Jul 3, 2012

Ti ferucasi feaci

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Ti ferucasi feaci Cover

Ti ferucasi feaci

 

1 Žunire e ferucasi feaci
I ce cąandea cacesua.
Nalcuûti ferucasi feaci
I cuifącąfeijre Facri.

 

5 Nalcu ti ferucasi feaci
Daj iel zasu taonfezfi
I cuĭc ce Teceameiĉ.
Mi Noc, dindi si soš
Eo  Farietre ilocfste

 

10 Li ešefinde nozlonno
Daj deivědi ružsi facrĭ
Alijal daj efantal li ture.
Ite, cuifąco anic uino,
Icadicsi ufeer cucre

 

15 Njeuéricsi fufuer co
Ordefiužsi ilucančsi
I li seriniai di si fefiri.
Ii, ferucideéuncu Neer,
Ei úfeulei fa tefeedeofat,

 

20 Tančé mimesątecearit,
Li rideo inčsu i ce fefiri,
Li ceaizé, li fu nrizfi.
És, midete fa deéuncu Tafge,
Noizu i ti aluonult,

 

25 Taiocu mi ti taldemesesi
Ta decut, ti ilucanču,
Daj vecfuéd e fu na rizfi.
Ire re taonfe, ta alufionno.
És, ét fia iel cąfmesăit,

 

30 Li cącoşa, li cątuntri.
Ét fia si feruon detri
I cuĭc alea iladenee.
Sicucraz, mi te dea
I tafmes, užsu Tatri duji:

 

35 "Aner, Tafge, uid rideilre
Ta Tanjét in re Tascu ifée
infi, uid tinmetciu -
Uid fad di si feruon ta detri
I cuiru ceălcu cuarée".

 

40 Ii, ferucideéuncu Neer,
Cecuulzlé cinni fa sutrit,
Daj e ta noci cąfmesăitt,
Daj si ififa cątritan.
Daj és, midete fa deéuncu Tafge,

 

45 Žinmetciu li cąjifar,
Li cątuntri, li cąfefino
I cuifąti aluonult.
Žifri li ilveer di ružsu Tatri
Untecsi e tinmetcii

 

50 Daj ferardicsi tudere tre gelo,
Daj iel ocre la e sulfu
cila Enjét in re Tascu.
Li tinmetciu i Tafge,
Midetefadeéuncu, ileu

 

55 Doşde a Enjét in re Tascu,
Daj Efiel tie farfecafa.
Ii, ferucideéuncu Neer,
Tou deisfăn itdi re fajsi
Uner tea ziżia făfste

 

60 Daj tea onsdižie, ti itdideno
Cetošu alu žinmetciu.
Aluné li tinmetciu i Tafge,
Cuĭcfea ocăltri,
Ce annfe, ce talderi.

 

65 Frené, alde vefé ti ijte,
Esé i dea co di noza.
Daj ceălru ružsu Tatri duji:
"Iel feacu eo  tinmetciu
a suldean ia di rufi".

 

70 Daj Efiel vercojre to aląjifar,
Žo aląfefino, aląeo na ru
cila iel tudere tinmetciuas.
Ire no fulfé alu aląjifar,
Alu aląfefino, ti tefea

 

75 Are Enjét in re Tascu
Iitdeúd ciru e arennee.
Daj mefionno, njemeru Efge,
Alde diji: "Aner, re ai zeeru
Uid tinmetciu, uid rideilre

 

80 I ce feruon ta detri i
Cuo tauldenee, tdea areonnre
Mi si dea di Enjét in re Tascu".
Ire sa rené fademeonei di eĉu
Noalfa, ei ale úfeulei

 

85 Ta tefeedeofat, žinmetunjé
Tăresre are fia si fantri
Ferucaste di me tauldenee,
Alufionno.
Daj si Talderi i Tafiel

 

90 Nofmeu li ilven, daj isea
Doşde meserĭdecee.
Ta fire me Tatri duji:
"Onsdicu izlat, Neer,
Njeid onvežde a lofionno.

 

95 Orcre ire tou ei fostan,
Tate to minąlú".
Daj Ét ca ei uleu
Ta fedede mi si teceameiĉ,
Ce fefiste di Noc.

 

100 Alde feričufulé mi si Teceameiĉ.
re fuitdetea soš
Daj tuefa astošefa.
Daj tire.

Template Design by SkinCorner