Aug 19, 2012

Oedi dwf yuir–Kapidul I

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

EYNSY vele druig nig, id i Fiennen-Finiud altdu afylwdasy til jassyn nej rir le leg. I yfyndys velet edesy til il, id ud gymyys, emkrigd Yelt tissnud.

 

Gydw rin vel cynedarnyff cyoafrlwg cyuy i eynsy, ekdur ie goud cyuy i leg, id undys vel dussyn i lun logyd ir riywr. Ie velet ninkig gigyr, durg i golog-skafdud, dunir-felafid eyn, ynn ud fenwn myennid plotys logyd ikit, id, rit le myen, yma ruigag vagiedgri: i rin runid, i undys sysnyn fengir, id ud furywri jagnyff komrintid.

 

Fywn myeb ud jagnyff aff ynlyka ur, id, rit Dilo id Cytio myn, alnir utaidapnid i rin id undys aff ald treap, tilys nityff myeafnimae cyuy i lwmpid ynlyd rin Fywn, i tvo yfyndys, id i nimbmy, cykon fenwn. Iys, id i oksomywninil pyfyliel, rusy va ie dantid, oir ovan va ie cykdanmmyd; i cyolwmary pum va doenzmae enleaf id cykon cyuy i figlyd, i oksomywninil klump aff pumys le iynd cyot cykug cyom ud iyn oeays onig, id i ritlwg garys le aidasgyffmae til onenloget, id le afynssy id dapt id cywung undur i daeze cyuy endminda, ridumik dasgyffskuldnyff.

 

Cyuy ald weliai fefwys Fywn vele insgyffoil, id nun, obynyl daenennig cyner, alnir vele insgyffoil. Ler vele nej afynssnirint aff ald edan myeb yfyndys le alnir da neet yndun; neet ud twet oir flwg aff i uynyd, neet ud kik aff i our oir cyvad le vele neet cyignaymsikanidd til alnir. Rin op iys jagnyff ynlykatyff cyignys i undys sysnyn velet neet unduraiilod logyd ir riaier.

 

Alnir altdu nitid dassynn im cyuy gigyr eerig flwkt. Ie velet nai utdurlwg cyagafnmae cyuy etdu, rin ie da neet egie rit eerigag, nir da ie gjudun ynlyka mynti yot alnir gydw i enkvagengig vagt va alnir nitid cytiedunmae til giynn ynn ie cyfygt etdu.

 

Ie da cyissyn aff alnir, rin etdu vele ud cyissyn va alnir kyfyld neet kompdaesy. Ler vele ud erag id ud aiatrint cyuy le dup ogys, id alnir kyfyld neet fagaianud va le erag yakt edan, niir va etdu vele ie cyfygt til kopyny. Nun id nomymys ud aff i undys cykymdunmae ud uynyd cyuy foil flwkt, id yairymmae, neet aff Fywn, rin loaimirlwg pakvelt, ovan i cypriinig id cynmynig velilegig vel ir komnenywpys aff i jassyn altdu unanidanmae. "Le enda cyissnig gydw i ynngad yfyndys," danid Fywn.

 

"Idd dok ie doud neet giynn fengir! Fengir etdu, ud Vydan!" alnir runid, "Glok etdu ut, ud eo'myn!"

 

Etdu vele len ie cyissnmae aff alnir, i cyissyn va alnir kyfyld neet fagaianud id altdu nitid dassynn op ud jagnyff. Ie da neet fengir etdu, nir glok etdu, rin ie tilgiynnmae cyimynti til cyimynti id cynelet til cynelet, tilys i klwnud gred pokaikubys velet ud naktir id weninig aff afynssnirint.

 

Fywn rinrynlilmae. "Le doud neet wemyn i ynngad undys til agud oir til korin op iys jagnyff," alnir yurmurot, id alnir vunidad va yakt edan nedanig idan le cymyniner uynydys.

 

"Te fenwn daened kynlir", ald insgyff dudasy. "Va ed etdu, ud Vydan, yin alrit? Na zi, ud eo'myn! Aldit id fagt, yin myebys!"

 

"Talrir ed goenig id til cynir cyuy le tir dok," ald sysai widd op. "Se ed neet aidasgyffmae til i foil, nir tvodul aidasgyffmae. Zi yassyn utdaenud gwdlo Dilo," alnir insgyff trasiglwg.

 

Ie velet dankig durg ud gsat vymaey cyuy ud aieedy, cykon, cynelenad flwkt ynn, plotys, i fenwn aldunnid id myny op i garys, id etdu myny rit i ru aff ud tir le ä nej ewgai, idd i myedetir aff ud le ed neet drutinmae.

 

"Alrir ed ud enirnyff," danid Fywn, yairymig cyuy cyomtilnedrint.

 

"Se ed neet wenid," alnir danid. "Va ed zi lyig neir fag?" Rin Dilo id Cytio'myn da neet aldun; ie tilgiynnmae enrwygad ik til ir sang-aidasgyffmae myet pokaikubys, id tinri ewymid op i fenwn.

 

"Ed ed ud myet dolodan", danid Fywn afdursamlwg. "Le alrir zir," alnir krimae.

 

Rin alnir vele nomymys cyomtilniedgri, gydw i undys da neet dolodan. Ie myennid id duadursatid yifyd i fenwn, fenssnig dayr sysik, id rubbig raynd nas assyn dayr alys.

 

Fywn tinri ewymid len. Ald sang dardunir vele lossrot cyuy ald idw aff i trrit, id ald cykelp sgymda vele cyuy dayr cyeetet, rin alnir da neet sysbrusgyff im, gydw i fenwn id i tvo yfyndys tissnud til duadursak rusy alnir, idd i fenwn vele cyom opynirtinywpaffe yot alnir cyom i yfyndys velet; gigyr le ynn ud ynlynt nys vele trrit cyuy ald ninlm, etdu vele cyom oft ud fenwn dwf yuzzmy cyom ud yfynd ys.

 

Cyuy le erudsam syskap alnir tinri til dad Ymaud aff Myedur, vel i folk velet oynrassgyffd til dassyn i yfyndys id i fenwn id i Alpt id needys ynngad aff i jassnur le altdu zet ut rit im.

 

Ynn i ynnedys daetinmae day, i Alpt ticd aff ald jagnyff, id etdu vele edesy le gigyr ud fenwn yridun neet edan dolodanmae, rin le etdu cykumyn edan tipt id kynyl tradud, id le etdu cykumyn edan i nit fenwn aff i Fiennud. Rin cyoma aff le ynry ernenmae Pra dwf elirymd insgyff le cyom Dilo zirdalv altdu korin logyd i Cyi gigyr iys fenwn yakt alrir korin ut aff i Cyi og.

Template Design by SkinCorner