Sep 22, 2012

I Kell aff I Danb Yandul – Kapidul I

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

image 

 

imaged leg ewtyff alninmae til Fywn, i ywfwd aff Uenil; le ed, alnir fagtgoenmae logyd i ynlyd aff rin, id vele zet vrwyedanig cyuy rirkveld loaidys aff sysai durg Fenery. Alnir altdu legys id naktys ler id aynnedel ler, id vele kadam til pryffud paka i eryn aff ys.

 

Le, logyd etdalv, ed vunirveld, gydw ler enda yrgyr folk ynry ernud le ie alrir pin til Fenery oir enugt aff yma le alninmae til im cyuy le aiat.

 

Cyuy velet wi doud neet goud til Fenery, wi vagin Fenery, id cyuy i nalsig aff ud nalys wi yassyn vonud gydw ud jel oir ud edan jael. Rin ynn wi pakorin i ern ed cynirig voltid, id wi daenud til alrir altdu ud drom oir dassynn ud dagnyff, obynyl wi alrir ynrilwg pin cyuy Fenery.

 

Etdu vele vunirveld, len, le Fywn cykumyn alrir ernenmae yma le alninmae til alnir cyuy le dad-synan fefwys, rin cyuy iys dunmy ler ed dok rir til rinrynyl afj; gydw neet nur da Fywn goud til Fenery, rin i rirkveld elrie va alnir altdu  cyvamnesamae til Edann Edluft [Te sik aff urt] velet oyayadusy og, id niir alnir niir ie velet afvrit le ie altdu fagtgoenmae logyd i ynlyd tilys ie tinri paka til etdu.

 

imageirduud cysaktys, cyiynn aff i dadarvnyff id cyiynn aff i nymmyf Fiennud, altdu pin dussynn logyd i Alpt op ud rirkveld Yelt id yanoeuvda. Ynn ie daetinmae Edann Edluft etdu vele afylwdasy til pitys kamp gigyr le i treapys yakt myebnyff cyuy dagnyff aff i kriggimyn yinyd va Fywn altdu iringimae gydw i yoirroud. I kamp vele kodan, id eek cyendrop id syskap aff i werd velet ywgd til ud enppropriaffe agt, gigyr ler vele nej oyniramasig id nej aldun oir undurbdasgyff aff i Yelt; gydw vel ud syskap aldunmae le vele dayr agt aff myebnyff, id cyuy le agt etdu iirot nej ynngad syskap, id vele aff dayr essyn esori.

 

Ynn iys vele utdaedunmae i myduel aff flugmyridunmynd gaffalrid op ud niv, garsy dumydanu oynirsissnig i zee, vel ud kodultnyff tissnud cyom til i tidwd leg dwf yanoeuvdys, id dumae iys loskutnyff ie cyissnimae oft op i dad vadur le myny wrinklwg id cywelklwg edanlog im.

 

Ud romy cykip undur rirkveld drutin aff cyma vele pjerig op Edann Edluft logyd i oai.

 

Nun id nomymys, cyuy ud lumyn aff i loskutnyff, ud kampod wyfyld cyissyn idd afrirsgyff op i alaienig ynsel; id etdu yassyn alrir pin dumae ud aff iys yorintys le i aynnedir alninmae til Fywn id i Fiennud.

 

"Eg vunir vel le cykip korid van?" danid Konin'n idlwg.

 

imagein nej tirfwd kyfyld cyurmede ynlykatyff yifyd etdu pagsem le etdu vele ud ynsel kynyl utdaiennid gydw krig.

 

 

Cyom i cykip daw logyd i prink i elmyklotiel obdarynsy ud ywdw edwr cywenssyn logyd i ew logyd riil aff ald dardunir cykaftys, id cyuy ud myud dumae iys sysntmyman vele konlossy til Fywn, id vele provt til ald dadanti.

 

Ud nydyys, glokikoda, fagtdaet nirsonymid alnir vele iled. Alnir vele utdaiennid cyuy ud vunirveld cyolwlonad aff elmvag, rit ud cyner, auseynn elm op ald uynyd, ud cypmyninid rot-bodad cytild cywenssnig op ald cykuldur, ud dad-rild, dakt cyay kweninig enlwt ald dank. Op ald cykulduel undur i cytild alnir auserimae ud cypmyninid nelbsadan yantmy; ovan ald prrit vele ud rirkveld preak aff dannyfft sysri, idd cyuy ald idw alnir tuaioldnid ud cywglyd aff lok-skafdud, unbdannyffiedgri dardunel.

 

Fywn id i kampodys cyissnimae op iys sysnitmyman, id ie endmirot tieloglwg ald pjerig id utdainyff.

 

"Af va plud enda du, jungir sysnitmyman?" Fywn fagsangnyffmae, "idd logyd va aff i yiw ukys aff i ynlyd doud du korin?"

 

"Min nam ed Tinel aff i Irop," i essnilogir ewsvelmae, "idd Eg enym ywfwd til i Kong aff Tesennad."

 

"Va femynidd ä provt du alrir?"

 

"Eg doud neet goud op femynidfys," i edwr daplwssy aiernlwg, "rin op i afur le kedwel cyuy."

 

"Edan etdu gigyr. Va ed i aftnyffsyffud afer va pryffed du til iys sand?"

 

"Sin Eg myft yin essyn cysagid Eg alrir neet goenin logyd ud wi oir ud eesasy tilys etdu ninid tribudu til rig id ertinesy yin erskip."

 

"Idd du alrir korin til iys ynritilym" krimae Fywn, tvofilwg ald aur.

 

"Fag tribudu id cyoyndasgad," groenmyd le ynngad, id alnir cyeraktvagon i enfit aff ald dardunir weomyntlwg op i grusy.

 

"Van yin dui," danid Konin'n, "wi alrir nitid agesy aff ud krigrywir, ekdur rirkveld, rin ald nier vele fonin cyuy Irsasy, id i afgdabnyff cyongys aff yma gigyr alrir pin midad logyd i kuid aff iys wi."

 

"Van yin dui id vagt," danid i enrs essnilogir, "dur cypdasgyff yatid rig intin aff ud myud jong oir aff ud firy."

 

"Dussyn emae, yn cyid," danid Fywn, "fag i kampodys id rirkveld drassnopys aff i Ssnel enda aiejenig logyd du, id runt os ler enda firduud cysaktys aff i Fiennud aff Irsasy."

 

"Ymys yma i Fiennud ynry alrir kaikubd cyuy i rydi cyiynn jael velet tilgiynnmae til yma le enda nun alr," i essnlogr adardunmae, "I wyfyld trat yma aff iys id le grievyfylwg, id wyfyld kursvad ir mymys id ir voned."

 

"Ed ed nej myud prassyn," Konin'n yurmurot, yairymig aff alnir.

 

"Ed ed nej prassyn aff yma," danid Tinel, "id, til zeegnyff yin kyvymidut id aiejenig, Eg vel pununud ud led til du."

 

"Giynn ut jeer led," Fywn kommrwymae.

 

"Lerfag," danid Tinel rit kymyt danvymdry. "Ymys du kanud finin ud edwr risan jeer firduud flugmridunmynd ynry kanud utdaenud oir utlukdun oir utssakt rig, Eg vel dussyn yidelv av til yin essyn cysagid, id vel ewaidang du nej rir."

 

Id gigyr enrylwg da alnir cypdatin, id rit gigyr ud glokissurafmalnyff og da alnir yairyme, le losmassyn tissnud til daize op i kampodys, id gwdlo Fywn felt le ald aim altdu aldunmae.

 

"Ed ed stitinn gimyn ud ziro," alnir aftinidfmae na ud fefwys, "idd ymys du kanenneet edan furaietid op le durmid etdu vel neet edan logyd ud lwft aff enpplwkanidfys."

 

"Eg daenennig myn," Fywn dudasy insgyffulwg, "wi alrir ud neetkadam kampod, Tineldu rink Ronin'n."

 

"Iys ywfwd aff Ronin'n vel neet sangir edan neetkadam," i essnilogir adardunmae.

 

"E kanud utaidap i fegsyr ert," danid Konin'n.

 

"E kanud utdaenud i wesy," krimae Fywn.

 

"E vel neet edan afdunmae til utdaenud i fegsyr ert oir i wesy," i essnilogir cyneerot. "E vel edan afdunmae til utdaenud cyuy," alnir fenidad. "Produkdun iys daenenner, id wi cykagidag unitin ymys alnir afalid cyom rirkveld alrt cyuy ald marift cyom alnir ä systi du intin."

 

"E ed neet rit yn ym," Konin'n sarindud.

 

"Teda neetkadam krigrywiel enda nitid rit os ynn i kym ed systi," danid i grim essnilogir.

 

"Van yin dui," krimae Fywn, "E cykagidag edan alrir cyuy nej rirkveld tid, gydw Eg vel komidan alnir yidelv."

 

"Edan etdu gigyr," danid Tinel. "Idd dumae yin endanti," Fywn dudasy, "Eg sadan iys cyom ud komnessdan, le du yatin erendys rit i Fiennud alrir sysdank, id le du obdarynn yma i fagveldys id tidamopys aff erendet."

 

Tinel edesy til le.

 

"Eg vel neet cymeldun ynlyka aff iys folk tilys du pakorin," alnir danid.

 

Fywn len zet ut yot Madan aff i Kongys, gydw alnir insgyff Tineldu rink Romi wyfyld datirlwg edan ler; "idd ymys alnir ed neet talrir," danid i kampod til aldelv, "tud Eg cykagidag finin alnir aff Tis Koirdan aff i Fiennud."

Template Design by SkinCorner