Sep 23, 2012

I onni di Edeuniel

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

I onni di Edeuniel

 

Izai tapalai nje pearpet, pearin rĭai re tin i šonritpądi lo aldeizi? Mi ĭin annanjatai in iel papere iţriměs. Oritcaped ącojfiel cuardiařu si supa, daj aršanţede trizĭumesěl a ciru di pe feješte. Mi uid demere fiutémecu i uipe derid caoiĉ.

 

4-loopscopes-210412

Tadeuniel etdeie trinteintre ątapalast, alein črĭann čonria ancrupědi ącueinrĭro Ton. Žojave ei titšai ątapalai are, alijatast, tazal orcre li cancis. Ija di annčede daj froae: i, re tin seiast, alojfi, tin i alalzai di zicad nje peju alu aldeizre meserĭla tisapa a lo alatri! Iza faš nedeanjatast. Uipe fiš aloncoste ąrĭai la ącatri žouji, upricacu! Curu iel cea talderintre todeciuve!

 

Taesa peardi si supa alaroic ei ži caroicei onnot, i onni di Edeunge: nilzapepěrĭzte, nilšincase co prideast. Meri! Pridępearpet? Pe fire žutean i sulfai pušet! Nedeanjatast. Tadeuniel etdeie ucpaetpul alapeařu ži onni penfutai in iel derişre ešot fanta, tesonntre te alinlo úcafa, izla ce supa are pearped ąonni di Edeunge.

 

Zasu are no pulfre prideast! La ąurdere el an pe no di lo aldeizre di potalic! Peradeúnčilde a és! Demeve Tadeuniel el papere iţriměs. Tate curirtceanri uipe tăreşa pantri i ce onşale, iza in si nje cuitcaped i cojfiel in iel papere iţrimecu trinteintre si supa. Aleinčrit, žeicpera, ce sofua fa pocmeařu e trintfifisi co iel peacu fa petcilařu si fiza i izai cojfiaz.

 

Daj titilcăit, ti trintfifisi la sulped di pitšai nje tojaved supądi cuifąe veonşsi co curerit. Sipąnje el feinčre la cazar. Ei frofiere i alojfiel nje la sulfa iel feinči. Tăitei di zfirier ąfsealai co icer uner trinmepeic ce verie, taúd la ĭin froaz...efeješsi perifąel feinči... Onně, are la tri njeon li pozfĭ, are astve tanje puldea iel iren... re el iel irěr di i tipinte, njemeic? Nedeanjatai epadeatast. Nje cude céd a pe daj el onmezo di lo aldeizi! Nede si noza. Žipri uid demere fiutémecu noire žesu iz li papere ăitmecu di tea cunri i fufeintai cezirĭdi paripěpetverzatast.

 

Te fĭ, aleri: naza iel feinčre co si sofua daj iel cagere la epri. Taparizde si pe tě, daj to poš alunve nede cucre tea anmecă tipri uid papere iţriměs... titventre ver ži rĭsi patrianei tesi trintfifisi fantde ceagedeal uipěsipąnje tin étai ver i nje e uprĭvepad cuicei ti mezimeast, žu iz are si mezimea pudi rŏsvenla ver deastast, cuficaipgete, pitre re ape.

 

Pe tea nje usomepe uid papere iţriměs. Li papere iţrimecu di azai ilonei nje sifajičin etd stęin ti tuşte. Eišpeardi si stea to nepa tatriata žipri uipěonni anretatai co edemeaveict... i onni di Edeunge.

 

Mi te demere fiutémecu... i uipe derid caoiĉ.

Template Design by SkinCorner