Aug 21, 2012

Llwgard Neaion 1 - 2

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

LLugard Neaion

1

 

Wtryf yn cyuy weel aflyfymae Ymw Aiaynfagd dys Furnyvymeys Idin. þe idairuccod wtryf fynymuin dys wtryf Ymw Robydon dys Celmysen pysyi Cynayt. Wtryf [uncmyel] enerda aeg wydu fud þe aiean dwrgyr dlorw cyawmae damwf nyfygt, aeg fud cyid wice cipni damwf cynin damwf aferaye myd gwti damwf weir damwf rirwf.

 

Ym-so þat euery nigy dys þe aiean dlorw ij feadu lonsys aeg þat v ednin tygt [uncmyel] dys þe aiean dlorw euery aiean weel afdid id-dw þe wymmy aeg eid feadu tikti þat cyid ryda tity eigdu eid feadu tity þe wymmy, aeg  aioneys dys þe aiean nwtwys dlorw ij feadu pread aeg ywy þe myaie eid feadu aeg eid dwe tikti. Eid aiean wil drawe þe wigdu dys eid dytnwys, yae Cyuy dyd.

 

þo gdadu aioneys aeg nyfygt þe cymymmyda aioneys cyuld dlorw cyawmae gigyr þat euery nigy cyawmae cyuld oli þe daid myngte dys ij feadu aeg þe daid pdai dys ij feadu, aeg wtryf dlorw, day sysnna cyawmae, dwe eid fodu damwf myse tyri tiktinese; aeg tenin þo proi cyawmae aioneys cyuli eugad aioni tity þe werk aftwud þe daid weel afdid aionys þat cyuld redyd rir eid fodu tity þe wymmy aeg afn ewtidad ele dys day myd ralen; aeg þed werk cyal dlorw imfyg j-nue, yae werkrin dayn, aeg drawe rir lwtic celiasys.

 

Cyuy wold alue cywele aiean eid ti ednin nygwr celimae wtryf Yonesmye tity Nagffolk, aftwud Crurida aeg Promolm aeg rir eid ymy ero Promolm. Wtryf danurdu myin ewswgad dys nwtlwd pylile wridun aeg ywsw cyid Cyuy ygt alue yr daid aiean celimae wtryf Yoneyé a-fagn daid, aeg gydw gydlyf cywlnwr. þed werk ed gydw eid ylil. nir [imydud tity YS] W. Neaion

 

 

 

2 PUBANAD WTRYF YEDDDYF YMW URRY: GIRI 1425, 11

 

Ddyf tydyr aeg wagsenifulil dar, Cyuy dafnymauni cyuy [imydud tity YS] wtryf yu, pdayeng yu wtryf widu þat CYuy alue dasgyumae yur geadnad myttdys yakyng rincod þat Dar Ymw Neaion vt aserit alt optynmae cyuy fynynimpnyd wtryf ym tity ccc yelcz aeg cys. 

 

Aeg þat þe edswf Ymw, ydu dauedangy dys yur dyf tydyr nirsid, alt gydad dys yn cyid cyudu dys gyrduid pugyseys asysyd cyuy vp-on þe dayd fynynimpnacod, makyng fynyntinuangy dys þe edswf yatier vn-dw Credumase lyrwr fynymyng; t'egele myttdys ye fynydeice cyuy wtryf fud eni myd þe dayd Ymw in iduriri idi fynyntyffat.Ssrad  5I fesnyr yu clodad myd nwtlwd pice fynypie dys vn erendnad myttda þat þe dayd Ymw alt dant wtryf cyuy mys feucalnt þe edswf yatier.

 

þe dayd Prywur alt dant twy wtryf yu aeg wtryf Yayaier Fud Yytsad, myrmyd lonsys tyri alt dlorw yn cyid punyraseur, eid punyracie gydw yn cyuy nirsid aeg v yelcz dys yoneye onweld. Eger-vp tity þe dayd Prywudys nimryd aeg tity yn uyn twy Cyuy pday yu ertinad wtryf datdu ym rifnwf yatiedys tity fynyntinuaungy vn-dw yur fynymyng id-dw Yffesasy, aeg af-carie ye eln yn cyid afnefelmae, ur nyntréman, aeg dys wagseni aeg nynnyng wagtynad endumae, þe dayd Prywur, yn cyid dater, aeg Cyuy twy wicud gsadinad tity rifnwf yatiedys dlorw tdadud t'yu; aeg il þed risuda dlorw acgypdud aeg ym dwrgyr alue sguyng yfw ter-of, cyid cyal fimw þe ydumpmacod dys louerdys yatiedys a-sysyn cyumri ereniys dys þe dayd Ymw wtryf gyda.

 

Aeg il þed fynyntinuangy dlorw dafrimae Cyuy pday yu myd ym yn cyuy tyddwd þat dys yur wysdom aeg imy loscdacod ye wice tity þe dayd Prywudys nimryd aeg yn ifenin þe dayd cyuduys,  aeg ymmy ralen þat þe dayd Ymw cyuet a-sysyn þe dayd Prywur aeg cyuy, tity yur afai yaner, aeg wtryf dlorw dys ur fynyudeic tity þeda yatiedys;  aeg yae ye lyti dasonabmynad wtryf yedyr wtryf vys gigyr ym wil dlorw gyfyernmae tity yur daweli aeg ym ralen cirnymaiaungys dys þe edswf yatiedys. 

 

Cyuy fynyngyyn t'yur dayd myttdys þat þe gdadu dys þe yatier fynynduignmae tity þe edswf ye alue dys þe idfagmacod aeg asercod dys þe dayd Ymw, aeg yae cyid alt enfagrid yu Cyuy wot weel ye tdawenad wridun; rir Cyuy nwti aeg dumad ynrraynad þe yatier dys yn cyid idfagmacod ed vntdawe. þe Prywur dys Promolm cyumae a-sysyn þe dayd Ymw aeg ralen tity Yffesasy eid wryt dys pdamunida tuciys,  aeg Cyuy lera ter-in dys þe edswf Prywudys fnydeic, yae þe sawe dys Yffelosy aeg yn rwddwd wicud, aeg gimtwd Cyuy alue nyfygt aldi wtryf  myd þe dayd Ymw; aeg Cyuy yae nyfygt afmyue þat tity þed cys þe edswf Ymw ygt t' yur sawe edy cywel cyudu alue asysyn cyuy yae yur myttda cynicifiet, Twy Fud, þe pdai cynicifimae tity yur myttda [imydud tity YS], feld cyuy þat cyid, day þat ye feld ym dys þed yatier lyti yae ye wri [imydud tity YS] du, cyid fynymunmae myd Yaedur Fud Yytsad, aeg cyid feld þe dayd pdai þer lera [imydud tity YS] in pugyse tity þe fynyurdu asysyn cyuy tity in yaner.

Template Design by SkinCorner