Aug 27, 2012

Oedi dwf yuir – Kapidul IV

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

"Ynn du altdu pin fagt gydw ud leg i keeays velet oynirassgyffd. Ie velet cyissnig logyd i alktys aff i Dun, id i Plom aff Ymaud vele rit im. Zi, gydw zi altdu ud eai dwf og, kymmae ut le i riaier aff i Fiennud vele komig ovan i umanenssys til i Dun, idd zi dan logyd i afalin til yudun du."

 

"Ed vele neet Cyuy," danid Fywn.

 

"Ed poida jeer rigw," daplwssy Sysniriv Kronin. "Ed altdu jeer elmvag idd jeer sysik, id i undys, Dilo id Cytio myn, velet rit cyid."

 

"Ley velet rit cyuy," danid Fywn.

 

"Ley daenenmae til edan rit cyid," danid i darvagt umblwg

 

"Sassyn os iys dunmy," krimae Fywn.

 

"Wi velet loairritfoil," i darvagt dudasy. "We altdu nitid yndunn Fywn til pakorin logyd ud komflugmri vag etdu altdu pin fyfygt, id we sgu du kyfyld neet alrir daetinmae Edann Einir oir idfemynerot i Lokmynnenkys. Gigyr we urssd vag myndy til sadan os goud ut til yudun du, rin til myeafn zirdalv cyuy i Dun."

 

"Ed vele ked urgig," Fywn cyomdandud.

 

"Se wyfyld neet edan dadusy," i darvagt wenimyd. "Se  krimae til os, 'Sadan rig goud til yudun yin myeb'."

 

"Enlysom!" danid Fywn.

 

"Se krimae op os, Sadan rig goud til yudun yin ywsi, i tudur aff i tedi le ed neet poirn.'"

 

"Enlysom!" groenmae dup-vunid Fywn. "Se dan yot jeer anidanenti le altdu jeer elmys aidasgyffmae ut til zir."

 

Aff le yneys Fywn dadun ald dui vag ald ogys, dassnig yma le alninmae.

 

"Sassyn op jeer dunmy," danid alnir.

 

"Se dan til le elmys, id ynn zi daetinmae im i fiker myfdunmae dayr dui. Etdu rasgyffmae zi rit ud enzel rod, id, dumae we cyissnmae, zi unanidanmae, id vel zi altdu pin ler vele ud fenwn aiejenig id zidudanig.

 

I fenwn cykymdunmae id pyfynid yot i dwdfwd aff i Dun, rin i yfyndys le velet logyd fmyw na zir."

 

Fywn yairymmae op alnir gimyn ud loai edwr.

 

"Ley tilok zi logyd i tiel--"te zidudanig darvagt flyridurnyffmae.

 

"En!" krimae Fywn cyuy ud durur aiem.

 

"Idd ie drassynissid zi paka til i fiker le daenenmae til edan Fywn. Tri tidys zi proti fagt id tinri pyfynlog til os, id tri tidys i undys tilok zi logyd i tiel id drassynissid zi paka."

 

"Du aiilod til cyissin!" i Alpt cynenirmyd.

 

"No, riaier, we dan, rin zi vagiedgri cyom we goidd til zi; i rirkveld yfyndys vagiedgri fagt, id le ernyff le daenenmae til edan Fywn unanidanmae rit im. We velet myft cyuy i rov garys, yairymig yifyd os id aff eek ynngad, id lwdanig til i aion aff i wesy idd i ewgaiag aff vag alritys."

 

"Fagsadan os, lwf riaier," i darvagt krimae. Rin i rirkveld kapiman systi alnir nej ewsvel. Alnir aiilod cyom obynyl alnir velet dum id fifi, id nun id nomymys alnir nalys femyniblwg op ald prrit rit ald nysnyr idw, cyom obynyl alnir wyfyld dolodan le idan alnir va cykumyn edan dodu id kyfyld neet kaikub.

 

Alnir widd gigyr, nalsig op ald prrit, til ald ider rom cyuy i Dun, id alnir vele neet dassynn nomymys gydw i myebnyff aff le leg, niir tilys i ryrfys roys ovan Yoy Salda cyuy i yagnir.

Template Design by SkinCorner