Jul 20, 2012

I Jongead Aff Fywpn – Kapidul XII

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

imagetdu ed til edan yndunn le op i nakt aff i Feeai aff Danmeni i doel danagmaffig iys ynlyd id i tidwd ud enda onindumae, id i iynnmiel aff oir ynlyd kanud sadan ir dasnikduniyn cyfur idd anidan cyuy i ynlyd aff i ynngad ernyffys.

 

Nun ler vele ud cyodon til i ingin Yoir, i Yn cyid aff i Undurynlyd, id alnir vele namd Editin rink Yidnud, ut aff Cy Finienenky, id iys Editin poida ud impmynkafl enminad til Madan id i Eay-Ri'.

 

Cyom kynyl cyom ernyff yonelk aff Irsasy zi Ywdw Kongir vele alpt aff i folk myrnenmae cyuy yagedk, id etdu ed yoglwk le aff cyoma tid Kopyn altdu aynnedryd til Tir nud n'Og, i Wi aff i Jungir, id altdu doenin cyoma led oir yedled cyuy Editin dwf erskip oir cyuy ald tumilw. Etdu yridun alrir pin ud cyik led cyuy velet, gydw etdu vele cyuy ud ynri trada aff rfsatss le Editin tinri jelwg aff i lodundud tid til danvymid Madan.

 

 

imageeud tidys alnir altdu korin op iys yeddon aff ryfsatss, rin etdu ed neet til edan cyunudasy le alnir kyfyld ynry til fagnidun i my aiad: i Eay-Ri id yagedkied kyfyld dadagned le, rin alnir kyfyld dok doud ud cykain gigyr oynr ynssinkadam le etdu vele woirt Kopyn dwf dumae til dussyn cynissym ekaira vagfagsiktigetys assyn alnir, iklulog i vagfagsiktiget aff kanz.

 

Lerfag, ynn i feeai vele ovan id i afnet altdu komrintid, i Rwe Cysakdur ailod logyd ald tron id cyissnmae ovan ald cyomdammyd folk.

 

I Tid aff Cyimynti vele cykudumynn logyd i affedanmir ynel nwtwys id nedy vele i Gydmad Tid, id aff le ilwkadu kiri i aldun widd ail, id ud ymssm vunir edumae cyom til va afer i Ywdw Kongir wyfyld igiynn til ald folk.

 

"Erendys id ziroeys," danid Kopyn, "Editin, i ywfwd aff Yidnud, vel korin til-nakt logyd Cylwssnyn Fuenid rit okult, durur fur assyn vag aiad. Ed ler risan du ud ynry myebys Madan id i kongir, id ynry vel iddadanud vag fagsvelnyff assyn le ernyff?"

 

imagelnir stitin cyuy cyimynti, id ynn alnir altdu enid alnir lwdanmae til i cyam cyimynti, rin etdu vele nun dup, omywri, vagnizmae. Eek edwr myntid unesomilwg op ald nakbel id len yairymmae aff ald wen-kup oir ald fyffur. I alritys aff jungir rin widd eet gydw ud gymamir fefwys id velet sitid cyuy i cyuktielog ud, gydw ie altdu yma agesy aff Editin ut aff Cyl Finienenky cyuy i nagd. I yindaer sysnitmyrin cyissnmae undur ir prri aff i rirkvelir kampodys, id iys nierot furtiynlwg aff i rirkveliai aff yma.

 

Kudt og rink Yoirnud aff i Cyner Airotiys fir til pityff ald fyffur, Konin yn i Cyndaner id Sysayan rink Yoirnud grumafmysy irrimablwg til eek ynngad id aff ir nakbael, gwdlo Tineldu, i ywfwd aff Ronin yn, cyissnmae neir til ald essyn nwly, id Goenlil Yoir cyipnid aff ald wen tyri ynlyka glwtnyff cyuy ald og. Ud oirumanud sysnerinyff tinri til i rirkveld kagidag, id cyom i Ywdw Kong ailod cyuy le ninlitirnaffig cyimynti ald adlwg sysik enirinyffd logyd ketlwg til wekt id logyd le til ud durur aiernag. Cyuy enrwygad fefwys, til i undyig cyad aff veli tirfwd sysdank, alnir wyfyld alrir pin komnililmae til myfdun ald essyn umannyff id ikmynda aldelv i kampod aff Madan gydw le nakt, rin i cyad le vele op i sysikys aff ald folk wyfyld myeafyn cyuy i alrit aff ir kongir. Goenlil dwf vun sysai wyfyld iw alnir til fagssdun, rin gwdlo ald alrt wyfyld edan wranig logyd ud eryn le alnir wyfyld neet vossyn til sysik. Etdu vele aff le durur fefwys le Fywpn ailod ewymid.

 

"Va," danid alnir, "wel edan giynnn til i edwr ynry iddapdaned iys fagsvelnyff?"

 

"Yma le kanud edan daetlwg afdunmae vel edan kongiglwg edaddrassnimae," vele i kongir dwf ewsvel.

 

"Ynry enda i datirkravats?" danid Fywpn.

 

"Te kongys aff Irsasy, id Fegsyr Kit rit ald yagedkied."

 

"Eg vel iddapdanud i fagsvelnyff," danid Fywpn. Idd op le, i kongys id yagedkied ynry velet sysdank pyfysy irdalv til i volfilrinit aff i aidasswennyff.

 

imageywpn Yeldud logyd i afnetyff kagidag, id cyom alnir widd, yma ynry velet sysdank aff adlwgys id daduniur id darvagtys enkafetnyffmae alnir idd yndnyffmae alnir sysmyk. Rin cyuy ir alrtys ie velet pudnyfflog alnir adjo, gydw yma velet cyomdatird le i dlomryd vele Yeltig til ud dod gigyr unednapnyffkadam le alnir yakt dlogyd edan dumynmae cyom ud dodu edwr.

 

Etdu ed gimynlwg le Fywpn cyissnmae gydw iw til i folk aff i Cy irdalv, gydw, durg ald yuir, alnir afagenmae til i triafys aff inud, obynil, op i tudur dwf ew, ald plud vele kynyl komnantdud rit yoirdunil myr. Etdu yassyn edan, tilo, le alnir sgu ur edagnedys wyfyld cykymdun, gydw alnir altdu edunud i Danylmop aff Yndudimys. Dok etdu ed neet dakagid le op iys oksomywp alnir ivotid ynlyka yagedkig kudt cyom alnir da op ynngad aynnedel.

 

imageywpn dwf yng aff unitinig ynlykatyff vele alninig id idin vele ymtid i cyam id ed yika tidys fagynedanrot til. Ud cykagidagu, obsangir cykil aff dan, ninmy sysri vele provt til alnir. Iys cykil vele fumynmae rit sar vadur. Len Fywpn wyfyld edansy ald uynd id yairyme til i vadur, id cyom alnir yairymmae alnir wyfyld agt ald edym cyuy ald yut undur ald "Masy aff Yndudimys," ald "yneset masy."

 

Yndudimys, yassyn etdu edan danid, ed ossir len yagedk id ed rir til edan cyfygt. Etdu ed upgiynin yoglwk til dassyn va ed alninig id dok neet yndun va ed avdanin, gydw dumae dassnig ed edanlwssnweg etdu doeneys neet folssyn le oir dassnig oir edanlwssnweg ed yndunig. Yika ud tirfwd kanud dassyn ud cyak id aflwynn ud cyak id yndun sysdakt cyom kmyud yifyd etdu cyom i tirfwd ynry doeneys niir. Rin Fywpn wyfyld dassyn id yndun, oir alnir wyfyld undur-aiejud ud izidd ratyw aff ald dagnyffys. Le alnir vele ynrysid cyuy yagedk ed vel, gydw alnir vele ity yndunn cyom i Yndudimskadam edwr, id satir alnir altdu tvo yagedkied cyuy ald riolin namd Lorim id rink-Dait til doud i rov ynrik aff yndudimys gydw ir afdatdu riaier.

 

Etdu vele neet logyd i Cy, ekdur, le elninenti tinri til Fywpn.

Template Design by SkinCorner