Sep 3, 2012

Oedi dwf yuir – Kapidul VII

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

 

"Eg sysbrusgyffd til vonud," alnir danid, "i ud dad, cykon agt. Ler velet sikys id vymaeys ler, id ols id fludmytys, rin cyuy ynlykatyff riktnyff Eg widd Eg tinri ymtid til ud klwf, gigyr ywdw etdu daenenmae til klwnud assyn i iril, id gigyr dakt le gwdlo ud goenaff wyfyld neet alrir iringimae til klwmnyff cyid."

 

"Eg doud neet yndun aff ynlyka gigyr agt," Fywn yssbrusgyffd.

 

"Talrir ed nej gigyr agt cyuy Irsasy," danid Tineldu, "rin cyuy i Cy ler ed gigyr ud agt."

 

"Talrir ed cyuy velet," danid Fywn.

 

"Eg sysbrusgyffd til edun eruktys id ralokymys cyuy i cyorir," i jongir dudasy, "rin cyuy i wendur neernyff vele myft gydw rig cyuy ud tinyn."

 

"Wsom ler niman rit du?" Fywn afdunmae.

 

"Niman rin ud ert le myebd rig, id le Eg myeb."

 

"En ri!" krimae Fywn cyuy enkeed, "sassyn rig jeer dunmy, yin ywfwd."

 

"Ud durk aiern edwr tinri oft na os, id alnir sysbrusgyffd til cypdatin rit i ert. Imym alnir cypdasgyffmae sysntlwg id cyaktlwg id koeniglwg, rin aff tidys nomymys alnir wyfyld rup lutlwg id cyuy ud enrs, afys aiem. Rin ynlkatyff yng alnir cypdasgyffmae i ert wyfyld dru fagt logyd alnir cyuy dmydan, id alnir ymtid myft zi aff rydi furywrinad."

 

"Ed ed i Durk Yagedkiud aff i Rin aff Yr Nielmal," krimae Fywn isneriglwg.

 

"Ed ed iled, yin dael," danid Tineldu.

 

"Te rydi tid Eg daeg i ert," i tedi dudasy, "te durk edwr vele cypdatinig til zi. Alnir stitin gydw ud sang tid. Alnir stitin ssntlwg id engrilwg, id sysntlwg id engrilwg, gigyr le Eg insgyff alnir wyfyld nitid aldun cypdasgyffig, rin cyuy i gwdi alnir cyeraktvagon zi rit ud enzel rod, gigyr le zi vele kraftd til folssyn alnir ynn alnir widd fagt. Zi vele cyissnig paka aff rig yma i tid id zi vele ynenenig gigyr pitdurlwg le ynlka ud wyfyld jair zi. Eg trimae til folssyn zi og, rin Eg kyfyld neet afynssn, id Eg krimae na zi tilo, rit trada idd grief, tilys Eg kyfyld dassyn zi nej rir id agud zi nej rir. Len Eg fir op i garys, yin dadys widd fagt logyd rig, id ynn Eg enwoti Eg vele op i sik cyuy i yid aff i yfyndys vel du fonin cyuy."

 

Le vele i jongir ynrym i Fiennud kymmae Oedi'n, oir i Kmyud Fenwn.

 

Alnir daw til edan ud rirkveld cysakdur nakrigdys, id alnir vele i alpt yatinir aff syoktys cyuy i ynlyd. Rin alnir vele neet dok enid rit i Cyi. Alnir vele til goud paka til Fenery ynn i tid tinri, idd til korin tenti nomymys til cyassyn iys dunmyys, gydw etdu vele logyd alnir iys dunmys velet ticd.

Template Design by SkinCorner