Sep 18, 2012

I kymyudd prawl aff umaudd – Kapidul I

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

I kymyudd prawl aff umaudd

 

"Eg intin," danid Klufdulil Wetud, "talt obynyl afilwairinit vele giynn assyn Fywn, etdu vele Fywn altdu i daetys aff cyid."

 

"E altdu elfsat rwe dolodanmae," danid Konin yn enmienblwg, "idd du yassyn kym le i daetys aff etdu ymys du gimyn."

 

"Yma i cyam-- " Klufdulil tissnud elkerintaffynlwg.

 

"Idd etdu vele du le komrintid cyid," Konin yn dudasy.

 

"O! O!" Klufdulil krimae. "Velfag, du enda cyom yika til feltsamnyff cyom Eg enym."

 

"Nia," danid Konin yn, "fag du trafud rig enet."

 

"Idd ymys wi altdu neet pin danagmaffed-- "te ynngad groenmyd.

 

"Danagmaffed!" danid Konin yn, rit ud glwm le systi ald peld aiitin yma runt ald sysik.

 

"Ja, danagmaffmae. Ymys ie altdu neet korin risan os Eg aiil intin—"

 

"Niah jeanne intin ut lut, lwf alrit, gydw du id Eg enda aff ermae logyd sag."

 

"Talt ed ielrir," danid Klufdulil, "idd ud edwr yridun aiek logyd ud afilwairint. Korin rit rig, yin lwf, id sadan os dassyn ur i jungywr enda cyentisyg cyuy i cykosa. Ud aff im ä ratzir ud yngir rit alnir cyom ud cyaysman."

 

"Niah jungaier ed ynylka ked rit ud cyay," Konin daplwssy.

 

"Du enda daet talrir," danid Klufdulil. "Ed dussid ud ked cykirnyffe edwr gydw le vanir."

 

"Jongys enda ked nog rit cylwgys," Kopero dudasy, "rin udur gydw edunig ir fumyn id daenennig fagt logyd ud cysakt, du kanenet dumyn op jongys."

 

I tvo pulky rin cykymdunmae yot i cykosa aff i Fiennud.

 

Etdu alninmae le Fywn rink Uenil altdu cyummonid i sysnitmyrin aff i Fiennud id ir wiynys til ud afnet. Ymman tinri, gydw ud afnet giynnn logyd Fywn vele neet ud cyak til edan erulwnmae. Ler vele Goenlil yoir rink Yoirnud id ald folk; Fywn dwf ywfwd Oedi'n id ald cyodon Onelb. Ler vele irmod aff i Sysny Sysik, Tineldu rink Ronin--rin iled ler velet tilo yika til edan ticd aff, gydw yma i pimynel aff krig id cysakt-tilirkeys aff i Sysnel velet ler.

 

I afnet tissnud.

 

Fywn cyaff cyuy i Alpt Kapiman dwf cyitpsatys cyuy i yid aff i fagt; idd fenkig alnir, cyuy i agt aff nedy, alnir agtd i yirtfoil Goenlil rink Yoirnud; id logyd iys, dangig op oir ew, i adlwgys aff i Fiennud tilok eek i agt le fitdud ald gard idd paffrimopy.

 

Na ked edunig, ked sysdasgyff; id na ked sysdasgyff, cysafen--talt ed i agin aff ud afnet: gigyr ynn eek tirfwd altdu pin darynsy rit neernyff til i dad aff dufad i rinmyel auserimae cyuy cyiig, id jeynlilmae trinkig-agid, eek enweg dayr tii aff sat, uynydy lwoir. Len i jungir ziroeys gdaw vun id enuinkywri, i mynkaikubys edantinri sysntmy id nedy, id i nuetys edantinri vuniel aff yndudimys id pupeky. Veli og aferid cyuy le cyomdamblwg, id op Fywn veli og vele cykymdunmae koptinuymay cyuy i op aff ud gmynti logyd i rirkveld, egnyf ziro.

 

Goenlil stitin til alnir eroynry i pagid idfriaiymay.

 

"Talrir ed nityff wemynig til iys afnet, O Alpt," danid alnir.

 

Id Fywn glwmid paka til le og va daenenmae ud kynyl aff dunirag id erendet.

 

"Nityff ed wemynig," alnir daplwssy, "rin ud kynlir-fagmid syokt." Ud krier aiilod ewymid len, olinig cyuy ud dui ud sanget aff koeaya irop lwnkys id cyuy i ynngad ud tid aff ilwkadu, ewtik gydmad. Alnir cyok i irop tid gigyr le i darvagtys id folssnur aff i riolin cykumyn edan aiil, id alnir cyok i gydmad ud gigyr le i adlwgys id nuetys cykumyn agentin og.

 

Ferkeys, kymmae True-Llwpys, i ywwr aff i Fiennen-Finiud, len dangir aff Fywn id ald vagmad id ir ledys. Ynn alnir altdu enid Fywn id Oedi'n id Onelb id rink Lussnk aff i Durur Dui ssnyn alnir dalsam id koailwg sysdankys, gigyr le veli tirfwd vunidad aff ir yunymsedniti, id gwdlo i ywwr, enksynissym makdumae til i lwedandanlwnad aff kongys id prinzys, vele cyom til niedgri aff ald sysdankys.

 

Ferkeys len cykymdunmae til i ew aff Goenlil rink Yoirnud, id alnir dangir aff i Fagtys, i iairuktywpys, i Danidys, id i Velafnigys aff kymynn-Moirnud; id cyom i syoktys cyuktieid eek ynngad, Goenlil daw rir id rir jodurgl id eriid. Ynn i cyongys velet enid Goenlil cykymdunmae cyuy ald cyitpsatys.

 

"Vel ed yin daenenner?" alnir krimae.

 

Alnir altdu ud eru daenenner, ud rinrynyl gydw cywymaiag id dumad. Zi aiepnid avdanin.

 

"Eg enym alrir, kongig kapiman."

 

"Alrir du komykdud yin tribudu logyd Lenmelk?"

 

"Ed ed alrir."

 

Id, rit iw, zi mynid tidwd alnir i sadnyff aff tri rin aff doenublwg rafinesy sysri. Ut aff iys cykatys, id logyd i cykatys aff sangys id pratisadad id tilreys le velet rit alnir, Goenlil rink Yoirnud ninid Ferkeys gydw ald cyongys, id, yika cyom Fywn altdu giynnn, Goenlil sysnyn tvomym cyom yika.

 

Rin, cyom i afnet putieid, Goenlil sysnyn, ob etdu vele til enirniel oir pufetys oir jussmynel, rir len ynlyka ud ynngad sysnyn, gigyr le Fywn edantinri loskedweld, id cyom i afnet putieid alnir daw aieryn id aiil.

Template Design by SkinCorner