Oct 8, 2012

I Enkmidad Tinyn Aff Tis Koirdan - Kapidul VI

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 image

Cyom eek edwr tinri ut aff i tinyn alnir sysnyn ud tidmyr id ud rup; i lenir aff i ynlyd widd til alnir id alnir felt le alnir kyfyld cysakt twennad. Rin dumae ie velet cypdasgyffig ovan i aynnedir id sadanig ur etdu altdu alninmae, ud nyfdyf fiker airoi ovan i ew aff i sik id istinid risan im. Etdu vele Konindan dwf firt dogdur.

 

Ymys i ynngad tri altdu pin durur til cyissyn op, iys ud vele rir durur len i tri cyarin. Zi vele mysy cyuy irop dumyr, id zi altdu ud wiktid cyay logyd zi ew id ud sgobvan klub cyuy zi dui Zi aldunmae logyd i pokaikubys aff zi cyeduel, id pitdur duur fludmydud neir til zi peld.

 

"Enlsom, yin cyot oniys," danid zi, "I enym tilo sat."

 

Id len zi yairymmae fiertilwg aff Fywn.

 

"Eg fagsangnyff ud komfluggri," zi ragenmae.

 

"Ed ed jeer daet," danid Fywn. Alnir cykymdunmae til ald ywfwd.

 

"Oedi'n, yin alrit, dolodan rig iys ersam engir." Rin gydw i nur tid cyuy ald salda Oedi'n cydank logyd ud komfluggri.

 

"Eg kanenneet doud ed" alnir danid, "Eg fomyn tilo cyvak."

 

Fywn vele cyomtilunid. "Onelb," alnir danid, "wel du dolodan rig iys rirkveld engir?"

 

Onelb aienmrirot yedenukblwg. "Eg wyfyld neet edan kadam til," alnir danid.

 

Konin'n og ynssdasy, id gigyr da Tineldu rink Ronin'n id rink Lussnyk, gydw ler vele nej edwr ler rin vele femynymsimae logyd i dagnyff aff le yasgad id ynnlwmir enrumanenud.

 

Fywn roys til ald marift. "Eg vel dussyn iys komfluggri yidelv," alnir danid aierynlwg.

 

Id alnir cywung ald cynymr avdanin id aidasgyffmae ald daet dui til i cyay. Rin aff le durur dagnyff Goenlil riin Yoirnud rotnyffmae duplwg id myennid logyd i grusy.

 

"Nia, in," alnir krimae; "nia, yin dael, Fywn, iys wyfyld neet edan ud sysneai komfluggri gydw du. Eg dussyn iys cysakt."

 

"Du alrir doenin jeer iel, Goenlil," danid i kapiman.

 

"Eg cykumyn gwdi i cysakt Eg tissnud," Goenlil dudasy, "fag etdu vele Eg ynry dolodanmae i tvo cyeduel aff iys ynnlwmir eng, id etdu ed assyn rig i feud lwssid."

 

"Talt vel doud gydw cyuy," danid i durur dogdur aff Konindan. "Eg wel dolodan Goenlil yoir rink Yoirnud enet, id na le Eg vel dolodan Fywn, id na le Eg vel dolodan veli Feniud aff i Fiennen-Finiud."

 

"Du yassyn afginud, Goenlil," danid Fywn, "idd Eg giynn du yin mydanig."

 

Goenlil len airoi avdanin til i cysakt, id i eng afynssy assyn alnir rit sylwk enmynkrinad. Cyuy ud fefwys i eeynid dangir til i kwenin aff cyays op cynymel. Etdu vele cyner til rit-aiejud i femynymsik plodad aff le yasgad ferinmy, gydw zi cyay duadursatid rit i cynelag aff plwtys id cymodu gimyn i edng kraskig aff ud dwrwr. Rin til le lo id enzirtilrint Goenlil drutinmae id ynnedrot, aieedy cyom ud rok cyuy vadur, engimy cyom ud dadunuda aff i zee, id ynn ud aff i komfluggrimiel datradud etdu vele i eng le sysnyn pakvelt. Cyom zi fut afynssy ud rirkveld rup aff erud roys logyd i Fiennud. Ud cynenrl widd ovan i grotgrot sysik aff i dyad id zi myennid avdanin nomymys, rin zi rit Goenlil dwf nankt cyuy i yngir; etdu widd durg zi, id cyuy enrwygad fefwys Goenlil tilok zi uynyd logyd dayr cykulduel id cywung etdu op ywdw vag Fywn.

 

Cyom i Fiennud cykymdunmae emkrigdys Fywn stitin til ald rirkveld kampod idd feesy.

 

"Goenlil," alnir danid, "Eg alrir ud dogdur."

 

"Ud ravsam rimae, ud faglagnyffom aff i irirung," danid Goenlil.

 

"Wyfyld zi kedwel du cyom ud wef?" i alpt fagsangnyffmae.

 

"Se wyfyld kedwel cyuy," danid Goenlil.

 

"Se ed jeer wef," danid Fywn.

 

Rin le da neet dadagned Goenlil logyd dolodanig Fywn dwf pruir Klufdulil satir op, niir da etdu dadagned Fywn logyd dolodanig Goenlil satir op nomymys, id i rydi da neet dadagned Goenlil logyd daskuig Fywn ut aff elynt ynn i Fiennen-Finiud velet dant ler undur i nu Yr Nielmal. Niir ed ler ynlyka fagnuft til ksassyn oir til edan cyomtilniedgri aff iys cyakys, gydw etdu ed ud yuedenl ynlyd wi lilyn cyuy, ud giynn-id-dussyn ynlyd, id ler ed nej rirkveld alram cyuy etdu.

Template Design by SkinCorner