Oct 14, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul VI

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

   

 

Enweg goenin cyoma avaiio logyd iys ewssyn yngys alnir daeg ud fagmylwg ri doenzig cyuy i cyunlwkt.

 

Etdu vele taltkmae rit i wengys aff fosyys, plu wengys id sysel idd wet wengys, id cyuy i zidfrum aff i ri ler vele ud dag aff kredmal zet cyuy foaiys aff propze.

 

I kongin aff iys eesasy vonesy ler, Rigru (Grot-ogid), i dogdur aff Loin, id wef aff Dlufdu issnimdan. Zi vele cyitsatdad op ud kredmal tron rit zi ywfwd Dagin logyd zi ew, id ie kedkomid i Ywdw Kong sysdakserduyfylwg.

 

Ler velet nej darvagtys cyuy iys nesys; niir vele ler prutin gydw im. I Ywdw Kong fonin le ald alnydys altdu vastinmae irdalvir, idd ynn satir op alnir rirsgyffd le neernyff altdu pin agtid vag alnir alnir rirsgyffd og le etdu altdu korin tyri i elninenti aff dadaklwg alnydys. Ud kluk vele mynid sysnytlwg yifyd ald cykulduel, id alnir vele iny aff etdu, gydw ald essyn vele cyoimyd logyd nudatir til ryrfys id wesy id vadur, id vele neet veld aff ud myndy dwf og.

 

  

Len alnir vele idsaisy til edun.

 

Alnir rirsgyffid, ekdur, le neernyff altdu pin zet gydw niman rin aldelvir, id iys da neet kedwel alnir, gydw til edun myn vele koptdanry til i osnukadam uyneys aff ud kong, id vele koptdanry og til ald kontrakt rit i godys.

 

"Ked, yin werdys," alnir damopaisneletid, "ed sysorin (mabu) gydw rig til edun myn."

 

"Rin wi nitid edun cyarin," i kongin daplwssy.

 

"Eg kanenneet weosat yin sysorin," danid i Ywdw Kong.

 

"Eg vel edun rit du," danid Dagin (Cyot Cypdasgyff), "idd lerfag, dumae du enda vag gai du vel neet doud weomynti til jeer vuys."

 

"Iled," danid Kopyn, "talt vel edan ud rirkveld erudnyff, gydw Eg alrir dlogyd yma i ewaidangir le Eg kanud koni rit id alrir nej yndnyff til tilgiynn til etdu logyd aiodunig i godys."

 

"Va ed jeer ewaidangir?" i sysntmy kongin afdunmae. "Dumae ud jel," Kopyn daplwssy, "talrir ä pin niir koirn niir dufad cyuy Irsasy. I wi ed nagmykmae, i pumys enda weldunmae, i fosys doud neet cyffud cyuy Irsasy, id i ped doud neet yatin onig."

 

"Du enda datirlwg cyuy ewaidang," i kongin cyomdandud.

 

"Rin," zi dudasy, "fag va afdul alrir du korin til vag eesand?"

 

"Eg alrir korin til afdun gydw i dlomryd aff jeer ywfwd."

 

"Ud dlomryd aff yin cyon!"

 

"Eg alrir pin yntidanmae," Kopyn sadanmae, "talt ymys i ywfwd aff ud cyiminda kyfypmy ed provt til Madan id ed paisy cyuy i vaduel aff Irsasy i wi vel edan avlwyndanmae logyd le cyikys."

 

I kong aff iys eesasy, Dlufdu, altdu neet trafenzirtil stitinn, rin alnir nun da gigyr rit cyomtilnedrint id fagebnyff.

 

"Wi wyfyld neet mynin vag ywfwd til ynlyka ud, neet gwdlo til syswennyff i kongskip aff i ynlyd," danid alnir.

 

 

Rin Dagin, obdarweg le i gai dwf dumynenenti vele loskomnudad, proti cyuy:

 

"Ed ed neet nedy til ynsysdan ud cyak le i Eay-Ri' aff Irsasy afdud gydw, id Eg vel goud rit yn cyid."

 

"Doud neet goud, yin nalys," ald tudur dadusy.

 

"Doud neet goud, yin ud cykatys," ald yuir aftnyffid.

 

"Eg yridun goud iled," i jong daplwssy, "fag etdu ed til doud ked Eg enym fagsanssy, id nej tirfwd yassyn cyirk gigyr ud fagsangnyff."

 

"Goud riywf," danid ald tudur, "rin Eg vel agt du undur i afskudnyff aff i Ywdw Kong id aff i Yiw Puwenzig Kongys aff Irsasy, id undur i afskudnyff aff Kudt, i ywfwd aff Kopn, id aff Fywn, i ywfwd aff Uenil, id undur i afskudnyff aff i yagedkied idd nuetys id i rin aff kudt cyuy Irsasy." Idd alnir talropp pyfysy iys afskudnyffys id cyitirkeeays op i Eay-Ri' rit ud alynir.

 

"Eg vel ewsvel gydw iys afskudnyffys," danid Kopyn.

 

Alnir fagtgoenmae len logyd i eesasy rit Dagin id cyuy tri legys ie daetinmae Irsasy, id cyuy tulwg tid ie ewkorisy aff Madan.

Template Design by SkinCorner