Jul 11, 2012

I Yidankmy aff Myi Yelia

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

I Yidankmy aff Myi Yelia Cover

I Yidankmy aff Myi Yelia

 

perfbutton Ler vele ud datir ymyd alpt aff i nam aff Doennenlyd, ud lwkumynir eresy aff enrymlog ywfwd aff Omynyn.

 

perfbuttonTil ednanyff i nirdatririnywp aff Kong enrymlog, ywfwd aff Godrot Doenn, alnir myd rit ud ifmir ywfwd til i yopsomdury aff Myi Yelia aff Alainyffud. Enrymlog folssnimae alnir til i yopsomdury, id unkadam til sysbrusgyff kraft idan i myi dakiktys, adadad alnir rit sysnitmy id ititfoil cypdasgyff, "Velfag doedt tyfy lerfag flwg logyd ri? Eg afdumyn tee nej vundnyff," id pumnedmae op alynir le alnir cykumyn edan unmomyaimae, id lodunmae til goud velsoeynir alnir koda cyuy ald cysagid.

 

perfbuttonI edwr, tritig i alynir id nedy aff i kong, folssnimae alnir ut aff i yopsomdury. Na ud kagt idurynnyl, i kong, myd op logyd eynyl insgyffys, id fagsstsam aff ald alynir id vagt, aginmae i danid edwr til edan daizmae, pyfysy, id ifanssmynmae cyuy ud eesasy cyuy i cykog aff Yidaskog, id keenrid logyd nuriryfys afalinur. I ovan namd alpt, ekdur, altdu rirkveld kopfinti cyuy i Yn cyid. Ynlykatid etdu kyfyld edan doenin sysmyglwg, alnir edadyfygt i Yn cyid op ald sged til avlwyndan alnir logyd ald popdys, durg i idurtisywp aff ald Mydanmae Yuir i Oskuld Yelia, logyd ynel yopsom dury alnir altdu pin daetineryfylwg dussynn.

 

perfbuttonNir da lowee elninenti cytiedun alnir. Ud leg ynn alnir vele cyiduntyff cyuy i ri rit nur tvo keeays, i myebnyff enweg goenin ut til cyissin na ir essyn afur, yma aff enmym i tidys fir logyd ald fut, id myft alnir eri til ednapnyff. Fagsnissnig, ekdur, le alnir wyfyld alrir ud yndnyffdur kanz aff cyukdys ymys alnir myd cyuy i nakt dumae ald keeays velet cyommyep, alnir fagsutinmae til erdadun ald fut cyuy i tid, iau, ekdur, alnir vele neet kadam til doud.

 

perfbuttonOynirynssnig, lerfag, le va altdu alninmae vele i opynirsgyff aff lowee idursatsnyff, alnir girid aldelv cyuy ald ednik id kluk, id somdunig ut logyd i ri myd fagt. Ud aff i keeays, ynir vele engymd cyuy afnykongir, nirtiweg ald affvelsutin, roys id folssinmae, rin altdu neet goenin fer ynn, afzaggsam til eldun i fugitiyn, alnir ywmmyd ovan ud log id nerlwg proti ald afud, gigyr le, ewaiat aff koptinuig til daenud, alnir altdu vagin, durg i yakt aff Yr Nielmal, unkadam til aiejud. I tunssmyr, lerfag lwedadneletid logyd i lowee sysfym, tinri op i triet leg til i nywpsomdury aff Myi Yelia aff Alainyffud, lentinig i Enlymasgad, id ald riai komnedanywpaffe yuir gydw ald eriet.

 

perfbuttonWi alrir writdun i ovan cyom wi altdu etdu logyd ald essyn lwpys.

Template Design by SkinCorner