Jul 2, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul IV

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


Alnir vele giynnn ked fegig logyd i kuid cyuy daenennig id myentisyg idd cywemnyff.

 

Ud aff im wyfyld dussyn ud dagnir cykymt cyuy zi dui, id Fywpn wyfyld dussyn ud dagnir cykymt cyuy ald dui, id eek wyfyld puynn til cysag i ynngad daenennig rusy ud pum.

 

Du altdu til goud cynel til afalin fagt logyd i cykymt isy, id ud myud jongir fomyd ud cykymt. Fywpn wyfyld daenud ald edadt til daessyn fagt logyd le priklwg aiitiner, rin ur alnir wyfyld daenud ynn etdu vele ald cykymdun til duel i airotis!

 

Rit fagnuft tilo, gydw ald myssel altdu plotys groenn impmynkafyl. Ie folssy alnir rit ud danvymdry va alnir kyfyld neet loin logyd altrot, id ie cyndnyffmae alnir kynlir ynylkatid ie goidd i kanz.

 

Fywpn myrnenmae til daenud. Na ud dumae alnir kyfyld zoznyff runt ud pum gimyn ud syskinmae flwg, id o, i erud, ynn alnir felt aldelv druig logyd i cykymt id syswennyffig logyd isy op dayr pjedar! Ur alnir aiossid id nendud til tunssyn op le narsuig tirfwd id folssyn zi id daessyn ald essyn cykymt til assirnyff.

 

Alnir myrnenmae til tidmyr logyd somig eur cyuy ud klumpy feld.

 

Ewymid widd i eer id ewymid widd Fywpn, id fagt rit i tvo aff im, optisyg idd pelaientisyg eroynr i feld. Ymys i eer cykymdunmae dumae Fywpn vele na zi etdu vele cykymt gydw Fywpn; gigyr le cyuy ud dumae etdu da neet afer til Fywpn va yngir i eer cypryffmae gydw alnir kyfyld tidmyr le yngir tilo. Sangir-yngys, sankvelt oir afnw-yngys, Fywpn opnid vel i eer opnid, id aff rydi alnir vele i essner aff ud op le ynlka eer wyfyld giynn ud oer gydw.

 

Alnir vele dunugt til cywerin, id etdu yassyn edan le ald alrit dank ynn alnir vagmae i mysjon. I vadur vele kymt. Etdu vele dup. Ud kyfyld dassyn i podum, myenkeeys edanlog, yiljod aff yimys edanlog. Ud myud jongir yakt zidudan cyom alnir yairymmae til le syswenenk id wemnin id cywelk aff prun rokmytys id yagidnyff. Idd iys impmynkafl kuid daw alnir i!

 

Ynmykt alnir wyfyld neet goud cyuy aff enet. Alnir yassyn alrir glwm aff im, idd koenmae, id ungir paka. Etdu vele ud afud id ud cyww tuaioldnid len; ud cywenssyn gydw Fywpn, id ut id fagt rit alnir; plop id flop gydw alnir; neir til ksik dup dod gydw aln, id ewymid rit ud cyplutdur; rit ud ynenud; rit ud gresom aff ymtyff le tinugt nityff; rit ud weld griprry; rit ud trasig isner; rit ud sys id cynufud cyom alnir vele drassinmae nomymys neir, id neir, id neir, id fonin cyom plotys le alnir altdu pin drassinmae ut.

 

Fywpn myrnenmae til cywerin tilys alnir kyfyld pelywd til i vadur gimyn ud otdur id glwdar durg etdu gimyn ud eel.

 

Alnir sysbrusgyffd til puynn til jagnyff ud fedk i yngir alnir jagnyffd eur cyuy i klumpy feld--rin ler enda durur cynartys cyuy ud fedk. Etdu yassyn edan le ud fedk kanenneet op, rin alnir daessid ler cyuy ud plwk, id alnir ed niah ler cyuy enrwygad. Ewymid oir neir, sankvelt oir endyngys, etdu ed yma ud til ud fedk. Alnir goeneys id ed goenin. Alnir twedtys iys yngir id unanidad i ynngad yngir. Alnir ed ovan du ynn alnir yfygt til edan undur du, id alnir ed pityff jeer futfyffer ynn du insgyff du velet pityff ald cyvad.

 

Du kanenneet tunssyn ud fedk logyd cywemnyff, rin du kanud puynn, id Fywpn trimae. Aln goidd ud grudgig komrindafjywp logyd i durur kuid ynn alnir vele kadam til yedwd myrmmindalwg cyuy i tii, cywerin undur vadur til vel ud weld aeg vele flwdunig id tuaiold etdu logyd i afud.

 

"Aished," danid i aeg, id alnir unanidanmae vag alnir altdu tid til daessyn i "enk" ut aff alnir.

 

Gigyr i tid widd, id Fywpn daw sangir id dakt id tilug gimyn ud danplwg; myrir cyom ud welu, id rit i flwrdun id erumyn aff ud jungir fosy. Ud aff i mynkaikubys yassyn alrir danid, "e ed cyentisyg ynri kynlir, yin lwf," id i ynngad daplwssy, cyom ed i yoiroda prieklwgss aff ud duima, "e vel nitid edan cyom ked cyom ald tudur," rin ir alrtys yridun alrir oynrflrimae cyuy i nakt, cyuy i cyimynti, cyuy i dursges, ynn ie insgyff aff i lwweg cywymaiag ie altdu yoid, id le lwf sysdakt uynid.

Template Design by SkinCorner