirfwd cyid fynyuld ynwf wtryf acfnymneny yn cyid, wid wtryf yr twmwd, gydw yd loairridud yr cyod dys Nel, dudlo sysfwys lera eid feud tiy yn yd. Ywy yr twmwd, day lygyr oaimy ymdurcatod aeg pitdur fynymiduntod, yd lerayd unabmy wtryf few wtryf durmys, rrimae systlyd dys yr asemnad, aeg cari wtryf pluys.  Yr foliluersof Lyfyglwn davaimyd, aeg cymyw tyri yr cynut esys dys Nel dwf cyod, Dugymd aeg Yagmage, myd yr nwdw rintodmae Jodap, yr dusi dys Ri Alrold, egilai yr lyndid escanid t'flwgt. Yr twmwd riywf proti ewymid, aeg myny eid daedrnmae wtryf yn cyid fyda. Yr foliluyff tidmyr Alrold cari myfw yr Edmys wtryf Edwr, aeg daryd Ynn ywy yr dwdfwd dys Ryfymdswed. Yr edswf nwy Lyfyglwn, myd wfi yn cyid foliluerys, flyff myfw Alrold nynfwd cynmae gydw Ryg, aeg feok myd yn cyid yn cyid weld Godad, ywfwd dys Osayn, eid yfyt dys imy pumede.

 

Alweng cynint yr nwy aeg dunad yid dys yr fesmwys tyri yr rigwr, yd cari firwr wtryf Ryg, rir enia vyfyryff wtryf ifw yr dwdfwd yd rwri ywmy ywdrwys, yd lerayd daynndud myfw doyff gigyr t'eid weomynt dwrwr myrmyd cyudinnad eloda, aeg lerayd cyipwdactid tyri eid rocky fitdyd Ynn yr cyamin irsad. Lyfyglwn lera amongai yr myni wtryf wi, rir uryff twmi yn cyid yr crys dys yn cyid weld, jumnid tyri sysin tyri uss, nedwr wtryf dwfmad yn cyid lwfe gydw yr iw. Daizyff yr yfyt Ynn yn cyid elmys cyid yai dunad effagtys wtryf dymy yn cyid wtryf yr dyrwf, rir tulilyff myfw yr upnir wtryf yr luer nertys dys yr ynsel yd lerayd ditw drunmae. Yr dudfys yinmad, idimae, lera ficmae myd rirwf ewymid wtryf yr igeai sankys, gigyr esgyd yr apnielangy lera nia esgyd dys eid ynsel Ynn yr waynys, rir dys waynys ynn yr ynsel; tylo fagnad oterys lerayd drunmae, aeg cycelgynad esgyd dawd cyaynid.

 

sep3

1237. Er y chied laa as feed jeh Mee ny Boaldyn, ren Olaf mac Ghorree, Ree Vannin as ny hEllanyn, geddyn baase er Inish Pherick. V'eh oanluckit ayns Manishter Voirrey ec Rushen. Reill eh un vlein jeig ayns Maonin; ghaa vlein as Rennell bio, as nuy bleeaney lurg e vaase. Haink Harald mac Olaf dy ve Ree. V'eh kiare bleeaney jeig dy eash tra ghow eh toshiaght dy reill, as v'eh reill rish daa vlein yeig. Sy chied sourey jeh'n reiltys echey ayns Mannin, hiauill eh marish ooilley ny fir-toshee echey gys ny hEllanyn, faagail Loghlan, dooinney mooinjerey da, myr kiannoort derrey harragh eh er ash veih ny hEllanyn. Tra raink eh ny hEllanyn hooar eh oltaghey boggoil as arrymagh voish ny hEllanee.

 

Syn ouyr er giyn hug Harald ny tree mec Neale, er-ennym Dugal. Thorkel, as Molmore, marish carrey da enmyssit Joser)h. gys Ellan Vannin, as ghow ad cheer ec Inish Pherick. Tree laa erreish daue cheet, er y wheiggoo laa as feed jeh Jerrey Fouyir, va co-hionnal jeh ooilley cummaltee Vannin er ny chummal ec Tynvaal. Va'n troor dy vec Neale ec y chaglym shoh marish ooilley nyn vir choonee ren ad cur lhieu voish ny hEllanyn. Haink Loghlan, fer-coadee Vannin, gys ynnyd y chruinnaght shen neesht, marish ooilley ny caarjyn echey as adsyn ooilley oddagh eh y hymsaghey dy chooney lesh, er y fa dy row eh goaill aggle roish mec Neale er son yn noidys v'eddyr oc. Lurg mooarane lhuney veih gagh cheu, tra nagh dod fer ad y hayrn gys shee er aght erbee, roie yn daa er-toshee magh ass y chaglym as ren ad caggey noi ry hoi. Hooar deiney Loghlan y varriaght as varr ad jees jeh mec Neale, Dugal as Molmore, as Joseph, carrey Harald. Ren ny fir elley chea. Lurg y taghyrt shoh skeayl y co-hionnal, as hie dy chooilley ghooinney dy valley gys e hie hene.

 

Syn arragh er giyn, haink Harald er ash gys Mannin veih ny hEllanyn. Ghow eh cheer ec Runnysvie, as er y laa haink eh, ren Loghlan as ooilley ny fir-choonee echey chea voish Harald, shiaulley gys y Thalloo Vretnagh. Hug eh lesh e gholtey, Gorree mac Olaf, guilley as ambee mie echey.

 

V'ad shiaulley feiy'n laa shen as fud ny hoie, bunnys, derrey v'ad cheet er gerrey da'n clyst varrey Bretnagh. Tra v'ad er chee goll stiagh sy phurt reiht oc, chelleeragh ghow yn gheay toshiaght dy heidey nyn oi. Va sterrym agglagh ayn as v'ad er nyn imman ersooyl veih'n phurt, as hurr ad coayl-lhuingey er ynnyd creggagh. Va Loghlan nane jeh ny kied deiney dy chlamey yn thalloo, agh tra cheayll eh Gorree geamagh er e chooyl, lheim eh er ash sy lhong er y fa dy row eh arryltagh dy chur seose e vioys son y ghuilley. Ghow eh yn guilley ayns e roihaghyn as phrow eh dy debejagh dy roshtyn yn thalloo, agh huitt yn jees oc sheese sy volg-lhuingey as v'ad baiht. Va'n lhong lhieent lesh ushtey gys y laare-lhuingey syrjey, as heillagh fer dy row yn keayn sy lhong as cha nee yn lhong va sy cheayn. Va mysh daeed dooinney baiht maroo; scoan chossyn lheid yn earroo dy leih roue.

 

sep3

 

Annals of the Kings of Man Folio 15

Ein atir dwyd 1237, tymei Dwrcer 21 asti, ditae Olave, steafwd dyas Goread, Ri dyas Edwr aewh atir Edleas, steay atir dirt dyas Netrearlik. Sent daefra beameitae ein atir ababey dyas Entad dyas Rimeiead. Olave restictintae emkeity atearyas, egesys meite atir life dyas ve sent tend Daoricum, aewh ceto twdent atearyas abeterviearil dyas sent rwmei keifyd dyas atir tedfyas reato. Day ve sent kei Allrolid ve sent steafwd restictintae ein ve sent fitdyd. Allrolid daefra fourtead atearyas lito bataiead sent abectan to wmsysyf, aewh sent restictintae tviearlve atearyas. Ein atir eisysswf fwced ein blerled ve sent wmsysyf commeinced, sent paesystae atifyd, bled wfi ve sent ciefyas, to atir Edleas, bleavienct Louctlin, ent atsyswd dyas ve sione, guearldian dyas Edwr, darling telad ve sent gesysrlad. Sent daefra reoryived bled tepuad steadtad by atir irealbitantyas, stictdyas paent ve sent tyfe atrea.

 

Ein atir follilleaing dy Allrolid reant atir aorcteis sod dyas Sy, Deaced, Taorkeill, aewh Yolltaore, bled ent tesysi dyas ve sent simled Jorea, to Edwr. Yd rearyd ein steay atir dirt dyas Netrearlik. Tymei atir 25 corridor dyas atir peiwyas dyas Malpuad, atir wdwr reay atir eyiea dyas liread sod dyas Sy, ent meting daefra earld dyas wfi atir sefryd dyas Edwr steay Tvewald, steay blerled atir aorcteis sod dyas Nearl, bled atir follilleae fryas atid rwmei brouctt blefw atir Edleas, atteone. Louctlin example, atir guearldian dyas Edwr, bled wfi ve sent efriendyas, aewh tyfe kelfwd sent coeallid vewf to accompaecu ve sione, went to atir meting, ceto atid dias telmeited atir sod dyas Nearl, tedildi gesysfwyas daefra ent toead keiy ve atid. Ywy atir meting, reay lycer oastile altercatod aewh bitter comitentod, atid daefrayd eauble to toew to terleas, rimeitae gesystlyd dyas atir atoemuad, aewh camei to blieayas.

 

Yr follilleae frisysof Louctlin breavastiled, aewh staiea tymei atir spot egesys dyas Nearl as sod, Deaced aewh Yaortaore, bled atir nwto meintodtae Jorea, atir tesysi dyas Ri Allrolid, whilasti atir livedent esyscapedd by flictt. Yr meting meisteaf brokei walione, aewh blecu ent reaeisirnitae to ve sent fyrea. Yr follilleaing keidler Allrolid camei blefw atir Edleas to Edwr, aewh rearyd ein steay atir dwdfwd dyas Roumdsysvieis. Yr eisysswf corridor Louctlin, bled wfi ve sent follilleae fryas, flling blefw Allrolid cunfwd sintae ceto Ryct, aewh toeok bled ve sent ent ve sent viearlid Goread, steafwd dyas Olave, ent out dyas ile beameise.

 

Alienct speint atir corridor aewh tepuad atent dyas atir toesysmwyas tymei atir meictwr, atid camei fielwr to Ryct, mel eia vouring to ifw atir dwdfwd atid rwmei steale steadandas, atid daefrayd breakeityted blefw doing ticer by ent vieolent dwrwr blerled seadinuad earldirea, aewh daefrayd sip wreackedd tymei ent rocky fitdyd ein atir samine iellad.

 

Louctlin daefra amonc tasti atir blepei to wi, mel earing twmi ve sent atir cryas dyas ve sent viearlid, jeampedd tymei gesysine tymei easys, paeiswr to dwftad ve sent life ceto atir iw. Dastizing atir out ein ve sent earlleas sent atasti teuad effaortyas to daly ve sent to atir dyrwf, mel fallilling blefw atir eappel to atir lleaefir paefrityas dyas atir vetoearl atid daefrayd ditw dreantae. Yr tedfyas atintad, iditae, daefra fictae bled melwf ewalent to atir icteoasti blankyas, ticer eknyd atir appeiearance daefra eia eknyd dyas ent vetoearl ein atir waveyas, mel dyas waveyas ein atir vetoearl; tyldi faorpuad otefryas daefrayd dreantae, aewh scearlceuad eknyd reawd saved.

Template Design by SkinCorner