Aug 22, 2012

Oedi dwf yuir – Kapidul II

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

 

Sat le nakt, ynn alnir vele danagmig gydw myebnyff, i dag aff Fywn dwf skintidanir onindumae sysnitlwg id ud jung eru tinri til i rom. I kapiman yairymmae aff zi, cyom alnir kynyl yakt, gydw alnir altdu nitid dassynn oir iringimae til dassyn ud eru gigyr cykon cyom iys vele. Iled, zi vele neet ud eru, rin ud jung rimae, id zi pjerig vele gigyr sysnitlwg adlwg, zi cyissyn gigyr yoiailwg ywdw, le i kampod vossy nelbtilwg cyissyn aff zi, obynyl alnir kyfyld neet logyd ynlyka riil alrir cyissnmae fagt.

 

Cyom zi aiilod idan i dagyng, cymilwg, id cy cyom ud plom, cykonlwg timid cyom ud fenwn, i Alpt kommunmae rit ald alrit.

 

"Se ed i iril-eru aff i irirung," alnir danid. "Se ed i lwkt op i fom. Zi ed wet id odoenryfys cyom ud anil-faglagnyffom. Zi cyrimyd aff sysvuel id onig. Zi ed yin edanmyeb pagsem i kuid aff i ynlyd. Zi cykagidag nitid edan dussynn logyd cyuy."

 

Id le insgyff vele rav id enkeed til aln: rav ynyl aff gigyr cyot prinikt, enkeed ynyl etdu vele neet dok idasy, idd yakt neet edan.

 

Cyom i undys altdu cyissnimae aff alnir op i jagnyff rit ud cyissyn le alnir gda neet fagaianud, gigyr zi cyissnmae aff aln, id cyuy zi dassay ler vele ud erag le afnyffmyd alnir id ud aiatrint va alnir kyfyld neet folssyn.

 

Alnir stitin til zi len, riaierig ald alrit til doud etdu.

 

"Eg doud neet daenud til yndun du," alnir danid.

 

"Du doud neet yndun rig iled," zi daplwssy.

 

"Ed ed i rir vunirveld," alnir dudasy sysntlwg, "fag Eg cykumyn yndun veli tirfwd le ed alrir. Va doud du fagsanssyn logyd ri?"

 

"Eg tissyn jeer afskudnyff, kongig kapiman."

 

"Eg giynn le til yma," alnir ewsvelmae. "Assyn ynrm doud du dufad afskudnyff?"

 

"Eg enm cyuy ewgaiag aff i Ewgai Doenirke."

 

"Te Durk Edwr aff i cyi?"

 

"E ed yin feesy," zi danid.

 

"E ed yin nun," danid Fywn. "Sassyn rig jeer aiagi."

 

"Min nam ed Daneyn, id Eg enym ud eru aff Fenery," zi komrintid. "I i cy yika rin sysnyn rig ir myeb, rin Eg sysnyn yin myeb til nej edwr aff yin cysagid."

 

"Talt vele neet fagnuftsam," i ynngad kud rit ud plwte alrit.

 

"Eg vele eriid," zi daplwssy, "idd va we doud neet wemyn we doud neet rys. Rin ymys yin myeb widd ynlkavel etdu widd til ud yoirdunlir, ud edwr aff i rin aff Irsasy."

 

"Van yin dui," danid Fywn cyuy yoirdunlir loaidys, "I rinrynyl ynry le edwr kanud edan!"

 

"E ed yndunn til du," zi yurmurot. "I vonesy lerfag cyuy i ermae aff Fenery, agenig oft aff yin yoirdunl kampod, gydw i romvag aff ald rirkveld ledys altdu goenin durg i cy, tilys ud leg tinri ynn i cyvelt Yagedkiud aff i Rin aff Yr Nielmal dadun ald og op rig, id, na le leg, cyuy ynlykatyff riktnyff Eg cyissnmae Eg daeg ald og."

 

Zi aldunnid aff le, id i ewgaiag le vele cyuy zi alrt vele op zi sysik. "E ed ymvel," zi flridurnyffmae. "E ed cyuy i pritiys, id op i sik. Alnir cyissnimae ewymid aff rig logyd i vadur, id alnir yairymmae neir op rig logyd i iril. Ald aiem kommrwys ut aff i rumdys, id etdu fagsangnyffys sysemlwg cyuy i alrit. Alnir ed neet alrir oir ler, alnir ed cyuy yma agtys aff yma tidys. Eg kanenneet ednapnyff logyd yn cyid," zi danid, "idd Eg enym ewgaisam," id aff le zi wept myrmmindalwg id yairymmae op Fywn.

 

"E ed yin feesy," Fywn groenmyd. "I nam alnir cyom yin feesy."

 

"Du vel afskuin cyuy," zi imploidad.

 

"Vel Eg enm sadan alnir neet korin," danid Fywn. "I og alrir yndudimys. Eg enym Fywn, i ywfwd aff Uenil, i ywfwd aff Afnedsge, ud edwr risan rin id ud yr Nielmal vel i godys enda."

 

"E afdunmae rig cyuy eeratnyff," zi dudasy, "rin yin sysai vele foil aff yin essyn lwf ziro, id Eg ynssdasy i Durk Edwr."

 

"Talt vele jeer daet, id Eg cyndan logyd yin dui le ymys i edwr du dufad ed lwynn id unrinrrimae alnir cykagidag eeradun du oir alnir vel ewsvel til rig gydw i ynssrynyff."

 

"E ed neet rinrimae," danid Daneyn, "idd du alrir myud afersnyff ovan yn cyid." I Alpt eroennmae insgyffulwg. "Udur i Ywdw Kong id i kongys Eg alrir auseridut cyuy iys wi."

 

"Va edwr ä auseridut ovan aldelv?" danid Daneyn.

 

"Doud du rienud le Eg enm i edwr du zutin?" danid Fywn.

 

"Ed ed til lodelv Eg sysnyn yin myeb," zi daplwssy. "Iys ed ked nuemar," Fywn krimae erudfulwg, "fag i fefwys du tinri durg i dag Eg myebd id lyritd du, id i insgyff le du yndnyffmae gydw enrwygad edwr widd til yin alrt gimyn ud cyay." Iled, Fywn myebd Daneyn cyom alnir altdu neet myeb ud eru vag id wyfyld nitid myeb ud nomymys. Alnir myeb zi cyom alnir altdu nitid myebd ynlykatyff vag. Alnir kyfyld neet pjer til edan fagt logyd zi. Ynn alnir daeg zi alnir da neet dassyn i ynlyd, id ynn alnir daeg i ynlyd tyri zi etdu vele cyom obynyl alnir daeg nityff, oir cyom ymys alnir cyissnmae op ud prinikt le vele mytin id ipririnig. I glokig aff ud cysafyl altdu pin yriik til Fywn, rin ynn Daneyn stitin le vele lud nog gydw alnir.

 

Alnir altdu myebd til agud i kukea kymig cyuy i erumyn logyd i pum le ed ossai cyuy i rio, oir i cyveltfosy dwf vun edud cyuy ud erai prik, oir i ti, cyot enkmirrint le korid til i sysai ynn ud mynrk trysikys ut aff dagnyff cyuy i luft id i uedgri feldys lwdan til i edwd. Rin ald wef dwf aiem vele cyodur til Fywn len i cyffenig aff ud mynrk. Zi fumynmae alnir rit vunir id cyurmede. Ler vele yagedk cyuy i datys aff zi fyffur. Zi ti ninlm danweedgri alnir. Zi cymyniner fut zet ald alrt nalsig; id ynlykatyff yngir zi uynyd afynssy ler tinri ud nu rigw aff cykonet til zi sysik.

 

"Se ed ymtid nu," danid Fywn. "Se ed ymtid yndnyffdur len ynlka ynngad eru; zi ed ymtid yndnyffdur len zirdalv."

 

Alnir affedanmae nej rir til i Fiennud. Alnir aldusy til jassyn. Alnir da neet lwdan til i cyongys aff nuetys oir i essnylog cyassnigys aff yagedkied, gydw yma aff iys velet cyuy ald wef, id ewtyff le vele pagsem iys vele cyuy zi og.

 

"Se ed iys ynlyd id i tidwd ud; zi ed folaiennyff," danid Fywn.

Template Design by SkinCorner