Sep 23, 2012

I Kell aff I Danb Yandul – Kapidul II

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

imagelnir altdu neet goenin ud rirkveld avaiio logyd Edann Edluft ynn alnir tinri til ud itrikadu, glomsam olys, vel i pumys daw gigyr loklwg id i undurgroidd vele gigyr ud cyprut id tuk le ud kyfyld neltilwg nedan durg etdu. Alnir ernenmae le ud figlyd altdu enmym pin altinmae durg i olys, id alnir cyfygt gydw ys. Etdu vele ud duplwg cykeanid, olilog yngir, id etdu dan oir wriggmyd durg i esa sanget aff i olys.

 

Til iys glomsam dassyn Fywn istinid id systi pugdys, rin ynn alnir altdu ninetsneletid duplwg cyuy i ink cykog alnir agesy ud lud aff klumpig id cyelkyff futaiepys, id alnir daeg komig yot alnir ud durur, eynlir-weynesid ernyff; ud weld, yopairyfyys, sysel-udnimae, grot-afsy gigantig, myeid cyuy nityff rin ud cyik-systi, cysam-saierot, danb-felafid yandul, va cynimyngmyd id saninnid assyn i tinlynys aff ald grot aidani afed. Op ald aiamninig marift ler velet rirkveld prokeeys aff aiifelys le velet fagmid gimyn, rin velet grotssr len, ud pot, id eek tid alnir dadun ud fut neir etdu cyastid id cyirdud ud aidapdalfoil aff cysam logyd i cyunk yngir.

 

Fywn altdu nitid dassynn i gimyn aff iys nyfdyf tirfwd, id alnir aiilod sysnizig op alnir, loai cyuy ud yairyme aff cyomtilnedrint.

 

I rirkveld edwr cymudusy alnir.

 

"Yma myn, Fywn?' alnir krimae. "Ur doeneys etdu alnin le neet ud Feniud aff i Fiennud ed aff i ew aff ald kapiman?" Aff iys eragnyff Fywn goidd paka ald witys.

 

"Talt ed tilo sang ud aiagi id etdu ed tilo itrikadu id drutinig til edan ticd, og Eg alrir nej tid til cynir nun."

 

"Dok cyassyn etdu nun," i yopairyfys edwr afaiejenmae.

 

Fywn, lerfag drutinmae, ticd aff i komig aff Tinel aff i Irop, aff i umannyff i yilkofir altdu afkimd, id le aln, Fywn, vele av til Madan aff i Kongys til finin Tineldu rink Ronin'n.

 

"Eg yndun le eremir kynlir," i grot edwr korindud.

 

"Ed alnir i kampod alnir yatid aldelv ut til edan?" Fywn iirot.

 

"E kanud doud tvomym cyom yika cyom alnir danid alnir wyfyld doud," i dyad daplwssy.

 

"E wop niah utdaenud Tineldu rink Ronin'n," Fywn adardunmae. I grot edwr jeerot.

 

"Sassyn le alnir wop't utdaenud ud rwyaldynud, lwf alrit. Iys Tinel vel gwdi i kvage logyd i tid jeer Tineldu afgined til intin aff aieltig."

 

"Tud," danid Fywn, "I nej sanssir yndun vel til cykymdun, oir ur til afskuin i nedy aff Irsasy."

 

"Eg yndun ur til doud iys cyakys," i ynngad edwr korindud rit ud sangsam nisgyff aff i uynyd.

 

"Ymys du doud," Fywn aftnyffid, "sassyn etdu til rig opp jeer nedy."

 

"Eg vel doud esgyd," i edwr daplwssy.

 

"Doud neet cyissyn ynlka weir gydw i rrity-sgid, sangsam-dagafnityff ywfwd aff Ronin'n," alnir dudasy, "rin afdun rig til daenud jeer danti, id, logyd iys dui, Eg vel edan enet aff i foai."

 

Aff iys i Alpt tissnud til sak.

 

"Min ked eresy, du alrir ynryk nog til pryffud i tvo tild aff cysam le enda saierot op eek aff jeer yandul-svadys, til cyassyn nityff aff jeer ynsgad aiifelys."

 

"Van yin dui," i edwr krimae, "talrir ed nej tirfwd cyuy Irsasy rin yidelv kanud syswenud le danti. Eg afetnyff ud kanz."

 

Fywn edesy len. "Edan etdu gigyr," danid alnir. "Idd nun, cyassyn rig jeer nam?"

 

"Eg enym yndunn cyom i Kel aff i Ddanb Yandul."

 

"Yma namys enda namys," Fywn ewsvelenmae, "idd le og ed ud nam."

 

Ie pakorinmae len til Edann Edluft.

Template Design by SkinCorner