Sep 27, 2012

I Ašetricrui di Ilmela

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

Eiżipěr curu to mier úpet a e pecąin tea meziripul šetricrua: iza iz ce verdižie i Tasmele.

 

Žit alu, alu temelea no minea peic; aleujai no žepin fetŭnla tiąco alozre cani cucapen; njuéd upa a cucapěr in tua anta etre rědere ĭ? Daj noepulcsi di si lecpeiša di si ante; žu ire no cecuděila ącutai are pejal uner ėcŭrĭct, izve nasta zinea tea ulinfie. Tapecat, uner alozre nje me njemeru onmeru la acpaşa, žure rifere e ricapsi di si poš, li edeoa re iel dęrtean žepnea ceănčre dipesu njeic mi si ceasea ornemesea; že, žico ire njeid sulfa si ičinicea co si ditcaplepe i izve pardive naste, uner cozre nje no alde aredi peacu te dea me. Daj no alde areji:

 

paste njé njeisu ire peacu pupri? Paste njé? I, re reičazucu. Njeisu żi alu nasta in esper, cecudeize, pucpua; daj njeisu żi ta aleujai peid fetuizai co paitatai ceălru fal tat cŭldeu uner si onşale. Alde pepre a me temelě, že, ipre pediannca mi ceafiu daj ilon ta alu naste, ta aleujast, ta alu aldeizi.

7-loopscopes-210412

Tate iz ce pe rucaste di ąašetricruądi Ilmele: mier úpet a e pecat. Ti ejte, culdi tudead e ejte? Ipre cucperde tajsi in iel cananfa; žit tajsi tea cucapere el cucape. Zucre la pudi cucapěr peic žit tajte? Ičazucu tajte. Daj inautri, že, tazautri. Daj ąunşast... ta i unşai ulei deoše alozre ą pa vevět mevěver li tŭltri. Že, de di cucperde te vevěcuecpuér. Mi ceălcu uaea si afanste ca fetŭné ei ané tat cananru a rat tajte, tazautri daj pavevet. Ia el vendi co ąunşai tuad el farun. Jazút! Njé perincu tasta si onşale!

 

Ce onşala pate. Tasmela upe ce afanri, mi fetri daj tilde el cananru cŭrintre ro annsu finere di si cucpere, orcre tilde tea cosi a perier ro nedesu, uid puco a perier ro dean... uid anpilre ta de fusvěilri pe faer i ce nomě... ei i pašoşai etacperde padeatai el desu, tate cŭste Tasmela ro annsu i ce cucpere.

 

Tate iz ce zideteic šetricrua i Tasmele: cŭrier cucre te alore i nededea di

uid annsu, ei i pašoşai peid padeatai el anmeno ei pe derifa.

 

Cuarpěr si supa, cuardere nje trintfi ce supa. I unşai tuad el suldede.

 

Te gede tevevet, cuardere nje pe gede tevevet. Feie! Anet mi alde isfiza iel fitre di Kešunli! Upri! Puldedea naltan eo zepejre co arenna uid fastre di fitre ver ti tŭltrit. Ia anet žin i zaz,re ca da peacu, no alde ic cueicu!

 

Izve iz ce trinzfia ašetricrua i Tasmele: re eco peacu, tean cueipe cueicu te dea zier Ilmele. Daj aste eitoca žo cueicu. Pudei, ia re žepacte, puldeal i unşai ro cŭldeu, žit dealai di cucaer (iza faš tŭltrĭver tevevět mevet!) daj to aldeizre riderita ro zepejre (no cuardere ecpri, de te cian tasdere in iel de ei ti cucpaşfite... jipen! njé aleinic i fitre ai cucperan!) daj Ilmela areic žisi in si zimeteceaste cucape. Žit alu, alu temelea no minea peic, mi decide aste aleon. Re tepa, re pudi tepfi, are žit žo temelea gesi zinea ildeoeir... mi faš i mier Ilmele.

 

Ia re dujucte: eiżipěr curu to mier úpet a e pecąin tea meziripul šetricrua, iza el si verdižie i Tasmele.

Template Design by SkinCorner