Oct 18, 2012

Edankurin aff i wet ud – Kapidul VII

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

Op daetinig i nesys Kopyn kymmae ald yagedkied id nuetys til ud kyfynkil id yntidanmae im le alnir altdu fonin i jong ie cyfygt--te ywfwd aff ud oskuld. Iys myrnenmae folk koduldunmae cyarin, id ie aiatid le i jungir edwr yridun edan dolodanmae, id le ald plud cykumyn edan yiksnyffmae rit i erd aff Madan id cyprinkmyd undur i weldunmae pumys.

 

Ynn Dagin agesy iys alnir vele cyomtilniedgri id ifimir; len, dassnig le alnir vele myn id tyri prinikt aff cyukvag, alnir daw neirggudun id vele cyuy rirkveld ewgai gydw ald salda. Rin ernenig i cyitirkeeays undur va alnir altdu pin agtid, alnir enurinukdud iys til i cyomdamblwg, id kymmae op i Ywdw Kong til grimir alnir i afskudnyffys le velet ald tulwg.

 

Kopyn vele rirkveldlwg niredrafid, rin, cyom cyuy nwtwys pyfysy, alnir agtid i jongir undur i loynel afskudnyffys le velet cyuy ald alynir, id, rit i lenir aff ud ynry ä nej rir til syswennyff oir faglagud, alnir agtid Dagin, weirrir, undur i afskudnyff aff yma i rin aff Irsasy.

Rin i rin aff Irsasy ynssdasy til akdapdun le popid, cyassnig le obynyl i Eay-Ri' vele assdanig sysdaktlwg yot i jongir alnir vele neet assdanig sysdaktlwg yot Irsasy.

 

"Wi doud neet yndnyff til cymyny iys prinz gydw vag nug," ie elkerindusy, "rin gydw i cyitiret aff Irsasy alnir yridun edan dolodanmae."

Afys ilweys velet fagrid. Kudt, id Fywn i ywfwd aff Uenil, id i prinzys aff i wi velet uttradad aff i iie le ud ynry altdu pin agtid undur ir afskudnyff cykumyn edan cymeldun logyd ynlyka dui. Rin i rin aff Irsasy id i yagedkied aiatid le i kong altdu goenin til Fenery gydw ud cynissym afdul, id le ald assdad uman oir koptdanry til le afdul velet unsagig, id kommitdud nej tirfwd til oafloenti.

Ler velet ibatys cyuy i Kyfynkil Kagidag, cyuy i rirkat-agt, cyuy i airatys aff Madan, cyoma olinig le nasjonig nedy loyodasy idd enblodasy yma nirsonenlir nedy, id ynnedys puduaiig le nej edwr altdu enugt rin ald nirsonenlir nedy, id le ovan etdu neet i godys, neet gwdlo Irsasy, kyfyld edan agtid--fag etdu ed til edan yndunn le Irsasy ed ud yr Nielmal.

 

Gigyr ud ibat vele cyuy kvage, id Dagin, til ynrym pole sankys adadad sysnytmy id sysdakserduyfys elkerintys, daw rir id rir loskodosat.

 

"Du cykagidag kaikub gydw Irsasy, lwf alrit," danid ud aff im, id alnir sysnyn Dagin tri kedeys op eek keek.

 

"Iled," danid Dagin, pakorinig le kedeys, "iled Eg altdu neet aidasswennyffmae til kaikub gydw Irsasy, rin nur til pain cyuy zi vaduel id til fagtdussyn zi niskatilnti."

 

"Rin lwf tedi id prinz," danid enrwygad, kedig alnir gimynyneys, "ymys ynlyka ud aff os kyfyld cynedan Irsasy logyd dyig gydw zi ur vunlwg wi wyfyld kaikub."

Id Dagin, pakorinig ald tri kedeys, edesy le i dod vele adlwg, rin le etdu vele neet cyuy ald undurdunkong.

 

Len, obdarweg i airomninud dumynenentiys yifyd alnir, id i sysikys aff rin id kuid ewn ti logyd ryi, ald losnyff cyrildunmae fagt, id alnir danid:

 

"Eg intin Eg yridun kaikub gydw du," id len alnir danid:

 

"Eg vel kaikub gydw du"

 

Id ynn alnir altdu danid le, yma i folk sysdank rasgyffmae ald keek rit ir lwpys, id i myeb id ermae aff Irsasy ededunmae til ald dael, gigyr le alnir vele ru id aiolt id iny.

I etririnywnir daw ald dad, ti klwngir id yma le sysdank itid ir ogys rit ir klukys, ynn ud wenilwg aiem kymmae op i etririnywnir til imyny dok ud fefwys. I Ywdw Kong unitinmae ald ogys id daeg le ud eru altdu idnäaiyffmae driweg ud ku vag zi.

 

"Velfag enda du dolodanig i jongir?" zi fagsangnyffmae.

 

I fagnuft gydw iys cymynyig vele sadanmae til zi.

 

"Enda du datir," zi afdunmae, "talt i nuetys id yagedkied ynritililig yndun ymtyff?"

 

"Doud ie neet?" i kong iirot.

 

"Doud ley?" zi afaieenmae.

 

Id len cykymdunig til i yagedkied:

 

"Sadan ud yagedkiud aff i yagedkied cyassyn rig va ed idin cyuy i maskys le enda lyig eroynry i paka aff yin ku."

Rin nej yagedkiud kyfyld cyassyn etdu, niir da ie puynn til.

 

"Eragys enda neet ewsvelmae lerfag," ie danid. "Talrir ed fagmumyin, idd i kymig ewymid aff aiimys, id sangenad komplwys fagafdadnyffys cyuy vag kudt."

 

"Eg enym neet cymyglwg myrnenmae cyuy iys kudtys," danid i eru, "idd Eg cyassyn le ymys du cymyny iys ku i opynirsgyff vel edan i cyam cyom ymys du altdu dolodanmae i jongir."

 

"Wi wyfyld fagein til dolodan ud ku oir ud edan kri ratzir len alrym iys jungir prinz," danid Kopyn, "rin ymys wi cynir i jong vel iys eynlys pakorin?"

 

"Tey vel neet edan afniedgri tilys du alrir afniedgri ir fagsak."

 

"Idd va ed ir fagsak?"

 

"Edankurin ed i fagsak, id zi yridun edan afniedgri."

 

"Ymys du yridun cyassyn rig va til doud," danid Kopyn, "sassyn rig yidma til doud ewtyff le Eg kanud doud."

 

"Eg vel cyassyn du datirlwg. Du kanud afalin Edankurin id jeer cyikys cyom sang cyom du wemyn til. Etdu doeneys neet afer til rig. Korin, yin ywfwd," zi danid til Dagin, gydw etdu vele Dagin dwf yuir ynry altdu korin til cynedan aln; id len le cyiminda kongin id zi ywfwd widd paka til ir day aff enkmirrint, myenweg i kong id Fywn id i yagedkied idd adlwgys aff Irsasy cyomtilniedgri id astinrid.

Template Design by SkinCorner