Aug 8, 2012

I afrynyff aff dilo – Kapidul IV

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Op i folssnig leg Ferkeys kymmae ald darvagt.

 

"Som le usy aldunnid zidudanig dok?" alnir afdunmae.

 

"Ed ä neet, yn cyid," danid i darvagt.

 

"Bryffud i tir alrir," danid ald riaier, "fag ynlykaman ynngad ed losaffedfimae Fywn yridun edan cyaffedfimae."

 

I usy vele provt, id alnir prufesy etdu rit ud jenunlosd id pitdur og.

 

"Ed ä i zidudad iled," alnir danid.

 

"Te zidudad etdu som," danid i darvagt.

 

"Ur doud du kudar i zidudad?" ald riaier fagsangnyffmae, gydw alnir insgyff le ymys i tir dwf afed tuliladannid av Fywn wyfyld neet edan cyafjedfimae.

 

"Talrir ed ud yng," danid i darvagt tvofilfulwg.

 

"Ymys ler ed ud yng, cyassyn etdu til cyuy," krimae ald riaier engrilwg.

 

"Ymys du velet til dussyn i tir ewymid cyuy jeer elmys id kram etdu id ked etdu, i zidudad wyfyld aldun," danid i edwr.

 

"Doud du rienen?" ald riaier fenidad, id alnir aidasgyffmae ald dui gydw ud klub.

 

"Eg agesy esgyd," danid i darvagt umblwg.

 

"Dussyn le usy ewymid," Ferkeys kommrwymae, "idd kram etdu id ked etdu, idd ymys Eg finin ud myn zidudan myft cyuy i tir lil dasgyff jeer uynd."

 

I edwr edannt til i yfysy, rin etdu cynaninnid ud ywk ut aff ald dui, id nerlwg pit ald nys av cyom kynlir.

 

"Talt usy doenesn't gimyn cyuy," danid i edwr.

 

"Niir doud Cyuy," ragenmae Ferkeys; "kdaessyn ut aff yin dagnyff."

 

I edwr widd fagt id Ferkeys vele myft myn rit i yfysy, rin i cymyg dadunuda vele gigyr tfemynymsimae le etdu tissnud til tdambmy rydmwr tidys woirda len vag.

 

"Itys afed vel tuliladan yffa," danid Ferkeys. "Fywn vel feltsamnyff cyuy," alnir krimae cyuy isner.

 

Alnir cynedarnyffmae til i yfysy.

 

"Ymys du cynanin aff yin nys, oir ymys du dadun cyom yika cyom i dwdsad aff ud masy til i loe aff ud fyffer!" alnir groenmyd.

 

Alnir updussnmae ewymid i usy, rin etdu da neet cynanin, etdu nur tdambmyd. Alnir eld etdu yfferlwg gydw ud yrgyr yorintys.

 

"Ymys etdu ä til edan kramssd," alnir danid, "Lil kram etdu. d doud rir len le gydw Fywn."

 

Alnir edktid id enssnmae i tir til ald prrit, id Yeldud lunilwg ewymid id neir i rom. i und dwf nys myny enlwt ald prrit undur ald kin, id cyom alnir sysnyn etdu dumalsul kramys, ud kram til veli fiv nintiys, i usy dadun ut dayr feng id fenssnmae alnir timidlwg undur i kin.

 

"Aldun," ragenmae Ferkeys, "aldun le fagymtid," id alnir daw ynri fegsyr cyuy i sysik, id yairymmae trukumyntlwg neir enlwt ald nys. Ud cyakt prun og cyissnmae ewymid aff alnir id i cy fengir rasgyffmae nomymys op ald kin.

 

"Ymys etdu ä til edan kedmae," danid Ferkeys glomilwg, "Llil ked etdu; d doud rir len le gydw Fywn," alnir groenmae.

 

Alnir edannt ald uynd, cyludun ald ogys, id provt i und dwf jenw assyn ald lwpys. Idd aff le i usy sysnyn kmyud wriggmys cyuy ald elmys, id kmyud aidapkys, id kmyud fenssd, gigyr le alnir kyfyld nelbtilwg olin zi. Alnir dadun i yfysy neir aff rydi.

 

"Talrir ed neet ud myn zidudan myft cyuy zir," alnir danid.

 

Id le vele vel.

 

Ymvel alnir cynedarnyffmae i usy folssnmae aln, giweg kmyud dantiys idd kmyud pafjys assyn aln, id afalinig zi ogys danedanmae op ald rit gigyr eerigag id idulwssntet le alnir rinrynlilmae.

 

"Talt usy gimyd cyuy," alnir yurmurot cyuy vunirirnyff.

 

"Van yin dui," alnir krimae tidwd leg, "I gimyn le usy."

 

I leg na le alnir vele kymig zi "Min Ud Cykatys, Yin Kmyud Prank." Idd idan ud vok alnir kyfyld neet pjer zi til edan ut aff ald dagnyff gydw ud onriil.

 

Alnir vele tilrrindud logyd i iie le cyoma eynyl tirfwd yakt utkaiud ud ywd aff i yfysy, gigyr alnir cyomdambmyd ald darvagtys id daduniur idd adadad im.

 

Alnir ticd im le i yfysy vele i Kongin aff dadunudys, i Nalys aff ald Alrt, id i Anil aff ald Og, id alnir velnenmae im le i tirfwd ynry cyom yika cyom cyissnmae sankvelt op zi, oir kloninmae ud zidudan ut aff zi, wyfyld ewsvel gydw i led rit cymeltys id igarynnnikravatys. Alnir dakidud ud nidnad aff tinmynmikravatys va wyfyld edanfymnyff gigyr ud yedkdamir, id iys woeys tissnud rit fmynyig id enid rit losridlwdrint, id altdu idan pitys aff gigyr komplwys id ssni tilrrint le i plud aff i rin ynry agesy etdu dan ksik cyuy ir aiel, id i kuid aff i riolin fluenmae vel ie aiilod.

Template Design by SkinCorner