Sep 21, 2012

I kymyudd prawl aff umaudd – Kapidul III

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

AFF i gwdi aff ud fagtnakt Fywn id Goenlil id i alpt rin aff i Fiennud affedanmae aff Madan. I kong, ald ywfwd id dogdur, rit Fymynri, Marifenyl id Fidun rink Posgud cyaff cyuy i agt aff afilwairint, id Koirrink kymmae op i wetnedadys gydw eweid.

 

Fywn aiilod ewymid, rin i fefwys alnir da gigyr Goenlil rink Yoirnud enroys og.

 

"Eg objekt til Fywn giweg eweid," danid alnir.

 

"Velfag cyo?" i kong afdunmae.

 

"Ynyl cyuy ynlyka afer le afkirid rig Fywn wyfyld cykymdun ud lwssyn til velet id i velet til ud lwssnir."

 

"Eg doud neet intin le ed gigyr," danid Fywn.

 

"Du dassyn, alnir ä dlogyd komrintid cyid," krimae Goenlil.

 

"Ymys du objekt til i puynnimopy aff i alpt tirfwd sysdank, cyuy va yng enda wi til obduni eweid?" i kong fagsangnyffmae.

 

"I," danid Goenlil, "wel dumad til i eweid aff Ferkeys True-Llwpys. Alnir ed Fywn dwf ywwr, id vel cyassyn nej lwssyn assyn ald riaier; alnir ed ud ywwr, id vel cyassyn nej lwssyn assyn ynlyka oni."

 

"Eg edud til esgyd," danid Fywn.

 

"Eg fagsanssyn, nitidteminda," Goenlil dudasy, "talt Ferkeys cykumyn cyndan vag i Sysdaksert, logyd ald godys, le alnir vel doud sysdakted risan yn ym."

 

Ferkeys vele enkoirloglwg cywoirn, id sysnyn ald eweid. Alnir aiatid le Fywn dwf pruir Klufdulil cyeraktvagon Konin'n rink Yoirnud, le Goenlil dwf tvo cyod tinri til iw Konin'n, le Onelb widd til iw Klufdulil, idd rit le Fywn dwf folk id i mynn-Moirnud roys aff eek ynngad, id va altdu aieldud cyom ud prawl enid cyom ud cysakt rit elfsat rwe aff Fywn dwf folk id dakaiy-oni aff Goenlil dwf folk dodu.

 

"Eg rinrynlir," danid i kong cyuy ud loskonduldud aiem, "talt, oynirynssnig i numafel assyn im, i faglagnyffeys aff mynn-Moirnud cykumyn edan gigyr myud."

 

Fywn rotnyffmae ynn alnir agesy le.

 

Ferkeys daplwssy:

 

"Goenlil rink Yoirnud itid ald folk rit ald cytild. Yma le cylukdurnyff vele doenin logyd yn cyid."

 

"Te drutin vele tilo rirkveld," Fywn grumafmysy. "I kyfyld neet daessyn aff alnir cyuy tid oir---"

 

"Oir va?" danid Goenlil rit ud rirkveld sak.

 

Fywn cyok ald uynyd aiernlwg id danid nej rir.

 

"Va ed jeer afilwairint?" Koirrink fagsangnyffmae aff ald firog-afilways.

 

Fmynri utspdatisy enet.

 

"Eg giynn cykaid til mynn-Moirnud."

 

"Velfag?" danid Koirrink.

 

"Ynyl ie velet ewgdapnyffmae enet."

 

Koirrink cyissnmae aff alnir ywbboirnlwg.

 

"Eg doud neet edud rit jeer afilwairint," alnir danid.

 

"Va ed ler felnad cyuy ed?" Fymynri afdunmae.

 

"Du alrir neet oynirynssnimae," i kong daplwssy, "talt ud cyolkaikubir cykulid oafloenti til ald kapiman, id le, giynnn i tid id i agt, Fywn vele i kapiman id Goenlil vele nur ud enfak cyolkaikubir."

 

Fymynri oynirynssnimae i kong dwf eramkainyff.

 

"Talt," alnir danid, "wyfyld olin ked gydw i wet-airikong oir plodad aff fedtys, rin neet gydw i rot-airikong oir cyay-airotys."

 

"Va ed jeer afilwairint?" i kong afdunmae Marifenyl. Marifenyl len utspdatisy:

 

"Eg olin le mynn-Moirnud velet ewgdapnyffmae enet, id le ie enda til edan eri logyd afmalnyff aff cykaid."

 

"Idd cyom dassays Fywn?" danid Koirrink.

 

"Eg olin le op kondw aff ald rirkveld faglagnyffeys Fywn ed til edan empt logyd afmalnyff aff cykaid, id le ald faglagnyffeys enda til edan oynrynssnmae cyom cykaid."

 

"Eg edud cyuy le afilwairint," danid Fidun.

 

I kong id ald ywfwd og edesy, id i afylwsnyff vele imimyd til i Fiennud.

 

"Oni yridun enbudnyffe logyd ud afilwairint," danid Fywn.

 

"Doud du enbudnyffe logyd it?" Goenlil fagsangnyffmae.

 

"Eg doud," danid Fywn.

 

Goenlil id Fywn len kedmae eek ynngad, id lerfag ermae vele systi. Gydw, neetritaiejenig i endminda piktir aff iys tvo ziroeys, ie myebd eek ynngad kynl.

 

Dok, nun le i jael alrir goenin logyd, Eg intin i felt myny rit Goenlil id neet rit Fywn, id le i afilwairint giynnn da neet oynrynssyn ymtyff. Gydw aff le pagd Goenlil cykumyn neet alrir giynnn rirkvelir sysdankys len ald riaier id werd da. Idd etdu vele neet daet aff Goenlil til dussyn logyd kraft i satsnyff aff rirkveliai sysdank-giynnir aff i Fiennud, gydw ler vele nitid cyuy i ynlyd ud rirkvelir aff giweg sysdankys, oir giweg cysakt, oir rinkong syoktys len Fywn vele.

 

Le ew aff i afer vele neet provt vag i Sysdaksert. Rin ynmykt etdu vele cyupdrutinmae ut aff ilwtinky gydw Fywn, gydw ymys Goenlil kyfyld edan akriesy aff oaieltafjywp, Fywn vele onindu til i uglwssnir kelg aff avundet. Etdu vele, nitidteminda, Goenlil dwf avdanin id imped dumnir va komrintid i prawl, id i ynrylokit aff tid yridun edan til oninukdu Fywn id til sadan i feltsamnyff goud vel etdu ed faglonenmae.

 

Ler ed, ekdur, iys til edan tilgiynnmae id ernenmae, le ynlkatid Fywn vele cyuy ud eng uk etdu vele Goenlil le updussnmae alnir ut aff etdu; id, satr op, ynn tid da ald woirai op im yma id i Fiennud velet dant til elynt cyom unaflwynnel, etdu vele Goenlil rink Yoirnud ynry cyomdanuldud elynt, rit ud tid cyuy ald rirkveld idw id tri irop pymys cywenssnig logyd etdu, id etdu vele alnir ynry ewgdapnyffmae i werdys aff rirkveld iynlys id provt Fywn id i Fiennen-Finiud ut rit alnir.

Template Design by SkinCorner