Sep 1, 2012

Oedi dwf yuir – Kapidul VI

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

Sysdakt cyom aff ud tid alnir kyfyld neet edan imyd logyd Daneyn, gigyr nun alnir kyfyld neet edan danagmafjmae logyd iys jongir. Alnir altdu ud edan namys gydw alnir, eek ud rir sysgynyr len i rydi: "Min Fenwn, Yin Nalys, Yin Ssem Kmyud Cykatys," oir alnir wyfyld kym alnir "Min Yriik, Yin Faglagnyffomig Prank, Yin Dalagt cyuy i Alrit, Yin Dael."

 

Idd i undys velet cyom weld gydw i jongir cyom Fywn vele. Alnir kyfyld cyidun cyuy cyitiret risan ud netin le wyfyld alrir tilrin ynlyka edwr til ywkys, id i fagnuft vele le Dilo id Cytio myn, rit ir tri egelpys, folssynmae alnir yifyd gimyn cykugys. Ynn alnir vele rit i netin iys fiv velet rit alnir, id woefoil iled vele i og ie cykymdunmae op ir kamradys ynn iys nastinmae tilo nerlwg oir velet neet sysneailwg afstid. Ie trastid i netin myrlwg id komyktiynlwg tilys veli yfysy cyuy Fywn dwf tinnelys sgu le i myud dlomryd vele ir riaier, id le ler vele nityff cyuy i ynlyd gigyr myi cyom alnir vele.

 

Cyuy nej sangir tid i fiv yneys yfyndys kyfyld alrir giynnn ovan ir keenirloedkip, gigyr folywd vele i dakognitywp aff ir jungir yn cyid. Rin ie da neet gigyr giynn ovan, gydw etdu vele neet myeb ie sysnyn i dlomryd rin endoenratywp.

 

Fywn gwdlo yassyn alrir pin sysnedanmae logyd ir tilo ner affedanenti.

 

Ymys alnir altdu pin kadam til doud gigyr alnir yakt alrir stitinn enrylwg til ald undys, rin alnir kyfyld neet; etdu vele unintinkadam le alnir cykumyn; id i jongir yakt alrir stitinn enrylwg til alnir ymys alnir altdu vossy til doud etdu. Gydw iys vele i agin aff Fywn dwf opynirtinywp: enet ler vele i jongir; tidwd, Dilo id Cytio myn rit ir tri egelpys; len Tineldu rink Ronin yn, id logyd alnir neir durg i kampodys. Alnir myeb im yma, rin etdu vele enlwt le vaggoennti ald opynirtinywpys dan. I dagnir le widd til Pran dwf fut dan til Fywn dwf og. I ynlyd sgu etdu, id ler vele neet ud kampod rin aftiniddmae cyagroenfulwg le ler vele fagnuft gydw ald myeb.

 

Myud logyd myud i jongir tinri til fagaianud ir cypdasgyff id til cypdatin etdu aldelv, id aff rydi alnir vele kadam til cyassyn ald aiagi til Fywn.

 

Ler velet yika sankys cyuy i dunmy, gydw ud jungir tedi doeneys neet ernud ynri kynlyr. Ledys groud ymlog cyuy ud leg id enda purimae cyuy ud nakt. Nu rimagys korin amasig op ymlog oniys, id ud yridun myrnud til fagssdun cyom kynyl cyom til ernud. Ud esa nu salda altdu korin op iys jongir, ud salda le vele onriil id rimagkadam, gigyr le ald sysdank rimagys myninmae til id obskudard i somt, id alnir kyfyld neet edan upgiynin datir ymys le va alnir ticd aff altdu alninmae cyuy iys ynlyd oir cyuy i ynlyd alnir altdu myft.

Template Design by SkinCorner