Aug 14, 2012

I afrynyff aff dilo – Kapidul V

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Cyuy kvage aff tid i nuemar tinri til Fywn le ald yuir dwf rydnad vele neet lwweg rit Ywlilud. Alnir aff enmym dant ud riisanir kymig gydw fulfilrint aff i simys le altdu pin giynnn til i Fiennud, idd fagsangnyffig i onriil pakorin aff Edidan.

 

Ywlilud vele cyuy ud fesnyr fagveld ynn iys fagsangnyff vele systi. Alnir sysnyffmae le Ukt Duelv altdu ud dui cyuy i unanidanenti aff ald kongin, id alnir tissnssd le tid cykumyn edan giynnn alnir cyuy va til finin i loai rimae. Alnir lovd ymys alnir kyfyld neet unitin zi idan ud datir nirywi le alnir wyfyld avlwyndan ald krop til Fywn dwf alndys, id wyfyld enbudnyffe logyd ynlkatyff afilwairint Fywn yakt utspdatin. I rirkveld kapiman edesy til le.

 

"Sassyn i wef-faglagenir le Eg vel alrir i rimae oir Eg vel alrir ald uynyd," danid Fywn.

 

Ywlilud zet ut len gydw Fenery. Alnir sgu i yngir, id cyuy nej rirkveld tid alnir tinri til i sik vel Ukt Duelv vele.

 

Etdu vele cyner til daessyn Ukt Duelv til yudun alnir, rin aff rydi zi ednyffmae, id ie rit undur i anil pyfygys aff Fenery.

 

"Kynlir!" danid Ukt Duelv. "En! Dasgyffer aff Vuys id Tdaeseir til Myeb," danid zi.

 

"Almyn id ud mydanig," danid Ywlilud umblwg.

 

"Van yin dui," zi krimae, "I vel giynn du nej mydanig, gydw etdu vele nej mydanig du myft rit rig ynn we imyd."

 

"Eg enym cyuy sysfel," danid Ywlilud.

 

"Va ed le til ri?" zi daplwssy fiertilwg.

 

"Fywn yassyn afetnyff yin uynyd," alnir yurmurot.

 

"Sadan alnir afetnyff va alnir kanud dussyn," danid zi.

 

"Nia," danid Ywlilud aioltlwg, "E vel afetnyff va Eg kanud giynn."

 

"Sassyn rig jeer dunmy," danid zi kymtlwg.

 

Ywlilud ticd ald aiagi len, id, alnir folssdasy, "I enm datir le du alrir idin i rimae."

 

"Ymys Eg cynedan jeer uynyd logyd Fywn," i eru aff i Cy daplwssy, "tud jeer uynyd vel afagud til cyuy."

 

"Talt ed ielrir," danid Ywlilud.

 

"Idd ymys jeer uynyd ed yin, i krop le goeneys undur etdu ed yin. Doud du edud til talt?"

 

"Eg doud," danid Ywlilud.

 

"Giynn rig jeer simys," danid Ukt Duelv, "talt ymys Eg cynedan du logyd iys sysfel du vel afalin rig cyom jeer cyotalrit tilys i gwdi aff salda id tid."

 

"Eg giynn le simys," danid Ywlilud.

 

Ukt Duelv widd len til i ri aff Ferkeys Fywnlwaff,  id zi proti i enkmirrint le vele op i yfysy, gigyr le Edidan dwf essyn rigw tinri paka til zi; rin cyuy i afer aff tvo kmyud egelpys, til va i yfysy altdu giynnn afrynyff, i enkmirint kyfyld neet edan protin, gigyr ie altdu til myeafn cyom ie velet. Iys tvo egelpys velet Dilo id Cytio'myn. Ie velet dant til Fywn, id alnir myebd im gydw ity na, gydw ie velet lojym id opynirtinywpaffe, cyom nur undys kanud edan, id ie velet cyom idulwssnit cyom yaned ernyffys. Udur le, ie velet Fywn dwf essyn kriid.

 

Edidan vele len afdunmae cyuy eeratnyff logyd Lussnid ynry altdu myed zi gigyr sangir. Alnir altdu til pruynn til zi le alnir vele neet ynlyka ynngad eru dwf cyotalrit, id ynn alnir pruynsy le ie velet rinrrimae, id ie vonesy enppilwg ity na, va ed i sysneai yngir til vonud. Alnir wdagafin ud syokt loe: "Ravsam i leg. Llwf ed i og aff i irirung—"

 

Id ud edan vun folk myrnenmae etdu na alnir.

 

Rin cyom til Ferkeys Fywnlwaff,  alnir tilok til ald yw, id alnir myeafnmae ler gydw ud jel id ud leg mydnyff logyd plwkdud opynrtinywp, id alnir wyfyld alrir kaikubd cyuy i yw nur le Fywn dant alnir ud cynissym nap, id cyuy ud vok le jung yfysy edantinri i Yairym aff Ssmyk idd i ynri Nalys aff ald Alrit, gigyr le alnir goidd kynyl nomymys, id alnir og vonesy enppilwg ity na.

Template Design by SkinCorner