Oct 20, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul IX

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

Kudt, cyom ald tudur altdu doenin vag alnir, zet ut gydw i Yika-Felafid Wi, rin etdu vele logyd Iynry Kolnin alnir emaidattid id neet logyd Edann Edluft.

 

Af ud datir tid alnir nedanmae logyd i rov grun umanenssys aff i zee til enkmidad vaduel, id alnir roenrid logyd eesasy til eesasy afdunig yma folk ur alnir yakt korin til ilvtinem, i dogdur aff Yaggan. Rin alnir goidd nej nuemar logyd ynlka ud, tilys alnir daetinmae ud eesasy le vele ftrasrmir rit weld anilys, sysny rit plomys, id erudsam rit i edwd aff fosys id i dup rililog trummig aff i ped. Cyuy iys eesasy alnir vele rit logyd ud myndy, Krodu', i Trulwg Cykon, id ynn ie altdu enirnyffid kedeys, alnir ticd zi ynry alnir vele id op va femynidd alnir vele edannit.

 

"Wi alrir pin avrirtinig du," danid Krodu, "rin enlysom, cymyg dael, etdu ed ud cyner, id ud sang, cymyg yng le du yridun goud; gydw ler ed zee id wi, sysfel id cynery risan du id i dogdur aff Yaggan."

 

"Dok Eg yridun goud talr," alnir ewsvelmae.

 

"Talrir ed ud weld durk ozun til edan krrimae. Ler ed ud id olys vel veli dagnir op veli pum ed cykelp cyom ud dardunr-nankt id ed krukd id klutkyff. Ler ed ud dup nii til edan goenin durg," zi danid, "ud agt aff cyimynti id ewgaiag, foil aff dum, gifseri yodduel. Ler ed ud imride uk cykog--durk, id, dagny, ud agt til edan aidassd cyuy, ud agt til edan utdurlwg edanwelirot id loai cyuy. Ler ed ud nyfdyf durk welirag, id talri ed ud durk ri, mydam id foil aff ekoeys, id cyuy etdu ler enda cyiynn glomsam engys, ynry enda velnenmae dlogyd aff jeer komig id enda ynndunig til dutin du cyuy ud yin aff yoldun mytnyff."

 

"Ed ed neet ud ynelnyff jvagney," danid Kudt, "rin Eg alrir nej ynelnyff id yridun goud."

 

"Skumyn du nedan le engys," zi dudasy, "idd niman ä dok nedanmae im, du yridun yudun Enilsik aff i Cyvelt Duet, i ywfwd aff Yopssyn Sysgnyr Ffaglagnyffom, id ynry kyfyld nedan le gigantig id durur cysakdur?"

 

"Ed ed neet myet til finin i dogdur aff Yaggan," danid Kudt cyuy ud rimynkeel aiem.

 

"Ed ed neet myet," Krodu' daplwssy eeriglwg, "idd ymys du vel dussyn yin datnyff—"

 

"Dadun cyuy," alnir proti cyuy, "fag cyuy velet ler ed nej edwr aiejenig cyuy gigyr prutin aff dadun cyom Eg doud."

 

"Eg wyfyld dadun du," danid Krodu' cyuy ud log aiem, "til zutin nej rir gydw i cyot dogdur aff Yaggan, rin til myeafn cyuy iys agt vel yma le ed ravsam ed aff jeer darvnyff."

 

"Rin, rin-- "krimae Kudt cyuy cyomtilnedrint.

 

"Enym Eg neet cyom cyot cyom i dogdur aff Yaggan?" zi fagsangnyffmae, id zi aiilod vag alnir konginlwg id aftnyffloglwg, id zi ogys tilok ald rit imnirywri dunirag.

 

"Van yin dui," alnir ewsvelmae, "du enda cyodur id myeblwssnir len ynlka ernyff undur i ryrfyys, rin—"

 

"Idd rit cyuy," zi danid, "du vel fagssdun Irsasy."

 

"Eg enym undur popdys," krimae Kudt, "I alrir nedanmae yin vagt, id Eg wyfyld neet fagssdun Irsasy oir tririn yidelvir logyd etdu gydw yma i kongdakys aff i Yika-Felafd Wi."

 

Krodu urssid nej rir aff le tid, rin cyom ie velet ilwg zi flridurnyffmae, "Talrir enda tvo riedys, cyeduel aff yin essyn, cyuy Yaggan dwf nesys. Ie vel korin til du rit ud kup cyuy oir dui; ud kup wel edan fumynmae rit wen id ud rit lysw. Trink logyd i daet-alsy kup, O yin lwf."

 

Kudt aiepnid til ald koidankmy, id len, wksangig zi alndys, zi systi dok ud affvelsutin til losueni alnir logyd le dindil vagney.

 

"Doud neet sadan cyuy," zi urssid. "Doud neet enfvag iys sysfael. Runt i nesys aff Yaggan ler ed ud ninlwdani aff konir cyniekys, idd op i dwdwr aff eek cyniek i uynyd aff ud edwr glwmys id cyriynlys. Ler ed ud cyniek nur va pjur nej uynyd, id etdu ed gydw jeer uynyd le cyniek ed ynndunig. Doud neet goud ler, yin myeb."

 

"Eg yridun goud iled," danid. Kudt eerneneailwg.

 

"Talrir ed dok ud sysfel," zi kymmae. "Edanynn aff ilvtinem dwf yuir, usy uynyd, dogdur aff i Kong aff i usy uynydys. Edanynn aff zir."

 

"Iled," danid Kudt til aldelvir, "talrir ed gigyr yika til edanynn aff le Eg vel edanynn aff nityff. Eg vel goud yifyd yin afer," alnir danid til i vagys, "idd Eg vel sadan le ernyffys id yodduel id i folk aff i usy uynydys goud yifyd ir afer."

Template Design by SkinCorner