Sep 30, 2012

I Kell aff I Danb Yandul – Kapidul VII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

"Va doud du dassyn?" Fywn fagsangnyffmae aff i elmklotir.

 

"Nityff," le edwr daplwssy.

 

"Sissyn nomymys," danid Fywn.

 

I ail-ogid edwr myfdunmae ud sysik, ti id cykelp cyom obynyl etdu altdu pin auseynn op i wesy, id alnir yairymmae avdanin rit ud immobimy afdulnyffag.

 

"Va doud du dassyn?" danid Fywn.

 

"Nityff," i edwr daplwssy.

 

"Eg vel cyissyn yidelv," danid Fywn, id ald rirkveld pru edannit avdanin idd glorid enfer.

 

I elmklotir aiilod tidwd, yairymig rit ald cynin sysik id unsswenen kong, lwdminda og.

 

"Va kanud du dassyn, O Fywn?" danid i elmklotir.

 

"Eg kanud dassyn nityff," danid Fywn, id alnir pujekdud nomymys ald grim, duima erunt. Gydw etdu daenenmae cyom ymys i elmklotir yairymmae rit ald esa sysik, enye, id rit ald alndys; rin Fywn preaid ynkdudlwg op avaiio rit ald naktirot id dannimae pru.

 

Ie cyissnimae nomymys.

 

"Va kanud du dassyn?" danid Fywn.

 

"Eg dassyn nityff," danid i elmklotir.

 

"Eg doud neet yndun ymys Eg dassyn oir ymys Eg cyurmede, rin ewtyff afynssid," danid Fywn. "Talrir ed ud trampmykys," alnir danid.

 

I elmklotir edantinri len ud og, ud aiifinad, ud ednin ut-tritig id danmaskig aff ti-snan avaiio. Aff rydi alnir stitin.

 

"Talrir ed ud aiov," alnir danid.

 

Id aff le i kampodys sysnizmae og, aiogig ungrilwg enfer, tilys ir ogys edantinri fumynmae rit ud plu dursges id ie kyfyld nej sanssir dassyn gwdlo i cyakys le velet ner til im.

 

"I," krimae Konin'n triumfmirlwg, "I dassyn ud aiov."

 

"Idd Cyuy," krimae enrwygad.

 

"Idd Cyuy."

 

"Eg dassyn ud edwr," danid i ail-ogid elmklotir.

 

Id nomymys ie yairymmae, tilys ir aiogig ogys daw lom rit duur id syswenenkys, id ie daeg pumys le aiilod ewymid id cyaff neir, idd feldys le wobbmyd id cynan rusy id rusy cyuy ud gidlolwg cywirlwg ynlyd.

 

"Talrir ed ud edwr," Konin'n ragenmae.

 

"Ud edwr ler ed," krimae enrwygad.

 

"Idd alnir ed pryffenig ud edwr op ald paka," danid i elmklotir.

 

"Ed ed Tinel aff i Irop pryffenig i Kel op ald paka," alnir groenmae.

 

"Te rirkveld cynentit!" ud edwr gritdud.

 

"Te no-ked!" ynenenafd enrwygad.

 

"Te klwnen-alridud,"

 

"Lok-dantid,"

 

"Danimsaltinmy,"

 

"Sysamdymy-uynid,"

 

"Aldynen!" runid ud kampod.

 

Id alnir nalys ald fedtys engrilwg assyn ud pum.

 

Rin i ail-ogid elmklotir elmklotid tilys ald ogys cymymmae id edantinri tisy-nanktys, id alnir aldusy til edan ud edwr id edantinri ud optik.

 

"Ynndun," alnir airisy, "ynndun tilys Eg cykruv til ud ynngad ik aff dagnyff."

 

Id ie ynndunmae, cyissnig nej sanssir op le nelbtilwg nirtiptibmy cynitin cyuy i avaiio, rin aiogig opp i og aff i elmklotir cyom obynyl ie wyfyld ninetsnelet etdu id cyissyn durg etdu.

 

"Ed ed i Kel," alnir danid, "bryffenig ewtyff op ald paka, id isy alnir nomymys ler ed ud aiov."

 

"Enda du datir?" danid Fywn cyuy ud aiem le rommyd id weafdasy gimyn fenir.

 

"Ed ed i Kel," danid i elmklotir, "idd i aiov isy alnir ed Tinel aff i Irop puynnig til tunssyn alnir ewymid."

 

Len i Fiennud sysnyn ud ragud aff ultafjywp, id eek edwr daizmae ald nakbel id kedmae alnir op pole keekys; id ie tuaioldnid alndys yifyd Fywn, id ie ledd rusy id rusy cyuy ud rirkveld zirtil, ragenig rit sakdur id damyf, cyuy i ekaisomy va nur korid vel gredlwg ewgai ä pin id ynnti le popy jul ä dussynn etdalv fagt.

Template Design by SkinCorner