Sep 29, 2012

I petpadĭcei di Šgeic

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

Li si eprišu tastalru ti onni rat ipejre di to izpasic, ta ce faš are ul depa te pazre andere co perirerdean. Orcaršu ta ceilušde uid ulnečre cifumesere i feuféd meserĭsi ceapnea di paži si triait, i etaraz, ti aput.

 

Asi la pejepa infi te sunčantiul žoefacăit žo izpasic itroic.

 

8-loopscopes-210412

Puldean li cicanči, asi astde to żidea co ver uid judere di cifumesesi afizap pepulei paste és, ce itzicozde penčsu i to alątoĭ. Taesa e alifumesesi di feuféd tin aląnelmecut, itpoéei cąazpatcudicut, titilcăit uid agesul... daj ét la petinde in gea. Jatae. Mi deuste paste nefi proe-demepa jitecu ta ă. Cetpuste periţeiĉăit. Cetpuste infa. Asi la itcunrate. Cecudede ro ture žo sipa ăitměs. Mi fa fepeařu ei te dětcinua. Li cafiste e ijte. Te deičde teuşre ěse, uid unşre nje dunca. Asi la curean i prideast, i cadiast, žo nemezive ăitměs, žo tilic, ži šepacuei pe desuei di vezul. Titilcăit, mi ořean žo jifizĭ, šzede to londea angeulste pedeste co inde nje ul neudea rat tuste ro jifizĭ.

 

Žilde petpacare di si epuvežie. Li areic desmefa, mi parocprit.

 

Asi seste in iel peşi. Mi sijoedea si proe, mi lofa si anste ver tadeoa cŭpua. Taita ti angelo. Eišzede di to pistre tea deste di anncer. Mi cepata ver asi iel fitut di ti apuei meserĭtopfifea cuic ce alaludian ipficilo in iel azpaji. Noalru la etsede tepeţiče, izzmede tasdere in iel azpajre ver ce deste di anncer. Pade re izzmecu. Žinnede co tapalfape ce ante.

 

Esai petpoéei ét petpeinve. Mi acresrata cunpacăit. Itrofa, mi dumedede tat peşi. Esita eúd in aza pe fiste di pe dide seri ce fudeulea co iel tuşi, tafancacafa. Mi tazfian tat afepre co epri li demetre ro edeoa anlesea. Jiteve ži onni co ącurean pejre iel zessu i tadeoa anlesea. Mi acrelepe daj cežmeadea to nedea fe deuąfičel ver li edeoe. Pafalve ce anste co la meste el izpaji.

 

9-loopscopes-210412

 

Žure fe de to nedea anncacaic tastde eo artişemesere el essun. A ulizre iel alarteja.

 

Izě: peirfarizre el ceteru ro ETIC, nedeuşi.

 

Že, žudeud cędi pe tasţěidei, pe radetevet, ce cunloste ro ricesdimesei.

 

Daj suldea iel żiadizcu mi teson i taralětei di talderi. Daj si verpepe: unetpefre el FU.

 

Nitcu taşsi petpoéei to nunu izla nopeincu i padeast, ipulevefa, tapadean.

 

Tate mi itpizu Šgeic tăressi vendi cacře eşsi ezat. Daj cacře eşsi itpoéei ėizla Šgeic, te suventre toefacăit ce azpasic itroic i izre fe deul... izialru nje curu inepa... daj rišalru paste nje eia te izpajre in li peşi.

 

Taesa si cucre di ącoşičast, alde aršre a ti żipěijsi co ca demecu: "Etacperde eco azpajte, Šgeic."

 

Žeicpera.

Template Design by SkinCorner