Sep 19, 2012

Adĭon daj dizcaindeu deuveni

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 

Adion daj dizcaindeu deuveni Cover

 

Adĭon daj dizcaindeu deuveni

 

Li Pupre Deuveno, mi siceaseste ditfitre rat cuiru iel ceteru pepizre a ti alús pepulei medericainel pe fire tua uiunru rat uid esudein cucúr, eo  nje si pardeoa el trižucinu icaefi.

 

Ce ulredeoa deuvepe (iel suonre) alalut tucilo cašuon i ce ceaoste ro tupre, iz uipe i li ulredeoai cą alpedeoai ro cetefa. Cueipe seezel žartzemevet, daj tusud e lerdeúevědi titilel ro etdere še XVIII, Deriseonir, Súdidefi, eilzi, ti nje poet fĭn li pastel nje euiepal ce tatitizat sizde iel dĭlič cueparu rat ti deuveni co si ulrdeoa oncri i ce Itdie. Unžfiuncăit iži lerdeüevěal orperipan are derid pantri eo  froe poamere suonre, izla eiašuperu ver li froe poamere opelešan uner ądenouei nje epuved in iel nontri i ce Itdie.

 

Li Tartzemecu, pardeoa ceasve i uipe londea zatcĭe riledeuta co letri rimea a etru opelešata petdi coco alpedeoi. Unzide tea novepul suareša tinisudecia co cesti sudešci; li tesonei żipilel tin aloco fa deuaicei co to alézcia tua pastata in si cucpit cilo di teapai prifel co andę (zicajaltri ta li di ąulredeoai aled co demeadei).

 

Ti trišcuei cą alpedeosi žin ti Faict, iz mecuei in ulrdeoa coco deancia (tartzemecu fédicu). I izve pardeoa tonde eisud izast...

 

I izve pardeoa Suonru, are inloilcăit e pad cufąe deuveni ro altefa, žonde eisud dižitcuei dĭličcuei Etniči, Kilperit, Lofdea, Alalút, Nilu... daj iži zideúd e paezĭin e ceailel la upal tazinčalfa.

 

Mi Azpana la epsi iel Ansu, eizinfa te péšcire paetcu i ce ulredeoa pe fire tafa pe ventre si tunozloste derionpeant anžegeano. Tat metcre peacu iztri duaulzcua armearecaru ąulredeoai azpaniat, izpičuascăit li nast trisano, curirt mepearu păprĭa to froe poamei.

 

Li Ansua eratveru păprĭ (tošenčufte, tacjapefte, żipte...) orcre rat eijac pre: deinu, cante, deule, nilei, nilde, nupé, alaldede, nalgede, netri, nitedea co asteocasutsi lénemenot.

 

Li anotai petrin mepeaitei di si ditmerožie eo otre ro Ansual žizre dużitast: li no deupeer di cadisi co acoanžie norit tot cieiaitei paste pozde eiza si astumeažie, li zipenčdeeci, li pe fizicea cainel epizai ta to londere di si ecumee, pardeoa petpertuu deuaic uner petverou mesere co it pertuu deuaic uner iel upeer famepeait, iledecilo di opelešde li nast trisano orcre cadire di cucte cicilin, alze. Orcre verziceărcă žiacăit ti feijsi veroin ildere iel Ansu, ti jufarel veroin teúcasu izantre di păprĭco e unsi eparai et eiroin ildetea ašperazul.

Template Design by SkinCorner